ALLE MULIGHETER ÅPNE: – For oss i Venstre er det nødvendig å ta opp alle mulige scenarioer. Det å utelate å diskutere den muligheten som samarbeidsavtalen gir Venstre, å tre inn i regjering på hvilket som helst tidspunkt, ville være halvhjertet, skriver kronikkforfatteren. Her Frp-leder Siv Jensen i munter passiar med sin partilederkollega i Venstre, Trine Skei Grande. Foto: Kyrre Lien VG

Debatt

Venstre bør søke regjeringsmakt

Venstre bør etter mitt syn være et parti som er åpen for å diskutere ulike samarbeidskonstellasjoner. Politikk er å ville og å gjennomføre, og da bør vi verken ha allergi for Frp eller Ap.

ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

ABID Q. RAJA, stortingsrepresentant (V)

Venstre skal på vårt landsmøte 2.april lande vårt regjeringsstandpunkt. Jeg mener vårt førstevalg bør være en regjering med oss selv, Høyre og KrF, med Erna Solberg som statsminister.

Abid Q. Raja. Foto: TERJE BRINGEDAL

Samtidig er det klart at bare valget i september kan vise om dette er en realistisk mulighet, og derfor mener jeg at partiet ikke bør stenge for andre muligheter på forhånd.

Ulike konstellasjoner

For meg er spørsmålet: Forvalter vi best våre velgeres stemmer og tillit ved å være avgrenset til en mulig regjering bestående av Høyre, KrF og Venstre, eller bør vi være mer åpne i vår holdning til samarbeid?

Venstre bør etter mitt syn være et parti som er åpen for å diskutere ulike samarbeidskonstellasjoner, forutsatt at det samarbeidet vi innleder gir oss gjennomslag for den politikken velgerne har gitt oss mandat til å gjennomføre.

Politikk er å ville og å gjennomføre, og da bør vi verken ha allergi for Frp eller Ap.

Standpunktet til Venstre i april bør derfor være at vi går til valg på at en eventuell regjeringsdeltakelse avgjøres av hva slags gjennomslag vi kan få for vår politikk, og med en mer åpen holdning om hvem vi som sentrumsparti kan åpne døren for. Det avgjørende for det samarbeidet vi innleder er at det bidrar til at vi får gjennomslag for mest mulig av vår politikk.

Jeg ønsker debatten om partiets veivalg velkommen, både internt i partiet, men jeg håper også andre utenfra vil bidra – fordi vårt valg kan være med å avgjøre retningen Norge tar etter høstens valg.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Regjeringsdeltakelse alt nå?

Fordi jeg mener en debatt om Venstres veivalg er viktig, utarbeidet jeg i forbindelse med partiets strategisamling et notat som skisserte ulike alternativer og dilemmaer vi står ovenfor i valgkampen.

Dessverre ble bruddstykker av dette interne notatet lekket til media, slik at det fremstod som om jeg primært ønsket å gå i regjering med Frp så raskt som mulig.

Det er ikke riktig. Jeg ønsket å også ta dette alternativet opp som én av flere muligheter som bør vurderes seriøst før vi endelig konkluderer.

I et notat om veien videre for Venstre, hva gjelder regjeringsspørsmålet, er det nødvendig å ta opp alle mulige scenarioer. Det å utelate å diskutere den muligheten som samarbeidsavtalen gir Venstre, å tre inn i regjering på hvilket som helst tidspunkt, ville være et halvhjertet notat.

Les også: Frithjof Jacobsen: Knut Arild Hareide knuser Erna Solbergs drøm

Det er ikke ut i fra begeistring for å sitte i regjering med Frp jeg har fremført noen argumenter for at Venstre hadde vært tjent regjeringsinntreden alt nå. Vi har vært i et forpliktende samarbeid denne regjeringsperioden. Det har ført til store gjennomslag, men med utgangspunkt som samarbeidsparti på Stortinget tar vi ikke del i den daglige forvaltningen av flertallets politikk.

Dette har, slik jeg ser det, noen åpenbare ulemper, som må veies opp mot fordelen av at Venstre har en fri posisjon i Stortinget.

Blant annet har Frps statsråder fått et større rom til å fremme sin retorikk i flere saker, en retorikk som er mer egnet til å splitte folk, enn å bygge broer og skape dialog på tvers av de kulturelle skillelinjene.

Regjeringen setter dagsorden

Utvilsomt har vi i Venstre fått stort gjennomslag for en rekke viktige saker på Stortinget de siste tre årene. Blant eksemplene kan jeg nevne ingen oljeaktivitet i Lofoten, Vesterålen og Senja, en stor satsning på bedre rusomsorg, enorme investeringer i kollektivtilbudet og bedre tilgang på billigere, miljøvennlige biler for alle som ikke kan bruke kollektiv i det daglige. I tillegg har vi vært med på å igangsette store reformer som har vært viktige for oss, som jernbanereformen og kommunereformen.

Vi har dermed fått demonstrert Venstres dilemma; vi får mer av vår politikk igjennom med Frp heller enn med Arbeiderpartiet i regjering. Men til tross for gjennomslag på Stortinget, store steg i retning av et grønt skifte samt viktige seire som gratis kjernetid og målrettet svømmeopplæring i barnehager, er det Frp som sitter i regjering med alle de konsekvenser det innebærer. For eksempel har en statsråd stor makt til å sette dagsordenen i den offentlige debatten.

Dette har særlig Sylvi Listhaugs forvaltning av statsrådsposten sin vist tydelig. Listhaug følger opp flertallsvedtak fattet gjennom brede forlik, men gjennom sin retorikk lager hun grobunn for en økt polarisering.

Listhaugs retorikk er konfliktfremmende, og nører opp under negative holdninger – det skaper hverdagsrasisme – ikke hverdagsintegrering som statsministeren har formanet til.

Bør aktivt styre landet

Om Venstre hadde gått inn i regjering nå, kunne vi demonstrert hva dannelse og anstendighet er i praksis, og utgjort en reell forskjell i retorikk og lederskap. Vi ville i så fall ikke bare være en del av flertallet for sakene, men også utøvelsen av myndigheten og retorikken fra regjeringen. Frp ville få klare forventninger om å stokke kortene sine, prioritere saker for det felles regjeringsgrunnlaget og legge om sin takt og tone. For meg ville det vært en bonus som kom på toppen av at politikken ville blitt bedre.

Jeg mener derfor at vi de neste fire årene heller bør være med å aktivt styre landet enn å være et støtteparti for Frp-ere i regjering. Det er mitt utgangspunkt for debatten Venstre nå skal ha, internt i våre organer frem mot landsmøtet i april, og også i offentligheten. Det viktigste for meg vil alltid være gjennomslaget for Venstres politikk, for barn og unge, på klima- og miljøfeltet, innen kunnskapspolitikken og integreringspolitikken, og ikke minst når det gjelder vårt ansvar for å ta vare på de svakeste i samfunnet.

Jeg håper debatten blir åpen, fordomsfri og konstruktiv, slik at partiet i fellesskap makter å lande på et standpunkt vi kan stå samlet om frem mot det viktige valget i 2017.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder