Leder

Nødvendig og klokt om ny landmakt

Av VG Leder

Foto: Illustrasjonsfoto: Henrik Røyne / Forsvaret

Regjeringens plan for en ny norsk hær er gjennomtenkt og god.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Artikkelen er over to år gammel

Dagens norske hær er ikke godt nok rustet til å håndtere realistiske militære trusler mot Norge. Den er for treg og mangler viktige våpen. Både Hæren og Heimevernet trenger en solid opprustning, og like viktig, den trenger en grunnleggende modernisering. Nå har regjeringen levert sin plan for hvordan det skal foregå, den er gjennomtenkt og god. Det eneste den mangler er mer penger enn det Forsvaret har til rådighet i dag. Men innenfor de økonomiske rammene som eksisterer, virker planen som den rette.

LES OGSÅ: Slik blir den nye hæren

Et militært overfall på Norge i vår tid vil skje raskt, sannsynligvis med en minimal varslingstid. Det vil også innebære omfattende bruk av langtrekkende presisjonsvåpen. Vår mest sannsynlige fiende, Russland, vil i all overskuelig fremtid være oss knusende tallmessig overlegen. Den norske landmaktens viktigste oppgave ved et slik overfall vil derfor være å kunne besvare et overfall med såpass stor kraft at den for det første virker avskrekkende, og for det andre sørger for å gjøre alle former for militær maktbruk mot Norge til noe som utløser sikkerhetsgarantiene fra våre allierte. Den siste viktige oppgaven er å sørge for å holde de landområdene som er nødvendige for at allierte forsterkninger kan ankomme Norge.

LES FRITHJOF JACOBSEN: Amerikanere på ski gjør verden tryggere

Det er disse utfordringene den nye landmaktutredningen gir noen gode svar på. Den foreslår økt militær tilstedeværelse i Finnmark, som vil være det mest sannsynlige området for et overfall. Utredningen legger også opp til at den norske hæren i fremtiden skal kunne samvirke bedre med de andre delene av Forsvaret, spesielt når det gjelder å lede inn ild fra langtrekkende presisjonsvåpen. Det er fremtidsrettet. Det samme er forslaget om å utvide og omorganisere verneplikten og førstegangstjenesten, slik at vernepliktsreserven blir en ressurs man faktisk kan gripe hvis det blir nødvendig. At man ved siden av det nye også styrker og ivaretar det som fungerer av eksisterende hær, som Telemark bataljon og Brigaden i Nord-Norge, viser at man klarer å forene tradisjon og fornyelse.

Svakheten med forslaget er at det ikke inneholder nok penger. I dagens trusselbilde må Norge bruke de to prosentene av BNP som NATO krever. Det ville gitt mulighet til større satsing i flere våpengrener, også i Hæren og Heimevernet. Et rikt land som Norge, med sin strategiske beliggenhet, må prioritere Forsvaret høyere i budsjettene.

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder