Leder

VG mener:
Pappaperm og prinsipper

TILBAKESLAG: Avvikling av fedrekvoten vil føre til at færre fedre er hjemme med barna. Foto: SARA JOHANNESSEN, NTB SCANPIX

Regjeringens budsjettforslag er til behandling i komiteene. Nå skal KrF og Venstre sette sine egne bumerker på det borgerlige budsjettet. Spørsmålet om fedrekvote er en av sakene der vi mener KrF og Venstre bør rettlede de blåblå. Høyres prinsipielle motstand mot pappaperm og Frps argumentasjon om valgfrihet klinger som en hul, ideologisk anakronisme - vedtak fattet fjernt fra moderne menneskers virkelighet.

Ifølge en meningsmåling om fedrekvoten, utført for Dagbladet i august i år, ønsker et klart flertall å opprettholde ordningen. De færreste tror at honnørord om valgfrihet innebærer nettopp det når fedre skal gjøre krav på sin andel av permisjonen overfor en arbeidsgiver. Dersom denne andelen er lovfestet, er det ikke noe å krangle om.

Etter hvert som norske familier har fått rett til stadig flere uker med fødselspermisjon, har fars andel av permisjonen økt. Nøyaktig det motsatte har skjedd i Danmark, hvor fedrekvoten er fjernet og andelen som tar ut pappaperm har sunket drastisk. Vi mener det er rimelig at en del av permisjonstiden skal være forbeholdt far. Poenget er å få fedre til å være hjemme med små barn, mens mor går tilbake til arbeid.

Innenfor dagens ordning er det flere muligheter for familiene til å fordele permisjonene seg imellom. Det som ikke er mulig er en full permisjonstid uten at far er hjemme i det hele tatt. Dersom far ikke ønsker å være hjemme, så faller retten til betalt permisjon i disse ukene bort. Og slik bør det være. Løsningen er ikke å gi kvoten til mor. Fedrekvoten har vært med å gi oss høy kvinnelig yrkesdeltagelse og en ønsket høy fødselsrate hos kvinner i yrkeslivet. Dette er også viktig på sikt for å opprettholde fremtidig sysselsetting og pensjoner.

Høyre gikk til valg på å forandre Norge. Men i tråd med utspillene fra partiets likestillingspolitiske talskvinne, Linda Hofstad Helleland, om at fjerning av fedrekvoten er det første en borgerlig regjering skal gripe fatt i, gyver de blåblå løs på pappapermisjonen, som om dette er den største utfordring for landet og demokratiet.

Vi frykter at Høyre har stirret seg blindt på prinsipper. En avvikling av fedrekvoten vil medføre at færre fedre er hjemme med barna i permisjonstiden. Det vil være et tilbakeslag for likestillingen.

Les også

Mer om

  1. Statsbudsjettet

Flere artikler

  1. Permisjonsdebatten: – Slutt å vingle om fars permisjon!

  2. Pappa kommer hjem

  3. Permisjonsdebatten: – 6000 fedre og barn får ikke pappaperm. Vil du slåss for oss, Ropstad?

  4. KrF og familien

  5. Svar til Sylvi fra feministeliten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder