MATTESVIKT: Norske tiendeklassinger gikk ut med tidene dårligste eksamenskarakter i matematikk i våres. Kan kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) løse floken? Foto:Illustrasjonsfoto,Scanpix

Kommentar

Matte-resultatet: Noe er galt med kunnskapsskolen

Statsråd etter statsråd har lovet bedre matteresultater. Ingen har klart å levere. På tide å revurdere skolepolitikk?

ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

Våre tiendeklassinger har i år levert svakeste matte-eksamen noensinne. Det er ikke barna som er blitt dummere, det er skolen som ikke fungerer som lovet.

Vi har siden 2004 blitt fortalt at Norges dårlige skoleresultater kan fikses med mer standardisering, mer testing, mer kartlegging, og mer fokus på basisfagene. Oslo, som er flittigste bruker av denne metoden, kan også skilte med de beste matematikk-resultatene i 2015. Er det bevis på at metoden fungerer? Og at vi trenger mer av det samme?

Ikke nødvendigvis. Tall viser nemlig at eksamensresultater i matematikk for tiendeklassinger i Oslo har gått ned fra snittkarakter 3,6 i 2009 til 3.2 i 2015. Fallet i resultatene er større enn i mange andre fylker.

Les også:Når skolen diskriminerer

Teflonlæring

Oslo og Norge må kartlegge og teste elever. Naturligvis. Men hvor mye, er spørsmålet. Et utpreget fokus på standardisering og testing fremmer såkalt overflatelæring. Altså læring av detaljer og enkeltopplysninger.

Puggeskolen gir gode resultater på kort sikt, men ikke helhetlig kunnskap. At vi ikke har klart å løfte matematikk-ferdighetene viser dette.

Dybdelæring, å se helheten og enkeltopplysninger i sammenheng med hverandre, er det den norske skolen må tilby. Dette er også en av hovedanbefalingene til den regjeringsnedsatte Ludvigsenutvalget, som la frem sin utredning for noen uker siden.

Dybdelæring tar tid. Den norske skolen sløser nå verdifull tid på dokumentasjon av hundrevis av små mål som skal kontrollere hele skoledagen til lærere og elever.

Lez også:Den store skolekrigen

Isaksen tar grep

Det er bred tverrpolitisk enighet om hvordan den norske skolen i grove trekk skal drives. Dette er foruroligende når vi ser at skolen ikke leverer. Nåværende kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen tar grep. Han vil løfte kvaliteten på lærerne, og i tillegg vil han at lærere vurderer å innføre algebra i førsteklasse. Slik som PISA-vinner Singapore har gjort. Singapore er flinke på tester. Men underlig nok henter landets næringsliv sjefer og toppsjefer fra utlandet. I tillegg innser mange land i regionen at puggeskolen stripper dem for innovasjon og kreativitet.

Noe må definitivt gjøres. Isaksen sitter kanskje med løsningen. Det får tiden vise. Men så langt kan vi konkludere med at stadig mer testing og standardisering ikke har fungert. Og at det er et stykke igjen til «verdens beste skole».

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder