FERIE-FØLELSEN: – Det største problemet kommer likevel trolig når nordmenn returner fra ferieopphold i England, Spania, Frankrike, Italia eller andre høyrisikoland, skriver Kvåle, Svanæs og Log i dette innlegget. Bildet er fra Magaluf på Mallorca, og ble tatt lenge før coronaviruset inntok verden. Foto: Javad M. Parsa

Debatt

Åpning mot høyrisikoland kan koste oss dyrt

Folkehelseinstituttet har laget liberale kriterier for åpning mot land med høyt smittepress. Instituttet forventer «en økning av smitte med denne gjenåpningen». En åpning som øker smitterisiko er ikke akseptabel, og kriteriene bør derfor strammes inn.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 70 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

Gunnar Kvåle, Professor emeritus i internasjonal helse, Universitet i Bergen
Torgrim Log, Professor i sikkerhetsfag, Høgskolen på Vestlandet
Dag Svanæs, Professor i informatikk, NTNU

I følge Folkehelseinstituttet (FHI) er et viktig kriterium for ikke å kreve karantene eller testing for reisende bosatt i land i EU/EØS/Schengen-området at landet har færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (14-dagers insidens). Regner vi om til 5,36 millioner bosatt i Norge, tilsvarer dette 77 nye smittede per dag. Så mange smittede daglig har vi ikke hatt siden 22. april i Norge.

Vi kan ikke se at det finnes noe erfaringsmessig eller vitenskapelig grunnlag for at det er ansvarlig å utsette nordmenn som reiser for et smittepress tilsvarende det vi hadde i april. Vi strever i Norge for å holde smittepresset nede, og med ca. 10 nye tilfeller per dag ligger vi nær en tiendedel av kravet som settes for åpning til andre land.

KRITISKE: Dag Svanæs, Torgrim Log og Gunnar Kvåle.

les også

Nakstad advarer: – Anbefaler ingen å reise utenlands i sommer

Da epidemien startet i Norge i mars skyldtes dette hovedsakelig import av smitte fra relativt få vinterferieturister fra Italia og Østerrike. Før epidemien nådde Norge, tidlig i februar, svarte FHI på epost om behov for reisekontroll, at reiserestriksjoner eller innreisekontroll ikke var hensiktsmessig. Vi kjenner resultatet og må unngå samme feilen en gang til.

Da regjeringen besluttet å slå ned epidemien den 12. mars, valgte de så vidt tids nok en føre-var strategi. Dette prinsippet virker dessverre å være forlatt når det nå legges opp en politikk som øker smitterisikoen.

Det vil trolig gå en tid før en smitteøkning oppdages. Blant de mange turistene som kommer til Norge etter 15. juli, vil det statistisk sett være smittebærere, selv om de er friske når de ankommer Norge. Blant de mange i Norge som er mest i kontakt med turister, kan risikoen være stor for å bli smittet. Det gjelder dem som jobber på campingplasser, i hotellnæringen, i offentlig transport som tog, buss, på hurtigruten og i andre transporttjenester. Andre passasjerer vil også bli utsatt for økt smitterisiko, når avstandsregler ved transport ofte ikke overholdes og transportmidler fylles opp av turister fra land med høyt smittepress. I neste omgang vil smitten kunne spres videre i Norge blant familie og andre.

les også

Advarer mot ny smittebølge i Storbritannia

Det største problemet kommer likevel trolig når nordmenn returner fra ferieopphold i England, Spania, Frankrike, Italia eller andre høyrisikoland. Noen skal rett på jobb. Risikoen for at en del av disse har pådratt seg smitte i løpet av ferien i høyrisikoland kan være betydelig. Uten testing og karantene, kan disse smitte arbeidskolleger, venner og andre i omgangskretsen. Mange av dem som da smittes, blir kanskje syke først i midten av august.

Hellas, som til nå har hatt et vesentlig lavere smittepress og langt færre døde per 100 000 innbyggere enn Norge, opplever nå problemer med «turistsmitte». 8. juli ble der registrert 33 nye smittede i Hellas. Hele 24 av disse var turister fra utlandet. Dette viser hvordan et lavrisikoland plutselig kan bli langt mer farlig som følge av turistsmitte fra høyrisikoland. Risikoen for dette kunne vært redusert med krav om negativ test fra hjemlandet samt en test ved ankomst til Hellas.

Ut fra en føre-var holdning ville det vært viktig kun å åpne mot land som nærmer seg Norge i smittenivå. Nå er nivået satt 7–8 ganger høyere. Assisterende helsedirektør, Espen Nakstad sa til Aftenposten 8. juli at reproduksjonstallet for coronaviruset ligger nå stabilt rundt 1 og mener Norge kan være på et balansepunkt. Som han sier: «Ingen vet helt hvor grensene går».

les også

Slik er smittesituasjonen i de «røde» EØS-landene

Hvordan kan da regjeringen nå gå inn for en så omfattende åpning når også Frode Forland ved FHI sier: «Vi må forvente en økning av smitte med denne gjenåpningen»? Dette er ikke føre-var og kan komme til å koste oss mye. Hvis den stabile smittesituasjonen med R rundt 1 skulle forrykkes mot en høyere R, er risikoen stor for en ny økning slik vi nå ser i Hellas. Der var det mindre enn 10 nye tilfeller per dag i slutten av juni. Nå, fram til 15. juli, har det vært en økning til 40 - 60 tilfeller daglig.

Regjeringen gjennomfører nå et eksperiment med en åpning uten kompenserende tiltak. Situasjonen kan på nytt bli utrygg for de mange i Norge som etter en stor dugnadsinnsats, nå kan leve og reise relativt trygt i eget land. Mange som har innstilt seg på en god og trygg ferie i Norge, opplever dessuten at ferien de hadde sett fram til, kan bli like utrygg som om de skulle reist til land i Europa som fortsatt ikke har smitten under kontroll.

Vi ber regjeringen om å sørge for betydelig innstramming av grensene for åpning og å vurdere om det bør innføres 10 dagers karantene for alle reisende eller hjemvendte fra land som ikke er nær Norge i smittenivå. Hvis regjeringen likevel lar andre hensyn enn smittevern veie tyngst, er det mye som kan og bør gjøres for å spore opp smitte ved grensen og slik redusere risikoen for en farlig smitteøkning.

Reglene Island har vedtatt er et godt eksempel på hva som kan gjøres. Vi bør kunne stille lignende krav, både om en negativ covid-19 PCR-test fra hjemlandet eller i det minste forlange at alle som ankommer Norge, både tilreisende og de som kommer hjem etter reise, testes. En slik ordning bør raskt kunne innføres. Inntil testresultat er klart (helst innen 24 timer), kan det settes strenge krav til smittesikker atferd, blant annet med forbud mot å bruke offentlig transport. 

les også

Professor liten tro på «sydenskam»: – Må finne seg i at folk reiser

RETTELSE: I en tidligere versjon av denne saken stod følgende avsnitt: Folkehelseinstituttet krever ikke karantene eller testing etter reiser i områder med færre enn 20 nye smittede per 100.000 innbyggere per uke de siste to ukene. Dette tilsvarer 2,86 smittede per dag. Regner vi om til 5,36 millioner bosatt i Norge, tilsvarer dette 153 nye smittede per dag i Norge. Så mange smittede daglig har vi ikke hatt siden 6. april da epidemien bare så vidt var begynt å slippe taket og landet fremdeles var stengt ned.

Dette stemmer ikke, og førte til et par følgefeil i kronikken. I følge FHI er et viktig kriterium for ikke å kreve karantene eller testing for reisende bosatt i land i EU/EØS/Schengen-området at landet har færre enn 20 bekreftede tilfeller per 100 000 innbyggere de siste to uker (14-dagers insidens). Regner vi om til 5,36 millioner bosatt i Norge, tilsvarer dette 77 nye smittede per dag. Så mange smittede daglig har vi ikke hatt siden 22. April.

Dermed er setningen “godt under en tiendeldel” endret til “nær en tiendedel”, og at nivået er satt 10-15 ganger høyere er endret til 7-8 ganger høyere. 

Dette ble rettet klokken 14.52, den 15.07.20.

Mer om

 1. Koronaviruset
 2. Coronaviruset
 3. Reiseråd
 4. Rettet

Flere artikler

 1. Åpningen mot Europa gikk verre enn fryktet – ingen skam å snu!

 2. Gotland er ute – her øker smittetallene i Sverige

 3. Det er for tidlig å åpne mot Sverige

 4. Reiseråd om «grønne land» fører turistene bak lyset

 5. Over 10.000 registrert smittet i Norge: – Fortsatt skyver vi den store bølgen foran oss

Fra andre aviser

 1. Debatt: – Erna Solberg bagatelliserer en alvorlig smitteøkning

  Bergens Tidende
 2. Debatt: – Disse strakstiltakene vil redusere smitten i Bergen

  Bergens Tidende
 3. Nye reiseråd og karantene­regler fredag: Disse landene ligger best an

  Bergens Tidende
 4. Interne FHI-anslag: Så mange kan bli smittet når grensene åpnes

  Bergens Tidende
 5. Dette er dagens nyheter om reiser mellom Norge og Europa

  Aftenposten
 6. Interne FHI-anslag: Så mange kan bli smittet når grensene åpnes

  Aftenposten

VG Rabattkoder

Et kommersielt samarbeid med kickback.no