NORGES ENESTE HAVVINDMØLLE: Erna Solberg på Stord. Foto: Harald Henden

Leder

Vind-nei løser ingenting

Det var i 2016 Stortinget ba om en overordnet plan for vindkraft. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) tok oppdraget. Dette skulle være et forsøk på å dempe konfliktnivået. Da Norge fikk sin første samlede plan for vannkraftutbygging på 1980-tallet, ble det sett som en seier av naturvernene.

Slik gikk det ikke nå. Forslaget med et kart over egnede vindkraftområder, ga 5000 høringssvar. Mange negative. Og denne uken sa Erna Solberg at regjeringen legger vekk hele planen.

Regjeringen har skrotet den store vindmølleplanen som ble lagt frem tidligere i år. Men fortsatt er nesten ingen fornøyd.

les også

Tenner varder Norge rundt mot vindindustri

På mange måter er det tilbake til start. Før var det slik at man kunne søke om å bygge ut vindkraft over alt i Norge, utenfor verneområdene. Men i forbindelse med arbeidet med planen, sa NVE at det ikke gis noen nye konsesjoner før arbeidet med rammen var sluttført.

Nå som rammen er lagt bort, kan det bety at NVE på nytt kan behandle konsesjonssøknader for vindkraft, hvor som helst i landet.

Regjeringen har ikke sagt annet enn at de utsetter konsesjonsbehandlinger til de har sett på konsesjonssystemet.

les også

Nå kommer vindkraftopprøret

Vi har hatt vindkraft i flere tiår i Norge. Selv om meningsmålingene ikke viser noe stort engasjement mot vindmøller, er den uttalte motstanden blitt mye sterkere det siste året.

Det har nok mye å gjøre med at mange vindparker har blitt realitet. At folk ikke ønsker seg vindmøller over alt, det har vi forståelse for. Kampen for å bevare norsk natur, har gitt store, viktige verne-seire.

Samtidig er vi sikre på at det finnes områder i Norge som er egnet for kraftutbygging.

Når miljøverninteresser lenge hadde etterlyst en plan for vindkraft, handlet det også om at noen områder ikke bør bygges ut. Og den nå skrotede planen inneholdt et kunnskapsgrunnlag som sa noe om mindre aktuelle vindpark-områder, på grunn av reindrift, dårlig infrastruktur, naturvern etc.

les også

Når makta er «kjøpt og betalt»

Den kunnskapen forsvinner ikke. Men det er ikke helt lett å skjønne hva regjeringen egentlig mener med å legge vekk planen, uten å gi tydeligere politiske signaler. Skrotingen har da også fått kritikk fra både naturvern- og miljøhold.

Med det konfliktnivået vi har nå, bør politikerne si hva de mener. Det løser ingenting å skrote en plan. Det vi vil vite, er hvilken rolle regjeringen mener vindkraft skal ha i fornybarsatsningen fremover.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder