SVARER VG: Jan Davidsen. Fotograf Johnny Syversen

Debatt

Usosiale kutt for pensjonistene!

Regjeringen foreslår flere kutt i pensjonen til alderspensjonister. Forslagene rammer sårbare grupper; dem som har vært uføre tidligere, og pensjonister med forsørgeransvar for barn eller ektefelle.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JAN DAVIDSEN, leder i Pensjonistforbundet

Astrid Meland forsvarer i VG 23. september regjeringens kutt i barne- og forsørgertillegget og ser også gode grunner for å kutte i de uføres alderspensjon. Hun begrunner dette med at dagens ordning ikke støtter arbeidslinjen. Men folketrygden og velferdsordningene våre er der for å ivareta sosiale hensyn og gi oss økonomisk trygghet. Pensjonistforbundet ønsker å trekke frem to viktige forhold i denne debatten: 

Barna. Når regjeringen vil kutte i barnetillegget til alderspensjonister med barn under 18 år, er det først og fremst barna som rammes av disse kuttene. Barnetillegget er behovsprøvd, noe som innebærer at det kun er lavinntektsfamilier som mottar dette. Kan virkelig regjeringspartiet KrF stille seg bak et forslag som vil øke antallet barn som vokser opp i fattigdom?

les også

Jakten på trygdefellene

Arbeidslinjen. Det at man ikke er i jobb, betyr ikke at man ikke ønsker å jobbe. Det er ingen som av økonomiske grunner velger å være hjemme for å motta et par tusen ekstra i måneden i forsørgertillegg, når alternativet er en jobb som kan gi det tidobbelte i inntekt. Ved å fjerne tillegget rammes familier som er i en vanskelig økonomisk situasjon nettopp fordi forsørgeren har en lav inntekt. Det er ingen tvil om at det lønner seg å jobbe, så løsningen er ikke å gjøre mennesker uten arbeid enda fattigere. Regjeringen bør heller innføre tiltak for å hjelpe dem som står utenfor arbeidslivet med å komme i jobb.

Forslaget om å fjerne skjermingstillegget for uføre er urettferdig. Premisset for levealdersjusteringen er at man skal kunne jobbe noe lenger for å kompensere for denne effekten, og dermed motvirke reduksjonen i pensjon. Uføre har ikke denne muligheten og trenger derfor en skjermingsordning. Ettersom levealdersjusteringen forsterkes for hvert år vil dette behovet bare øke, og ikke bli mindre, slik regjeringen legger til grunn.

Les også

 1. 73 prosent økning av pensjonister i utlandet på ti år

  50.000 pensjonister i utlandet får nå 4,4 milliarder kroner fra Nav. Fire av ti mottakere er norske statsborgere.
 2. Pensjonister med forsørgelsesbyrde kan bli fratatt tilskudd

  Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil fjerne et eget statstilskudd til pensjonister som forsørger ektefelle og barn.

Mer om

 1. Pensjonister
 2. Pensjon

Flere artikler

 1. Jakten på trygdefellene

 2. Når de uføre får det for godt

 3. Unge på trygd

 4. Svarer VG: Uføre skal ha god pensjon

 5. LO-lederen hardt ut mot Erna: – Regjeringen er på «røvertokt»

Fra andre aviser

 1. Skal tilliten til velferdsstaten gjenopprettes, må også mistilliten i trygdesystemet bort

  Aftenposten
 2. Politisk engasjement for de som har passert 50 år

  Fædrelandsvennen
 3. Unge kan få kutt i arbeidsavklaringspenger

  Aftenposten
 4. Forhandlingene med regjeringen brøt sammen. Hvorfor er det bråk om særaldersgrensene?

  Aftenposten
 5. Noreg er dømt til å ha fattige

  Bergens Tidende
 6. Barnehager frykter at de må ansette ufaglærte for å spare penger

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder