ARBEID: – En tredel av folket er ikke i arbeid, skriver Hadia Tajik. Foto: Frode Hansen, VG

Arbeid er jobb nummer én – alltid

I årene Høyre og Fremskrittspartiet har sittet i regjering, er det målt det høyeste antallet arbeidsledige noen sinne, og en tredjedel av befolkningen er ikke i arbeid.

 • VG Debatt

Artikkelen er over to år gammel

HADIA TAJIK, nestleder i Arbeiderpartiet

Likevel er regjeringen så selvtilfredse at arbeidsminister Anniken Hauglie i VG 15. juni spør «hva skal Arbeiderpartiet kritisere nå?»Svaret er enkelt: Arbeiderpartiet vil ikke være fornøyde før vi har arbeid til alle, og før alle har en trygg jobb i et seriøst arbeidsliv. Gjennom hele stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som både ville ha bidratt til at flere kom i jobb, og ikke minst til et tryggere arbeidsliv. De fleste er blitt stemt ned, og ved viktige korsveier har regjeringen tatt det motsatte valget. Les Anniken Hauglies kronikk: Arbeidsledigheten faller

I 2015 førte regjeringens forslag til svekkelser av arbeidsmiljøloven til noen av de største demonstrasjonene gjennomført av arbeidstakerorganisasjonene i Norge noensinne. LO, UNIO, og YS gjennomførte en politisk streik mot forslag som flyttet makt fra arbeidstakerne over til arbeidsgiverne, og svekket fagforeningenes muligheter for å ivareta arbeidstakernes interesser. Den massive mobiliseringen gjorde ikke synlig inntrykk på regjeringen. Endringene, som ga en generell adgang til å ansette folk midlertidig i stedet for fast, ble vedtatt.

Les også: Arbeiderpartiet hardt ut mot Hauglie

Norsk arbeidsliv er i endring, og en del utsatte bransjer har opplevd det i sterkere grad enn andre. Noen er fast ansatt, men får ikke lønn mellom oppdrag, og aner derfor ikke om de vil ha inntekt i neste uke. Noen opplever grov arbeidslivskriminalitet og lønninger langt under tariff. Andre opplever at det opprettes et juridisk konglomerat av finurlige selskapskonstruksjoner, inn- og utleiesystemer at de til slutt ikke vet hvem som har arbeidsgiveransvar for dem.

Derfor må vi gå den motsatte veien av regjeringen. Dette er ikke tiden for å svekke tryggheten i arbeidslivet, men for å styrke den. Om vi vinner valget til høsten, står Arbeiderpartiet klare med en rekke forslag som vil bidra til et mer seriøst og tryggere arbeidsliv.

For det første, vil vi styrke det organiserte arbeidslivet. Et av de mest alvorlige utviklingstrekkene i det norske arbeidslivet, er en synkende organisasjonsgrad. Vi trenger lover, tilsyn og kontroller, men de kan aldri erstatte verdien av at både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er organisert, og følger arbeidslivets spilleregler. Arbeiderpartiet vil derfor doble fradraget for fagforeningskontingenten, vi vil fjerne usikre ansettelseskontrakter og regulere bemanningsbransjen ytterligere.

For det andre, vil vi at faste oppgaver skal gjennomføres av faste ansatte. Vi vil fjerne den generelle adgangen til midlertidig ansettelse, og vi vil gjeninnføre den kollektive søksmålsretten som regjerningen har fjernet.

For det tredje, vil vi fornye og forsterke arbeidsmiljøloven. Vi vil ha tydelige definisjoner av «arbeidsgiver» og «arbeidstaker», i lovverket. Slik skal det bli tydelig hvem som har arbeidsgiveransvar. Og vi vil forby kontrakter uten lønn mellom oppdrag.

For det fjerde, vil vi styrke tilsynsarbeid og arbeid mot arbeidslivskriminalitet. Vi vil ha arbeidskrimsentre i alle politidistrikt, og styrke Arbeidstilsynet og kontrollfunksjonen i Skatteetaten og Økokrim.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Hvert eneste år i denne stortingsperioden har Arbeiderpartiet fremmet forslag som skal sikre trygghet i arbeidslivet. De fleste av dem har vært nedstemt. Siste gang skjedde det for få dager siden, da representanter fra Arbeiderpartiet hadde fremmet 31 konkrete forslag for et seriøst og trygt arbeidsliv. 30 av dem ble nedstemt, blant annet med stemmene fra Høyre og Fremskrittspartiet.

Denne uken kunne vi lese i VG at Hauglie likevel ville begrense omfanget av innleie, og sikre arbeiderne lønn mellom oppdrag, til tross for at Høyre hadde stemt imot dette i Stortinget bare tre dager før. Det høres vel og bra ut at de har ombestemt seg, selv om det er lovlig sent. Men fortsatt er det ikke presentert et papir eller dokument som forteller hva Hauglie faktisk ønsker å gjøre. I politisk kvarter 15. juni kunne hun fortelle at de nye reglene ikke skulle omfatte det hun kalte «vanlig vikarvirksomhet», der skulle det fortsatt være mulig å ansette folk uten lønn mellom oppdrag. i så fall er ikke Hauglies forslag godt nok.

Arbeid for et seriøst arbeidsliv er ikke noe man kan si man skal gjøre i skippertak hvert fjerde år i forkant av valg. Før valget i 2013 hørte vi tilsvarende løfter om at Høyre nå skulle bli «Arbeidspartiet», men det var raskt glemt etter valget. Arbeiderpartiet vet at jobben må gjøres hver eneste dag, ikke bare snakkes om når det er valgkamp.

Mer om

 1. Arbeidsliv
 2. Hadia Tajik
 3. Arbeidsledighet
 4. Lønn
 5. Anniken Hauglie

Flere artikler

 1. Støre ut mot regjeringens arbeidslivspolitikk: – Fremstår rart

 2. Arbeiderpartiet hardt ut mot Hauglies kamp mot nulltimerskontrakter

 3. Slik vil regjeringen bekjempe nulltimerskontrakter

 4. Vil rydde opp i arbeidslivet: Hauglie til kamp mot nulltimerskontrakter

 5. Pluss content

  Haugli med nye krav til bemanningsbransjen

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder