DØMT: Voldtektsforbryter Julio Kopseng får lovens strengeste straff. Foto: Göran Bohlin VG

Tidenes verste serieforbryter

Dommen på 21 års forvaring med en minstetid på ti år, gjør
voldtektsmannen Julio Kopseng til en av tidenes verste serieforbrytere i Norge.

De fleste grove voldsforbrytelser i Norge blir begått i affekt, i rus, i et situasjonsbestemt mørke hvor noe er gått veldig galt og hvor utfallet er blitt det verst tenkelige. Å observere tiltalte i norske straffesaker for voldsforbrytelser er ofte en studie i anger, en desperasjon over at ting gikk som de gikk, enten man innrømmer straffskyld eller ikke.

Den følelsesløse serieforbryteren som vi kjenner fra film, tv og krimlitteraturen er en konstruksjon som ikke figurerer i norske rettssaker.

Vanligvis. For Julio Kopsengs tilfelle har aldri noe tydet på at han har tatt inn over seg hva som skjedde med hans ofre. Hvordan de opplevde overgrepene. Ikke på noe tidspunkt har han en gang anerkjent at det var snakk om noen overgrep, bare frivillig seksuell omgang som kvinnene av uklare årsaker senere har valt å kalle voldtekt.

Da jeg så Kopseng i retten for halvannet år siden, fremsto han som veltalende og oppegående. Velformulert, høflig, ivrig etter å svare for seg, med ordrike forklaringer på alle aktors spørsmål.

Han «innrømmet» belevent at han hadde levd et utagerende liv, karakteriserte seg selv som en «rundbrenner» og forsøkte å fremstå som en playboyaktig type som aldri hadde kunnet slå seg til ro med én kvinne. Under den polerte fasaden kunne man merke en viss bitterhet mot politiet og myndighetene, som hadde utsatt han for denne Kafka-aktige prosessen.

Oppførselen hans sto i sterk kontrast til vitnemålene fra hans ofre, ofte kvinner som kjente ham, som anså ham som en venn, som til og med hadde hatt forhold til ham. Alle var sterkt preget av overgrepene, det hadde på forskjellige måter fått store konsekvenser for deres videre liv.

Gjennomgangen av saksforløpet som VG Helg presenterte forrige helg, viste at Kopseng kunne og burde vært stoppet på et mye tidligere tidspunkt. Summen av anmeldelser fra forskjellige hold ga mer enn nok anledning til å forstå hva slags overgriper man her hadde konturene av.

Dessverre skjedde ikke dette. Kopseng fikk rom til å fortsette sitt modus operandi, bygget på sitt eget selvbedrag om at kvinnene egentlig ville ha ham, selv om de sa nei, gråt og kjempet imot. Nå trekker samfunnet ham ut av sirkulasjon med den strengeste straffen som noensinne er avsagt i en voldtektssak her i landet.

Det er ingen kompensasjon for den enorme skaden han har forvoldt, men det vil hindre ham i å gjøre mer skade i overskuelig fremtid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder