MAMMAER REAGERER: Debatten om innføring av tredelt foreldrepermisjon har rast den siste tiden. Foto: Getty Images

Debatt

Permisjonsdebatten: – Tredeling angår ikke bare nybakte foreldre

Innføring av fedrekvote har endt opp i den for meg snodige bevegelsen #permisjonsopprøret, som mer eller mindre bevisst neglisjerer de positive endringene vedtaket vil ha for samfunnet som helhet. Og det helt uten at ordningen egentlig er spesielt urimelig for nybakte mødre.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over ett år gammel

LINDA KATRINE TVEIT, den socialdemokratiske forening i Oslo arbeiderparti.

Debatten om innføring av tredelt foreldrepermisjon har rast den siste tiden. Det er skrevet mange innlegg, langt de fleste forfattet av mødre som driver skyttergravskrig fra to leire.

På den ene siden argumenteres det for at tredeling (og dermed en innskrenking av felleskvoten) går på bekostning av mors helse, barnets helse og likestilling mellom kjønn. Mye kan sies om disse argumentene, men det meste er allerede sagt. På den andre siden kontres det blant annet med fars rett til å delta aktivt som omsorgsperson i barnets første år, samt at tredeling vil virke positivt på diskriminerende samfunnsstrukturer. Det er dette siste punktet jeg mener det er særlig viktig at vi tenker litt over.

Linda Katrine Tveit.

les også

Permisjonsdebatten: – La foreldrene få bestemme selv!

Spaltemeter har blitt fylt av anekdoter og personlige historier om hvorfor tredeling slår så uheldig ut for akkurat deres familie. Ofte dras det frem eksempler på hvorfor fars situasjon er så spesiell at han ikke kan ta ut sin kvote. Han er selvstendig næringsdrivende, studerer, jobber turnus, er sesongarbeider og har en uunnværlig kompetanse på sin arbeidsplass. Videre hevder en del at mor har en spesiell tilknytning til sine barn, med den konsekvens at far blir degradert til en annenrangs omsorgsperson for deres felles baby.

For det første er ingen uunnværlige. Verken på jobb, eller som omsorgsperson. Problemene disse familiene opplever med dagens permisjonsordning er ikke en konsekvens av tredeling, men en konsekvens av at samfunnet ikke er tilrettelagt for at far kan ta ut sin kvote.

Det er strukturendringer vi trenger, og mitt håp er at tredeling av foreldrepermisjon vil bidra til disse endringene. Det er dessuten ikke slik at kun menn er selvstendig næringsdrivende, studerer, jobber turnus, er sesongarbeider og har høy kompetanse. Vi får til å tilrettelegge for mors permisjon, og hvorfor vi da ikke skal kunne tilrettelegge for far er for meg en gåte.

les også

Permisjonsdebatten: – La tredelinga bestå!

Det er et relativt velkjent fenomen at unge, barnløse kvinner opplever vansker med å få innpass på arbeidsmarkedet. Ofte ligger det en uuttalt forventning om at hun i løpet av noen år vil forsvinne ut av stillingen sin for en lengre periode grunnet foreldrepermisjon, med alt merarbeid dette fører med seg for arbeidsgiver. Med den konsekvens at unge kvinner blir mindre attraktive på arbeidsmarkedet. Nettopp derfor er tredelingen så viktig også for de av oss uten barn.

Det er særdeles provoserende at så mange tilsynelatende synes det er greit å ofre tiltak som bidrar til et mer likestilt arbeidsliv for alle, fordi deres eget ønske om å være noen uker lenger hjemme med en baby trumfer alt.

les også

Norsk foreldrepermisjon - et overgrep?

I et likestillingsperspektiv er det dessuten svært problematisk at myten om at det finnes en slags biologisk naturlov som sier at mor bør være den primære omsorgsperson opprettholdes. Menn og kvinner er like gode omsorgsutøvere.

I Norge har vi et av verdens mest kjønnsdelte arbeidsmarkeder, og det er bred oppslutning om at det er en ikke-ønsket utvikling at så få menn arbeider innen helse- og omsorgssektoren. Dersom vi allerede fra baby-alder sementerer et bilde av at kvinner står i en særstilling som empatiske og følsomme omsorgsgivere kun fordi de er kvinner, er det vanskelig å se for seg hvordan vi skal få snudd denne trenden.

Slik jeg ser det, koker spørsmålet om tredeling ned til hva formålet med politiske vedtak skal være, hva slags samfunn vi forsøker å skape. Innføring av fedrekvote har endt opp i den for meg snodige bevegelsen #permisjonsopprøret, som mer eller mindre bevisst neglisjerer de positive endringene dette vedtaket vil ha for samfunnet som helhet.

Og det helt uten at ordningen egentlig er spesielt urimelig for nybakte mødre.

Politikk bør komme samfunnet som helhet til gode, og min påstand er at samfunnet blir bedre av et likestilt arbeids- og familieliv.

Les også

 1. Tredeling av foreldrepermisjonen: – Mor som fødemaskin

  Ja, jeg vet det er en overdrivelse å sammenligne oss med en fødemaskin, men det er slik det føles når politikerne sier…
 2. Permisjonsdebatten: – Jeg ønsker tredelingen hjertelig velkommen

  Statsminister Solberg vil ha oss til å føde flere barn. Det er jeg like opprørt over som Christine Stangvik.

Mer om

 1. Heime
 2. Foreldrepermisjon
 3. Familie

Flere artikler

 1. Permisjonsdebatten: – La tredelinga bestå!

 2. Permisjonsdebatten: – Slutt å vingle om fars permisjon!

 3. Permisjons-debatten: – Dagens regelverk er for rigid!

 4. Permisjonsdebatten: – Jeg ønsker tredelingen hjertelig velkommen

 5. Permisjonsdebatten: – Hvor er alle fedrene?

Fra andre aviser

 1. Et forsvar for tredelt foreldrepermisjon

  Aftenposten
 2. Må pappa tvinges i permisjon?

  Aftenposten
 3. Tåke i ammedammen

  Bergens Tidende
 4. Forskning avliver mytene om virkningene av en større pappakvote

  Aftenposten
 5. KrF slo ring om pappapermen, men vedtok kutt

  Bergens Tidende
 6. Regjeringen burde skrote hele fedrekvoten

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder