CANNABIS: – Overfor ordinær norsk ungdom som nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe, hevder kronikkforfatteren. Foto: Fredrik Solstad

Debatt

For ungdom er avkriminalisering en katastrofe

Er vi vitne til en tragisk avkriminalisering av narkotikabruk, eller bare en misforståelse på Stortinget?

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over to år gammel

BJØRN RØSE, tidligere Tolldirektør

Foto: Lynau, Jan Petter

Helse- og omsorgskomiteens innstilling til Statsbudsjettet for 2018 er besynderlig lesning. Et flertall i komiteen bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Venstre (tilsvarende 113 representanter i Stortinget) sier i komitéinnstillingen at man «…. ønsker å overføre ansvaret for samfunnets oppfølging for bruk og besittelse av illegale rusmidler til egen bruk fra justissektoren til helsetjenesten». Når vi vet at myndighetsansvaret for narkotika og rus nå i 2017 er fordelt mellom helsesektoren og justissektoren, med allerede i dag et klart tyngdepunkt i helsesektoren, kan dette vanskelig tolkes som annet enn at disse partier ønsker å avkriminalisere narkotikabruk i Norge.

I neste avsnitt i komiteinnstillingen sier imidlertid Arbeiderpartiet og Høyre (tilsvarende 94 representanter i Stortinget) at man «…er enig i at et fortsatt forbud mot bruk og besittelse av narkotika er et viktig normdannende tiltak, og anser ikke dette som til hinder for en tilnærming med mer vekt på skadereduksjon….».

les også

Et skritt i riktig retning

Hvordan skal man tolke dette? Har Arbeiderpartiet og Høyre allikevel skjønt at avkriminalisering av narkotikabruk ikke er veien å gå, eller har også de to statsbærende partiene i Norge sett bort fra en hel verdens fagkunnskap, og er i ferd med å svikte hele ungdoms- og foreldregenerasjonen for å tekkes et lite antall høytskrikende liberalister. Innebærer komiteinnstillingen således en formuleringsmessig misforståelse som kan justeres, eller er dette en forhåndsvarslet tragedie?

Uansett må standpunktene nyanseres i Stortingets budsjettdebatt tirsdag i neste uke. Som underlag for den debatten, tillater jeg med å minne om noen enkle fakta.

Vi kan ikke ha bare én narkotikapolitikk i Norge, vi må ha to. Fagfolk forstår dette, men tydeligvis ikke politikerne. Politikken overfor de langtkomne heroinister må være forskjellig fra politikken overfor ordinær norsk ungdom. Overfor de langtkomne heroinistene, som heldigvis er en liten gruppe, kan man gjerne flytte hele ansvaret til helsesektoren, dette vil bare være en formalisering av dagens realiteter.

les også

Thorvald Stoltenberg jubler for Stortingets rusreform: – Nini hadde vært glad

Overfor den virkelig viktige målgruppen, som er ordinær norsk ungdom, som under oppveksten nok kan fristes til å prøve å røyke cannabis istedenfor å drikke rødvin, vil en avkriminalisering av narkotikabruk være en katastrofe. Dersom man avkriminaliserer, gir man helt gale signaler til ungdommen; fordi straffebestemmelsene representerer en så viktig normgrense, særlig for mindreårige brukere. Resultatet vil være økt bruk av narkotika, og dermed også økt misbruk og flere ødelagte og ulykkelige unge mennesker. Det er dessverre ingen som helst tvil om at dette vil bli utfallet.

Vet ikke stortingsflertallet at justismyndighetenes håndtering av narkotikabruk blir stadig mer nyansert og finmasket, med økt bruk av bekymringssamtaler, betinget påtaleunnlatelse og nyansert sanksjonering, særlig overfor unge brukere. Tror man at det i Norge gis fengselsstraff for første gangs narkotikabruk?

Vet ikke stortingsflertallet at ti prosent av cannabisbrukerne utvikler avhengighet, at bruken fører til svekket konsentrasjonsevne, økt deltakelse i kriminelle handlinger og til økt «utenforskap», og vet man ikke at ti prosent av bilulykkene i Norge har sammenheng med slik narkotikabruk?

Er Stortingets flertall villig til å sette over styr at norsk ungdom, som en konsekvens av dagens robuste narkotikapolitikk, ligger lavest i Europa når det gjelder bruk av cannabis, som nesten uten unntak er inngangsporten til etterfølgende narkotikaproblemer.

Er stortingsflertallet villig til å gå i fotsporene til Portugal, som avkriminaliserte narkotikabruk i 2001. Vet man ikke at det portugisiske utgangspunktet i 2001 var totalt forskjellig fra det det er i Norge i dag, at narkotikabruken i Portugal har gått i gal retning etter avkriminaliseringen, at 70 prosent av sakene som kommer opp for de portugisiske narkotikanemndene blir avvist fra behandling (det virker i et hvert fall ikke forebyggende), og at «pusherne» i Portugal i praksis er umulig å stanse hvis de har mindre enn ti jointer på seg når de ferdes i skolegårder og på andre salgsarenaer.

Skjønner ikke stortingsflertallet at kontrollmyndighetenes oppfølging av import, produksjon og omsetning av narkotika vanskeliggjøres dersom bruk og oppbevaring avkriminaliseres.

les også

Narkopolitikken overføres fra justis til helse: Forskere spår trøbbel

Skjønner ikke stortingsflertallet at kontrollmyndighetenes oppfølging av import, produksjon og omsetning av narkotika vanskeliggjøres dersom bruk og oppbevaring avkriminaliseres.

Tror stortingsflertallet at narkotikabrukere i Norge og Europa i dag bare straffes og ikke behandles; er man ikke klar over at I Europa er det et sted mellom en halv og én million mennesker årlig som starter behandling i helsevesenet på grunn narkotikaproblemer.

Tror stortingsflertallet at behandling i helsevesenet er effektivt og ressursbesparende sammenholdt med ressursbruken i justissektoren; vet man ikke at opphold i institusjon kan koste opp mot én million per år, og at tilbakefallsprosenten kan være 70 prosent eller høyere.

Vet ikke stortingsflertallet at bruken av legale rusmidler som tobakk, alkohol og andre legale rusmidler fører til 40 ganger flere dødsfall i verden enn bruken av narkotika, som er forbudt nesten overalt. Hvis man ut fra dette skulle mene at liberalisering, legalisering eller avkriminalisering av narkotika er veien å gå, er man på ville veier.

les også

Historisk i Stortinget:
Slutt på straff for rusmisbrukere

Har ikke stortingsflertallet lyttet til foreldre til ungdom i risikoalder og til ungdommen selv. Tror man at foreldre og ungdom ønsker avkriminalisering? I så fall bør nok kommunikasjonen med disse gruppene bli vesentlig bedre enn den er i dag.

La oss håpe at stortingsflertallets motstridene narkotikasignaler bare var en forbigående misforståelse, og at misforståelsen vil bli forklart og nyansert under budsjettdebatten tirsdag i neste uke. La oss således håpe at Stortinget ikke gir signaler om kursendring i narkotikapolitikken før den bebudede NOU om norsk narkotikapolitikken er utarbeidet og grundig behandlet. Og, ikke mindre viktig, den kommende NOU-utredning må være bemannet med kompetanse og fagkunnskap, slik at vi slipper flere følelsesbaserte utredninger a la Stoltenbergutvalget i 2010, der fagfolk var fraværende og utredningsutvalget isteden bestod av biskoper og politikere, med Thorvald Stoltenberg og Carl I. Hagen blant synserne.

Mer om

 1. Narkotika
 2. Narkotikapolitikk
 3. Cannabis
 4. Portugal
 5. Høyre (H)
 6. Arbeiderpartiet (Ap)

Flere artikler

 1. Historisk i Stortinget:
  Slutt på straff for rusmisbrukere

 2. Det er en enorm samfunnsgevinst i å holde narkotikabruken nede

 3. SU går inn for avkriminalisering av narkotika

 4. «Simen» (27) er i rehabilitering: – Glad for avkriminalisering

 5. Arild Knutsen om Stortingets rusreform: – Det er på høy tid

Fra andre aviser

 1. Flertall for rusreform på Stortinget

  Fædrelandsvennen
 2. Debatt: Advarer mot oppmyking av norsk narkopolitikk

  Bergens Tidende
 3. Begrunnelsen for å straffe narkotikabruk mangler. Da bør vi avkriminalisere.

  Aftenposten
 4. Tirsdag kan Stortinget vedta at narkobruk ikke skal straffes, men behandles. Det bekymrer mange politifolk.

  Bergens Tidende
 5. Ikke glem de unge når dere skal hjelpe de tunge!

  Fædrelandsvennen
 6. Naive liberalere i ruspolitikken

  Bergens Tidende

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no