Leder

Ja til konsekvensutredning

ARTIKKELEN ER OVER TRE ÅR GAMMEL

SVART GULL: Skreifisket i Lofoten kan i fremtiden få selskap av olje og gass. FOTO: SARA JOHANNESSEN

Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) er noe av det vakreste Norge har å by på. I tillegg bugner havet over av fisk. «Luksusproblemet» er at rikdommen overgår det øyet kan se. Havbunnen inneholder store forekomster av olje og gass. Oljedirektoratet anslår en verdi på opp mot 1000 milliarder kroner med dagens oljepris og dollarkurs.

Les også: Tvinger LO til olje-nei i Lofoten

Men å se for seg en oljeplattform foran Svolværgeita, det er et stygt bilde. Nå er det selvsagt heller ikke aktuelt. Norge vil ikke gå inn for å bygge ut oljefelt som ødelegger for turisme og fiskeri. Men det er en sterk frykt for nettopp det. Og derfor fører oljeplaner for LoVeSe til mer engasjement enn for andre oljeprosjekter. Aktivistene har lenge bedt om varig vern av områdene. De sier også nei til en såkalt konsekvensutredning, fordi de mener det er synonymt med oljeutvinning. Akkurat det siste er en overdrivelse, det hender at konsekvensutredning ikke fører til oljeutvinning. Men samtidig er det åpenbart at mange av kreftene som jobber for en slik informasjonsinnhenting, også jobber for å åpne området for olje.

Les også: LO-kamp om Lofoten kan presse Ap-Jonas

For tiden er det miljøvernerne som har momentum. Med fallende oljepriser og tro på et grønt skifte, har de nå fått støtte fra flere mektige forbund i LO. Det er oppsiktsvekkende i en organisasjon som har så mange medlemmer som er direkte eller indirekte avhengig av olje og gass.

Men det er ikke bare i LO dette er et dilemma. Norge AS vil også gjerne ha uberørt natur og samtidig arbeidsplasser, hjemlig teknologiutvikling og inntekter til å betale sykelønn, barnetrygd og pensjon. Det er ikke så lett å kombinere.

Les også: AUF vil også verne Lofoten

LoVeSe-krangelen dreier seg blant annet om sårbar natur, fisk og fugl. Men saken er den at alt dette må Norge klare å beskytte, ellers kan vi ikke bygge ut. Oljehistorien vår gir grunn til optimisme. Utslipp fra norske oljeplattformer har ikke skapt noen naturkatastrofer. Naturen i nord er mer truet av den daglige skipstrafikken. Og det i fremtiden bygges ut her, kommer vi antagelig ikke til å se så mye av det. Norge er langt fremme på undervannsinstallasjoner som kan opereres fra land.

Det vanskeligste vil antagelig være CO₂-utslippene. En konsekvensutredning må si noe om hvorvidt det er mulig å hente opp fossilressursene her på en bedre og mer miljøvennlig måte enn Norges konkurrenter. Om det er saken, og det samtidig viser seg at lokale miljø- og naturhensyn kan ivaretas, ser vi ingen grunn til å overlate dette til russerne eller saudierne. Derfor er det på tide at en slik utredning igangsettes.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder