SVARER: - Karakteren i matte betyr ikke noe spesielt for hvordan man gjør det på lærerstudiet, skrev Bjorvatn forleden. I dag får han svar.

SVARER: - Karakteren i matte betyr ikke noe spesielt for hvordan man gjør det på lærerstudiet, skrev Bjorvatn forleden. I dag får han svar.

Debatt

Professor: Feil om virkningen av mattekravet

Professor Bjorvatn villeder i sitt innlegg i VG om mattekarakterer på lærerstudiet.

KARL ØYVIND JORDELL, Professor ved Universitetet i Oslo.

Det er villedende når professor Bjorvatn i VG for 24. september skriver: «Motstandere av karakterkravet i matematikk fryktet at det vil føre til 
en betraktelig nedgang i antall søkere til lærerstudiet og at det dermed 
ikke blir utdannet et tilstrekkelig antall lærere i fremtiden. Denne 
frykten ser ut til å ha vært ubegrunnet. Faktisk var det i 2018 et 
rekordhøyt søkertall til ærerutdanningen.»

For det første er det feil at søkningen var rekordhøy i år -- til
utdanningen for trinn 1-7 var det flere søkere i 2015, året før kravet
om 4 i matte ble innført.

Viktigere er det at etter innføring av kravet har antall tomme plasser 
har økt med ca 50 prosent på den lærerutdanningen hvor det er størst 
problemer, nemlig utdanningen for trinn 1-7. For å se dette, må man 
imidlertid gå bakenfor de lettest tilgjengelige tallene.

les også

Ikke bare se på mattekarakteren

les også

Spår 50 prosent lærermangel flere steder

Det så ut til å være ca 270 tomme plasser i denne utdanningen da 
studieåret startet. Ved vurdering av dette tallet må man imidlertid ta 
hensyn til at antall studieplasser i år er skåret ned med 50, slik at 
man egentlig har 270 + 50 = 320 tomme plasser. I fjor hadde man 388.

I et litt bredere tidsperspektiv bør det tas hensyn til at antallet 
studieplasser også i fjor ble beskåret, da med snaue 100 (94). Regner 
man inn dette tallet, var fjorårets antall tomme plasser altså snaue 
500, og årets drøye 400. Når antall studieplasser har vært ca 15-1600, 
innebærer dette i realiteten at ca 30 prosent av plassene står tomme.

Tallmaterialet gir også grunnlag for å beregne virkningen av kravet om 4 
i matte, som kom i 2016. I årene 2013 og 2014 var antall ledige plasser 
ca 270 pr år.

les også

Varsler omkamp – vil fire på firer-kravet i matte

Året 2015 var atypisk, med bare 83 ledige plasser; det skyldtes nok at 
mange studenter sikret seg studieplass da, fordi det var sendt ut 
signaler om at det fra det påfølgende år, 2016, ville bli stilt krav om 
4 i matematikk.

Virkningen kan da beregnes slik: Antall tomme plasser økte fra de nevnte 
ca 270 i 13/14, til ca 400 i snitt i 16/17, en økning på ca 50 prosent.

Å ta hensyn til at plasser er kuttet, er nødvendig, så meget mer som 
motivet for å kutte nok kan være å skjule problemene med rekruttering 
til utdanningen for trinn 1-7. Som kjent er det slik at dersom man ikke 
vil ha noen tomme plasser, begrenser man seg til å ha null studieplasser 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder