EØS-PARTIET: – Det norske folk og næringsliv ønsker EØS-avtalen. KrF har alltid vært for den og vi vil kjempe for fortsatt norsk deltakelse i EØS. Foto: HALLGEIR VÅGENES/KRISTER SØRBØ

Debatt

Hold Norge utenfor EU – med EØS

EØS har vært en fremsynt løsning som har tjent Norge godt. Den har bidratt til å sikre eksport av norske varer og tjenester som igjen har bidratt til mange arbeidsplasser og velferd. EØS-avtalen har også bidratt til å holde Norge utenfor EU-medlemskap.

KJELL MAGNE BONDEVIK, tidligere leder i Kristelig Folkeparti
KJELL INGOLF ROPSTAD, leder i Kristelig Folkeparti

Da EØS-avtalen ble vedtatt, var det flere som hevdet at det bare var KrF som trodde at dette kunne bli en varig løsning for Norge. Nå, mer enn 25 år etter, fremstår avtalen som en god og fornuftig løsning i et turbulent Europa, og den har stor støtte i Norge.

Tidligere argumenterte Arbeiderpartiet og Høyre med at vi måtte bli EU-medlemmer og de kalte EØS for en husmannskontrakt. Nå har EU-iveren stilnet og i stedet konkurrerer de om å være EØS sin fremste forsvarer. Det var et feilgrep av EU å gå inn for en dyp integrasjon gjennom en politisk og økonomisk union (Maastricht-avtalen) samtidig som det skulle være en geografisk bred utvidelse. Unions-planene fremstår for mange som en 'tvangstrøye' og er noe av grunnen til uroen i flere EU-land.

EØS har gitt Norge selvråderett over sentrale deler av norsk politikk som landbruk, fiskeri, olje og gass, pengepolitikk og utenrikspolitikk. På disse områdene har EU i langt mindre grad lykkes, og Norge har her ofte andre interesser enn EU-flertallet.

les også

Mener EFTA-domstolen er blitt en «kenguru-domstol»

KrF har et nært slektskap til Senterpartiet og begge er motkulturpartier med et sterkt engasjement for den norske bygda og tradisjonelle verdier. Men når det gjelder EØS-avtalen og dens betydning for Norge skiller vi lag.

Senterpartiet, SV og Rødts forherligelse av livet utenfor EØS skaper uro i norsk næringsliv. Nærmere 80 prosent av norsk eksport går til EU. Vi er helt avhengig av tilgang til det indre markedet for å fortsatt ha et næringsliv som kan skape arbeidsplasser og vekst i norsk økonomi. Svaret på utfordringene vi står ovenfor er ikke å koble oss fra, men å samarbeide med landene rundt oss.

Senterpartiet setter norske arbeidsplasser og distriktene på spill

Hadde Norge fulgt EØS-motstanderne og sagt nei til EØS, er det godt mulig at Norge nå hadde vært EU-medlem. EØS gjør nemlig at det ikke finnes økonomiske argumenter for EU-medlemskap.

EØS-motstanderne synes ikke å ha lært av de gode erfaringene med EØS, eller av Storbritannia: De fortsetter å argumentere for nei til EØS, og hevder at en annen, bedre handelsavtale skulle være lett å forhandle frem. Men når ikke engang stormakten Storbritannia har klart å forhandle frem en bedre avtale enn EØS, hvordan skulle lille Norge klare det? Hvordan skulle for eksempel Norge få unntak for å begrense arbeidsinnvandringen, når ikke Storbritannia har klart det?

les også

VG MENER: Uforsvarlig EØS-motstand

EØS-avtalen legger en god ramme rundt vår tilknytning til EU, og sikrer at norsk næringsliv har tilgang til det europeiske markedet. Det er vi avhengig av skal vi fortsatt ha et levende næringsliv som kan skape arbeidsplasser over hele landet. Samtidig som den sikrer at vi slipper å være en del av de områdene som fungerer dårligere, som for eksempel fiskeri- og landbrukspolitikken.

Så fort vi krysser grensa til våre naboland ser vi forskjellen på norsk landbruks- og distriktspolitikk og EUs politikk på disse områdene. Mens Norge har et levende og mangfoldig landbruk over hele landet bestående av bruk i alle størrelser ser vi sentralisering og stordrift i nabolandene våre.

Norges Bank og Finansdepartementet regner vår nasjonale pengepolitikk som en hovedårsak til at Norge klarte seg godt gjennom oljeprisfallet og at ledigheten så raskt ble redusert. Krona er økonomiens sikkerhetsventil, som svekker seg når økonomien går dårligere. Lavere kronekurs gjør norsk eksport og reiseliv rimeligere og mer konkurransedyktig, og et lavere rentenivå gir lavere renteutgifter for husholdninger og bedrifter.

Hadde vi ikke hatt krona og vår egen rentesetting, ville bedriftene ha måttet gjennomføre store lønnskutt for å få økt konkurranseevne. Det er mye vanskeligere og mye mer usosialt. Det viser Sør-Europas erfaring med all tydelighet.

les også

Til forsvar for arbeidsinnvandreren!

Det er nettopp fordi EØS har fungert så godt at vi i dag ikke medlemmer av EU. Ja-bevegelsen med sine tilhengere i både Høyre og Arbeiderpartiet har i en årrekke kritisert EØS-avtalen og ment at avtalen var så problematisk at vi må søke EU-medlemskap. Nå er oppslutningen om EØS-avtalen i Norge rekordstor ifølge en meningsmåling utført av Sentio i november 2018. 60,2 prosent av de spurte var for EØS-avtalen.

Det norske folk og næringsliv ønsker EØS-avtalen. KrF har alltid vært for den og vi vil kjempe for fortsatt norsk deltakelse i EØS. For alternativene, både norsk EU-medlemskap og utmeldelse av alt, vil få alvorlige negative konsekvenser for landet vårt.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder