I TRAFIKKEN: Syklist i Oslos gater. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Debatt

Syklistenes Landsforening svarer: – Diskusjonen om lycrasyklistene igjen

I en kommentar søndag retter Anders Giæver sin harme mot syklister i «en drakt som om de var i første etappe på Tour de France og ikke på vei til eller fra jobben». Etter hva vi forstår av kommentaren, representerer visst disse den økende andelen syklister i Oslo. Syklister flest er visst i ferd med «å bli militant rettighetsorienterte okkupanter av trafikksituasjonen».

Mats Larsen, fagsjef i Syklistenes Landsforening.
Roar Løkken, kommunikasjonssjef i Syklistenes Landsforening.

Vi i Syklistenes Landsforening er godt vant til meningsytrere som påtar seg rollen som forkjempere for sykling, men som egentlig vil ha syklistene bort. For alle del, kommentaren til Giæver er morsom der den treffer godt som ren raljering. Men den er også litt skummel fordi den tar opp alvorlige trafikale problemstillinger.

les også

Syklistenes frihetsmarsj

Giæver er nemlig inne på noe viktig. Fotgjengere har ikke en interesseorganisasjon i Norge. De som møter oss, vet at Syklistenes Landsforening ofte tar rollen som fotgjengernes forkjemper i en rekke fora vi deltar i – nettopp fordi ingen andre gjør det. For la det ikke være noen tvil om vår prioritering: fotgjengerne først, deretter syklistene, så kollektiv. 

Og nettopp derfor bommer også Anders Giæver når han innleder sin kommentar med Mossevei-saken der en syklist ble frikjent i Oslo tingrett for unødig å ha forhindret bussen. For hvorfor valgte ikke syklisten gang- og sykkelveien ved siden av? Jo, blant annet fordi dette er skolevei med mange av de aller mykeste av trafikantene. 

Det denne saken egentlig handler om, er at myndighetene ikke har tilrettelagt skikkelig på denne strekningen. I byområder med mange fotgjengere og syklister er det i myndighetenes egne håndbøker anbefalt å bygge sykkelvei med fortau, altså at man fysisk skiller trafikantgruppene. Hadde det vært skikkelig tilrettelagt, hadde ikke den aktuelle situasjonen oppstått. 

les også

Syklet i kollektivfelt og fikk bot – nå blir det rettssak

Det virker også merkelig at skytset om at fotgjengere må gå i sykkelfeltet, for eksempel fordi fortauet er fullt av is, rettes mot syklistene og ikke veieierne, som tross alt har ansvar for å holde fortauet trygt for et bredt spekter av gående.

Syklister har et ansvar, og vi roper ofte opp om behovet for å følge den såkalte «aktsomhetsparagrafen» i veitrafikkloven. Heldigvis er ikke syklister flest «uforutsigbare kaospiloter» slik Giæver skriver. På samme måte som bilister flest også er hensynsfulle – et syn vi deler med Giæver. 

Regjeringsplattformen har et mål om 20 prosent sykkelandel i de store byene. Økning i sykkelbruken er en villet politikk. Samtidig er gapet mellom mål og reelle investeringer svært store. I dette lyset blir det så altfor enkelt å skylde på syklistene for ulemper som oppstår som følge av at sykkelveinettet langt fra er utbygget eller i den kvaliteten den trenger å være hvis Norge skal nå de ambisiøse målene for økt sykkelbruk. 

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder