KAMPFLY: – Boka vår diskuterer verken Nato-medlemskapet eller valget av F-35. Det vi etterlyser debatt om, er hva en ensidig investering i en stor kampflyflåte, på bekostning av andre deler av det nasjonale forsvaret, kan komme til å bety for forsvaret av Norge og Norges rolle i verden, skriver forfatterne.
KAMPFLY: – Boka vår diskuterer verken Nato-medlemskapet eller valget av F-35. Det vi etterlyser debatt om, er hva en ensidig investering i en stor kampflyflåte, på bekostning av andre deler av det nasjonale forsvaret, kan komme til å bety for forsvaret av Norge og Norges rolle i verden, skriver forfatterne. Foto: , Liz Kaszynski, Lockheed Martin A

Naivt om kampfly

MENINGER

Ifølge VGs leder på mandag er det innlysende at forsvarsevnen blir betydelig større med 52 flunkende nye kampfly. I så måte er avisen på linje med kampflyvåpenet, og knapt noen andre.

debatt
Publisert:

INGEBORG ELIASSEN, forfatter

CATHRINE SANDNES, forfatter

I boka Angrep eller forsvar har vi sett på følgene kampflykjøpet trolig vil få for resten av Forsvaret. Til vår forbløffelse oppdaget vi at dette perspektivet manglet i de mange analysene og beregningene rundt anskaffelsen.

Med levetidskostnader på minimum 254,4 milliarder 2015-kroner og en innkjøpspris på 67,9 milliarder kroner, vil flyene komme til å spise enormt mye av forsvarsbudsjettet. Økte utgifter for bygging av ny kampflybase, uforutsigbare driftsutgifter ved et helt nytt fly og en dollarkurs som ligger langt over de 6,47 som var utgangspunktet for beregningene, tegner et tydelig bilde av et forsvar som vil fortsette å knele under oppgavene og utgiftene de blir pålagt.

Konsekvensen gjør forsvarssjefen selv rede for i sitt fagmilitære råd. Med en tilnærmet flat budsjettutvikling vil vi få et forsvar som knapt har hærstyrker igjen på land. Vi vil ha et sterkt redusert sjøforsvar. Vi blir dessuten nødt til å redusere antall kampfly med ti fly. Samt revurdere basepolitikken vår. VG mener likevel at det «faller på sin egen urimelighet» å mene at det vil svekke forsvarsevnen å holde fast ved 52 fly.

Vi konkluderer med at kampflykjøpet kan knekke ryggen på Forsvaret. Det er ut fra en nøktern erkjennelse av hvordan virkeligheten fungerer. Når VG anser det som uinteressant å diskutere forsvarsevnen, vitner det først og fremst om en naiv tillit til politikerne. Et raskt blikk på nedbyggingen av Forsvaret etter den kalde krigen gir ingen grunn til en slik tillit.

Boka vår diskuterer verken Nato-medlemskapet eller valget av F-35. Det vi etterlyser debatt om, er hva en ensidig investering i en stor kampflyflåte, på bekostning av andre deler av det nasjonale forsvaret, kan komme til å bety for forsvaret av Norge og Norges rolle i verden. Bidragene til Nato er forsikringspremien vår. De siste 15 årene har innskuddene særlig vært deltakelse i Afghanistan, Irak og Libya - land som er redusert til ødelagte stater, hvor terrorister får fotfeste og produsenter av endeløse flyktningestrømmer. De som mener at disse krigene har gjort verden og Norge tryggere, bærer bevisbyrden.

Framover skal 12 av 52 kampfly være tilgjengelige for Nato internasjonalt - samtidig som det nasjonale behovet for beredskap dekkes. Samtidighetspremisset er unikt for de nye kampflyene. Bombefly er ikke den eneste måten å bidra inn i Nato på. Men kjøper vi 52 kampfly, vil 12 av dem bli etterspurt når andre land har redusert eller vurderer å skrumpe F-35-kjøpet. Hvis kampfly er det eneste vi har, vil kampfly også kunne bli det eneste vi er.

Les også: VG MENER: Kjøp fly som planlagt

Les også: Her er Norges splitter nye kampfly

Her kan du lese mer om