SVARER SV: – SVs næringspolitikk er hyperaktiv SV-politikk, men svært dårlig næringspolitikk, skriver Høyres Henrik Asheim. Foto: Tore Kristiansen

Debatt

SVs hyperaktive næringspolitikk

SV forsøker å tegne er et bilde av Høyre som passive i næringspolitikken. Det er bare tull.

HENRIK ASHEIM, stortingsrepresentant for Høyre

Torgeir Knag Fylkesnes hevder i VG at SV fører en mer aktiv næringspolitikk enn Høyre. Han har rett dersom aktiv næringspolitikk skal forstås som å:

1. Legge ned olje/gassnæringen, som sysselsetter 170 000 mennesker over hele Norge. Oljeprisfallet i 2014 vil kun være en mild bris sammenlignet med den stormen SV ønsker å påføre familier som er tilknyttet bransjen.

2. Redusere konkurransefordelen for norsk oppdrettsnæringen ved å kraftig øke beskatningen og hindre volumøkning.

3. Øke skattene med 22 milliarder kroner, som innebærer å ta penger fra lønnsomme bedrifter for å gi til ulønnsomme. De gjør at det lønner seg mindre å investere i norske arbeidsplasser.

les også

Henrik Asheim: Velferdsparadokset

4. Ta Norge ut av EØS, som gir tollfri adgang til verdens største handelsmarked med 500 millioner konsumenter. Til EU/EØS-markedet går 80 prosent av norsk eksport.

5. Hindre at norske bedrifter får transportert sine varer til markedet ved å kutte 97 milliarder kroner i veisatsinger, samtidig som de vil øke bompengene med 63 milliarder kroner. Dette foreslo SV i Stortinget i forbindelse med behandlingen av Nasjonal transportplan i 2017.

Dette er hyperaktiv SV-politikk, men svært dårlig næringspolitikk. SV forsøker også å tegne er et bilde av Høyre som passive i næringspolitikken. Det er bare tull.

På Høyres vakt er den næringsrettede forskningen doblet. Forskningen i næringslivet har økt med 30 prosent. Vi har opprettet Katapult-ordningen, som gjør at bedrifter kan teste ut ny teknologi. Det var vi som ga 1,6 milliarder kroner i miljøteknologistøtte til Hydro på Karmøy, slik at de kan lage verdens reneste aluminium. Dette skjer fordi vi har nær doblet den grønne teknologistøtten via ENOVA. Det er Høyre som i sin tid opprettet det svært vellykkede klyngeprogrammet med GCE-er, NCE-er og Arena-programmer.

les også

SV-topp svarer Høyre: – Det er en myte at høyresiden er gode på næringspolitikk

Når regjeringen faser ut maskinskatten, senker selskapsskatten eller reduserer den særnorske straffeskatten på norsk eierskap, er det også aktiv næringspolitikk. Konsekvensen er, i motsetning til hva Fylkesnes hevder, at nye arbeidsplasser skapes. 56 000 nye jobber ble skapt i 2018, tre fjerdedeler i privat sektor. De 10 prosent rikeste i landet bidrar med mer i skatt nå, både målt i kroner og som andel av personskatten, enn da regjeringen tok over i 2013. Vi har en kraftig økning i skatteinntektene samtidig som vi har gitt skattelette, nettopp fordi ledigheten er lav og at det skapes nye jobber.

Det bør glede SV, fordi om vi skal ha en velferdsstat som fordeler verdiene rettferdig i samfunnet må man faktisk ha verdier å fordele. Derfor må vi sørge for mer, ikke mindre, verdiskaping.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder