Kommentar

Målemaniet i Oslo-skolen

Av Shazia Majid

MÅLBUNDET: Osloskolens rektorer er blitt styrt med jernhånd. Detaljstyringen og dokumentasjonskrav vitner om skolesjefens manglende tillit til rektorer og lærere. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Skolesjefen i Oslo har hatt et kontroll- og belønningssystem med nærmere 300 styringsmål. Det kan ha kostet de svakeste elevene dyrt.

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Artikkelen er over fire år gammel

Dagens avsløring dokumenterer en oppsiktsvekkende detaljstyring av rektorer og skoler i Oslo. Alt som kan måles er blitt målt. Alt som ikke nødvendigvis bør måles er blitt målt.

Å være kritisk til denne type målhysteri, er ikke ensbetydende med at man er mot målstyring, kartlegging og testing. Elever skal testes og følges opp. Det er ikke testingen og målstyringen i seg selv som er problematisk. Det er omfanget og (mis)bruken.

Testhysteriet

Oslo-skolen med skolesjef Astrid Søgnen i spissen de siste femten årene, har vært gjenstand for mye kritikk.

Kritikken har dreid seg blant annet om det såkalte testhysteriet skolens elever, lærere og rektorer er blitt utsatt for i lang tid. Kritikken er enten blitt møtt med taushet, slik tilfellet var da kommunerevisor kom med kritikk av skolesjefens praksis av særskilt norskopplæring av minoritetsspråklige elever, eller med fullstendig avfeiing fra alle ledd i skoleledelsen.

Styringen av Oslo-skolen er blitt forsvart av alle fra tidligere kunnskapsminister Kristin Clemet, til de tidligere skolebyrådene Torger Ødegaard (H) og Anniken Hauglie (H).Også nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) har svart på kritikk av forholdene i Oslo-skolen, med å vise til gode resultater på nasjonale prøver, fremfor å adressere de faktiske problemene som er blitt belyst i en rekke medier.

Det er ikke tvil om at skolebyråkratene helhjertet har trodd på at systemet er til barnets beste.

Omfattende kontroll

Skolebyråkrater har ofte stilt seg tvilende til begrepet testhysteri og har satt den i klammer, for å understreke at begrepet er oppkonstruert. Uten rot i virkeligheten. De har lurt på hva testhysteri egentlig betyr.

Her er svaret, dokumentert av Utdanningsetaten (UDE) selv: 273 målindikatorer, som har testet, veid og målt titusener av elever, tusenvis av lærere og hundrevis av rektorer. Noen av målene og bruken av disse så absurd at 58 av disse blir fjernet i 2016.

En slik omfattende kontroll og detaljstyring viser en grunnleggende mangel på tillit, først og fremst til lærere og deres evne til å utføre jobben sin.

Incentiver til rektor

Men det er likevel ikke det mest problematiske. Det mest urovekkende er hvordan resultatene av denne massive overvåkingen er blitt brukt.

Allerede i 2013 avslørte VG at rektorer i hemmelige kontrakter er blitt målt på elevresultater og fått lønnstilskudd på bakgrunn av slike resultater.

Skolesjefen har laget et system som åpner for korrumpering, fordi elevers resultater har direkte innvirkning på en rektors lønnsslipp. For ikke å snakke om rektor, lærer og skoles omdømme. Det er mye som står på spill. Og når mye står på spill, er det for enkelte lett å falle for fristelsen til å pynte på tall. Drille, pugge, øve, på bekostning av annen undervisning.

Alvorlige konsekvenser

Men nå fjernes altså en betydelig del av målindikatorene, særlig for de minste elevene. Av samme skolesjef som selv har innført, praktisert og lidenskapelig forsvart denne måte å styre skolen på.

Tidspunktet for etatens gjennomgang av sine egne mange styringsmål er neppe tilfeldig. I høst har både VG og Klassekampen avslørt at det er blitt øvd på kartleggingsprøver for de minste barna. Å øve på slike prøver er en selvmotsigelse.

Rektorkontraktavsløringen viste at skolesjefen ga rektorene i oppgave å ha færrest mulig på spesialundervisning. Et rystende mål, som kan ha ført til at barn som trenger hjelp, ikke har fått hjelp.

Øver til kartlegging

Når varslere fra Oslo-skolen nå forteller at de også har fått beskjed om å ha færrest mulig under kritisk grense ved en kartleggingsprøve, så er det ledd i samme styringssystem, med samme opprørende konsekvenser. Poenget med kartleggingsprøvene ligger i navnet. De minste barna skal kartlegges for hva de kan og ikke kan, slik at alle får tilpasset undervisning. Et avgjørende ledd for å fange opp barn med dysleksi og lærevansker.

Det er blitt dokumentert at man ved enkelte skoler i Oslo har holdt ”generalprøver” og ”øve-prøver”, før kartleggingsprøver.

At det forberedes spesifikt til kartleggingsprøver er det ingen tvil om. Og hvor viktig nettopp disse forberedelsene er kan man lese i Utdanningsetatens egne permisjonsregler: ” Det skal i grunnskolen i Oslo ikke innvilges permisjon i perioder med forberedelser til, og gjennomføring av statlige kartleggingsprøver (…)”.

Astrid Søgnen selv har blankt avvist at det øves til kartleggingsprøver. “Dette er en feilaktig påstand”, skrev hun i en kronikk i Klassekampen 2. Oktober.

Forsømmelse

Denne puggingen kan ha ført til at barn som i realiteten trenger hjelp, barn med lære- og skrivevansker, barn med språkproblemer, eller barn som på andre måter trenger ekstra oppfølging kan ha blitt oversett.

En forklaring på hvordan slikt kan skje får vi med dagens avsløring. Rektorer er blitt målt, også på disse prøvene. Det er mot prøvenes hensikt og misbruk av innhentet data.

Det er viktig og riktig at Astrid Søgnen nå fjerner blant annet resultater på kartleggingsprøver som et mål å styre skolen og rektor etter. Men dette endrer ikke på det faktum at beslutninger foretatt av ledelsen i Oslo-skolen kan ha gått utover hundrevis av elever med lærevansker. For de som er blitt rammet er forsømmelsen graverende.

Les også

 1. Nytt Oslo-byråd: Demper prøvepresset - gjør osloprøvene frivillige

  Den rødgrønne Oslo-regjeringen vil redusere antall prøver for elever i skolen.
 2. Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver: Forsker: - Kritisk og katastrofalt

  På Jeriko skole i Oslo har de minste elevene egne tester før kartleggingsprøver, for å få ned antall elever under den…
 3. Lærere fikk nok av prøvepress - sluttet i Oslo-skolen

  Elevene fikk egne øve-prøver og gjennomgang av fasit før prøver. Det forteller lærer Rebecca Tiffin (29) og en annen…
 4. En skole for alle

  Hvis norsk skole virkelig skal være for…
 5. Sliter med å innføre ny elevtest i Oslo-skolen - får stryk av elevene

  Innføringen av en ny og Høyre-initert Pisa-test for elevene i Oslo og andre storbyer, får bunnkarakter av både…
 6. «Joda, dere er flinke, men dere kan bli enda flinkere?»

  Det var en av de dagene i familien man bare erindrer svakt en sval feriedag.
 7. Den store skolekrigen

  Vi står midt i en ideologisk krig om skolefremtiden til norske barn. Det er ikke en dag for tidlig.
 8. Her er de nye skjemaene som erstatter rektor-kontraktene

  Her er de nye skjemaene som skal erstatte de omstridte rektorkontraktene i Oslo-skolen.
 9. Det er blodig alvor. Det handler om våre barn.

  Skoleledelsen betaler enkelte lærere og rektorer ekstra for gode resultater på nasjonale prøver.

Mer om

 1. Skole og utdanning
 2. Barn og unge

Flere artikler

 1. Undersøkelse: 32 Oslo-skoler bryter reglene

 2. Pluss content

  TALLENE SOM OPPRØRER: – Resultatjaget har gjort Oslo-skolen blind

 3. Skoleforsker: – Oslo-skolens prøveregime er angstfremkallende

 4. Oslo-skolen får kraftig kritikk for å forberede de minste elevene på prøver: Forsker: - Kritisk og katastrofalt

 5. Fylkesmannen bekymret for prøvebruk i Oslo-skolen

Fra andre aviser

 1. 140 rektorer vil ikke lytte

  Aftenposten
 2. «Det er grunn til å spørre om Utdanningsetaten har bestått «syretesten»

  Aftenposten
 3. Demokratisk underskudd i skolen? | Ole Andreas Kvamme

  Aftenposten
 4. Vi rektorer slår ring om Oslo-skolen | 140 rektorer skriver

  Aftenposten
 5. Vi trenger ikke tilgivelse, vi trenger en bedre skole

  Aftenposten
 6. Kort sagt 21. november

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder