VENDEPUNKTET: – #metoo var begynnelsen på et oppgjør med den patriarkalske og kvinneundertrykkende tradisjonen i Arbeiderpartiet, og nå håper vi den er død og begravet, skriver kronikkforfatterne. Foto: Gisle Oddstad, VG/Ås Ap

Debatt

Nå må Arbeiderpartiet gjenskapes

Undertrykking og seksuell utnyttelse har vært en del av historien til samtlige partier i dette landet. Etter #metoo er det spesielt Arbeiderpartiet som har fått gjennomgå. Det er helt fortjent fordi ukulturen ikke har vært ryddet opp i tidligere, men nå er tiden inne til å se framover.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

JØRGEN LORENTZEN, kjønnsforsker, medlem i Ap
ANNE ODENMARCK, leder for Krise- og incestsenteret i Follo, medlem i Ap

For kort tid siden var vi gjennom en vond og smertefull uke i Trøndelag Arbeiderparti som har blitt beskrevet som «heftig, trist og kaotisk» av Aftenposten. For oss som både er eksperter på temaet seksuell trakassering og medlemmer av partiet har det gjort grunnleggende vondt, men det har samtidig vært en oppvask som bereder grunnen for noe nytt.

Derfor ønsker vi nå å ta et ansvar og være med å bygge et Arbeiderparti som ivaretar grunnleggende likestillingspolitiske hensyn, som er et trygt sted å være for både unge gutter og jenter og hvor samtlige ledere i partiet skal vite hva undertrykkelse og seksuell trakassering er.

les også

Tromsø-ordføreren beklager: – Møtet ble ikke bra

To forutsetninger er klare. For det første så har Arbeiderpartiet alltid vært et parti for kvinner. Fra den første arbeiderkvinneorganiseringen på slutten av 1800-tallet, via Gro Harlem Brundtland til i dag har kvinner alltid hatt en viktig og sentral plass i partiet. Arbeiderpartiet har vært det partiet som har gjennomført de store reformene for likestilling, som likestillingsloven, lovfesting av krisesentertilbud over hele landet, innsatsen for kvinner i politikk og næringsliv osv. Dette skal vi sørge for at vi fortsetter å være.

For det andre har Arbeiderpartiet en lang patriarkalsk tradisjon hvor mannsstemmer har veiet tyngst, hvor kombinasjonen av alkohol og tvilsomt kvinnesyn har hatt grobunn, akkurat som i de andre politiske partiene. Partiet har også hatt tvilsomme politiske maktkamper, med absurde allianser og nærmest blodig kamp om taburetter og posisjoner. #metoo var begynnelsen på et oppgjør med denne patriarkalske og kvinneundertrykkende tradisjonen, og nå håper vi den er død og begravet.

Hvordan skal vi kunne skape et parti som er bygget helt fra margen av på følgende tre prinsipper: åpenhet, kunnskap og kompetanse og nulltoleranse for seksuell trakassering og undertrykkelse. La oss velge ut noen områder for refleksjon.

les også

Giske, #metoo og maktkamp

Det første vi må understreke er at seksuell trakassering og undertrykkelse kan ramme begge kjønn, både gutter og jenter, både kvinner og menn. Selv om det er en overvekt av menn som er utøvere og kvinner som er offer, foregår trakassering mellom kvinner, mellom menn og av kvinner mot menn. Vi som har jobbet i dette feltet vet at dette har med kjønn og gjøre, men også andre faktorer er vesentlige. Derfor er arbeidet for likestilling og arbeidet med en organisasjonskultur uten trakassering et arbeid som angår både kvinner og menn.

I Arbeiderpartiet (som i andre partier) har det vært flere varsler de siste årene og det har vært snakk om en ukultur hvor det har vært liten mulighet for å si fra og for å stoppe den pågående trakasseringen. Tabuiseringen er en utrolig viktig del av trakasseringen. Både egen selvfølelse og skamfølelse og den andres hint om at det går bare ut over deg selv hvis du snakker om det, fører til fortielse.

Vi ser også at tredjeperson, som eventuelt er vitne til eller blir fortalt hva som har skjedd, har en sterk tendens til å bagatellisere eller bortforklare det som skjer. Hvis en person antyder at en episode av trakassering isteden kanskje er del av et politisk spill, så sørger man for å lukke munnen på den utsatte svært effektivt.

Vår erfaring er at det er svært vanskelig å si fra og at jo grovere overgrepet eller trakasseringen er jo vanskeligere kan det være å varsle.

les også

Nye Metoo-grep i Ap: Støre lover at AUF blir hørt

Varsling foregår i rommet mellom åpenhet og et autoritært system. Er organisasjonen preget av stor åpenhet vil alle diskusjoner og uenigheter være framme hele tiden og det vil ikke være noen grunn til å varsle. Er organisasjonen autoritær vil det ikke være noen rom for varsling. Varsling foregår altså i organisasjoner hvor det ikke er full åpenhet, men hvor systemene ikke er fullt og helt autoritære.

Vi må derfor skape en organisasjonskultur hvor det er fullstendig åpenhet om politikk og også om nominasjoner og sammensetninger. I en slik kultur minimerer vi grunnlaget for varsling. Varsling vil i en slik sammenheng bli å forstå som et indirekte krav om at i denne organisasjonen må det bli større åpenhet. Derfor må varsel også møtes med den største takknemlighet av organisasjonen.

Varslere må derfor også være helt trygge på at de blir mottatt på samme profesjonelle og beskyttende måte som hvis de kommer til et krisesenter. Evnen til å lytte og tillit til den som snakker er helt avgjørende.

Vi har stor tro på endring, hvis ikke ville vi ikke jobbet i det feltet vi gjør. I de siste 50 år har det også foregått en utrolig forandring av samfunnet når det gjelder likestilling. Endring foregår i rykk og napp og i ulik fart i ulike samfunnsområder. Tendensen er imidlertid klar.

Arbeiderparti har vært det bærende partiet for å få til disse endringene. Partiet har både vært sentral for kvinnekampen, men også for rettigheter til menn. Vi skal sørge for at Arbeiderpartiet også framover er det ledende partiet når det gjelder likestilling både for gutter og jenter, og bidra til skoleringen i alle ledd.

Vi må være ledende i nytenkning og nye tiltak, alt fra å få flere gutter inn i høyere utdanning til å stoppe all seksuell vold og trakassering av jenter.

Vi vet fra vårt arbeid at sosial ulikhet og urett fremmer trakassering og vold. Derfor må den overordnede politikken vært helt klar: kampen mot den økende ulikheten i samfunnet og kampen mot økt barnefattigdom.

Dette har vært og må være grunnstenen i Arbeiderpartiets arbeid. Ulikhet og ulikestilling henger sammen akkurat som likestilling er et annet ord for demokrati.

I denne kampen må vi jobbe nasjonalt så vel som internasjonalt i en økende globalisert verden, hvis vi ønsker å skape et stabilt demokrati, en verden hvor kvinner er trygge og et samfunn preget av økt likestilling.

Mer om

 1. Arbeiderpartiet (Ap)
 2. Metoo
 3. Seksuell trakassering
 4. Likestilling
 5. Varsling

Flere artikler

 1. Å bekjempe mobbing og seksuell trakassering er vårt felles ansvar

 2. Danmarks statsminister om ny Metoo-bølge: - Jeg har ikke gjort min oppgave som leder godt nok

 3. En rykende branntomt

 4. Ap-opprop: – Trond Giske bør ikke få ny tillit til fremskutte verv i partiet

 5. Står bak MeToo-oppropet i dansk politikk: – Jeg tror ikke vi var klare da. Det er vi nå

Fra andre aviser

 1. Arbeiderpartiet skal være ledende på likestilling, men er det slik?

  Aftenposten
 2. Bjurstrøm om Giske-comeback: – Vi har et grunnleggende prinsipp om at folk får komme tilbake etter at de har gjort noe alvorlig.

  Aftenposten
 3. – Dette kan bli det endelige oppgjøret med gubbene i baren og ukulturen – og ikke minst med Trond Giske

  Bergens Tidende
 4. Hadia Tajik i ny bok: Forsvarer egen håndtering av varsler mot Trond Giske

  Aftenposten
 5. Lederen av Aps homonettverk hardt ut mot Giske: – Jeg kommer aldri til å ha tillit til ham igjen

  Aftenposten
 6. Gamle synder, hykleri og en helt ny debatt. Derfor felte #metoo to av Danmarks mektigste politikere.

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no