KONGELIG MØTE: Dronning Silvia og kong Carl Gustaf og dronning Sonja og kong Harald hilser på fylkesmann Svein Ludvigsen under et besøk i Tromsø i 2013. Ved siden av Ludvigsen daværende ordfører Jens Johan Hjort (H). Foto: Terje Mortensen

Kommentar

Nyhetskommentar: Svein Ludvigsen - Kongens mann

Tiltalen mot Svein Ludvigsen for overgrep han skal ha foretatt mens han var fylkesmann i Troms, må være den groveste anklagen som er rettet mot en høytstående embetsmann i fredstid.

les også

Tiltalen mot Svein Ludvigsen: Forgrep seg mot asylsøker på Fylkeshuset

I et grafisk utvetydig språk gjøres det i den korte i tiltalebeslutningen rede for hvordan Ludvigsen skal ha begått grove seksuelle overgrep og grovt misbruk av tre unge asylsøkere, hvorav en av dem er lettere psykisk utviklingshemmet.

Overgrepene skal ha foregått nær sagt over alt. Hjemme hos Ludvigsen. På hytta hans. På Fylkeshuset. I parkerte biler og på hoteller. Og det groveste av alt: Han skal ha gitt inntrykk av at han som fylkesmann har kunnet både gi og ta tilbake statsborgerskap, oppholdstillatelse og andre rettigheter for å få tilgang på seksuelle tjenester.

les også

Erna Solberg om overgrepstiltalen: – En side av Svein som jeg ikke kjenner til

Hvordan har det i det hele tatt vært mulig? Hvordan kan en fylkesmann ha tilgang på unge asylsøkere på denne måten? Allerede for flere år siden skal en regiondirektør i Bufetat ha stilt spørsmål ved hvordan Ludvigsen i egenskap av fylkesmann har oppsøkt institusjoner på uvanlige tidspunkt og krevd å få være alene med enkelte beboere.

Antagelig har det vært mulig fordi det knapt er mulig å opparbeide seg større offisiell tillit i Norge enn det Svein Ludvigsen har gjort gjennom et langt liv i offentlig tjeneste. Som fylkesmann, tidligere stortingsrepresentant for Høyre, leder for næringskomiteen, nestleder i partiet og fiskeriminister i Bondevik II-regjeringen har Ludvigsen innehatt noen av de aller høyeste tillitsvervene som er mulig å oppnå i Norge.

Denne posisjonen har han utnyttet til egne seksuelle formål ved å misbruke unge, ressurssvake asylsøkere, ifølge tiltalen.

Man finner ikke et grovere tillitsbrudd enn det som ligger i en slik anklage.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder