SVARER VG: Jan Davidsen. Fotograf Johnny Syversen

Debatt

Usosiale kutt for pensjonistene!

Regjeringen foreslår flere kutt i pensjonen til alderspensjonister. Forslagene rammer sårbare grupper; dem som har vært uføre tidligere, og pensjonister med forsørgeransvar for barn eller ektefelle.

JAN DAVIDSEN, leder i Pensjonistforbundet

Astrid Meland forsvarer i VG 23. september regjeringens kutt i barne- og forsørgertillegget og ser også gode grunner for å kutte i de uføres alderspensjon. Hun begrunner dette med at dagens ordning ikke støtter arbeidslinjen. Men folketrygden og velferdsordningene våre er der for å ivareta sosiale hensyn og gi oss økonomisk trygghet. Pensjonistforbundet ønsker å trekke frem to viktige forhold i denne debatten: 

Barna. Når regjeringen vil kutte i barnetillegget til alderspensjonister med barn under 18 år, er det først og fremst barna som rammes av disse kuttene. Barnetillegget er behovsprøvd, noe som innebærer at det kun er lavinntektsfamilier som mottar dette. Kan virkelig regjeringspartiet KrF stille seg bak et forslag som vil øke antallet barn som vokser opp i fattigdom?

les også

Jakten på trygdefellene

Arbeidslinjen. Det at man ikke er i jobb, betyr ikke at man ikke ønsker å jobbe. Det er ingen som av økonomiske grunner velger å være hjemme for å motta et par tusen ekstra i måneden i forsørgertillegg, når alternativet er en jobb som kan gi det tidobbelte i inntekt. Ved å fjerne tillegget rammes familier som er i en vanskelig økonomisk situasjon nettopp fordi forsørgeren har en lav inntekt. Det er ingen tvil om at det lønner seg å jobbe, så løsningen er ikke å gjøre mennesker uten arbeid enda fattigere. Regjeringen bør heller innføre tiltak for å hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet med å komme i jobb.

Forslaget om å fjerne skjermingstillegget for uføre er urettferdig. Premisset for levealdersjusteringen er at man skal kunne jobbe noe lenger for å kompensere for denne effekten, og dermed motvirke reduksjonen i pensjon. Uføre har ikke denne muligheten og trenger derfor en skjermingsordning. Ettersom levealdersjusteringen forsterkes for hvert år vil dette behovet bare øke, og ikke bli mindre, slik regjeringen legger til grunn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder