KUTTER I UNGES YTELSER: Arbeidsminister Anniken Hauglie (H) vil kutte i AAP for unge. Foto: Sven Arne Buggeland

Leder

Unge på trygd

Regjeringens forslag om å kutte i arbeidsavklaringspengene er i tråd med ekspertenes forslag.

Nedgangen i andelen som jobber i Norge, var bakgrunnen da regjeringen satte ned sysselsettingsutvalgets ekspertgruppe. I april kom deres forslag.

I statsbudsjettet har regjeringen ifølge VGs dekning, hørt på dem. De borgerlige ønsker å kutte minstesatsen for arbeidsavklaringspenger (AAP) for unge under 25 år, slik at ytelsen reduseres fra 198.000 til 130.000 kroner. Regjeringen foreslår også å avvikle ung ufør-tillegget i AAP til alle nye mottagere.

les også

Regjeringen foreslår AAP-kutt: 60.000 mindre til de unge

AAP er en ordning for folk som har fått arbeidsevnen redusert med minst 50 prosent på grunn av sykdom eller skade. 117.000 personer mottar støtten. 12.000 av dem er under 25 år.

Kuttforslaget har ført til skarp kritikk fra opposisjonen på Stortinget, som mener de svakeste rammes altfor hardt.

Og det er alltid en fare for det. Men poenget her må være å hjelpe dem som står på AAP over i noe annet.

les også

SV-leder om AAP-kutt: -KrF et gissel for usosial høyrepolitikk

Da ekspertene kom med forslaget, var begrunnelsen å unngå trygdefeller.

Unge på arbeidsavklaringspenger har jevnt over mer penger til disposisjon enn sine friske jevnaldrende. Utvalget viste at for unge mellom 18 og 24 år er medianinntekten for dem som mottar AAP 30 prosent høyere enn for jevnaldrende med annen inntekt. De har mer utbetalt enn en lærling, en student og unge på kvalifiseringsprogram og i introduksjonsordning.

Dette kan føre til svekket lyst til å komme seg tilbake i utdanning og arbeid. Forblir de unge utenfor, får de på sikt får mye mindre penger enn venner som etablerer seg og jobber.

les også

Det regjeringen ikke ser, gjør oss sykere

Antall unge på ulike trygdeordninger har økt i Norge. Alle er enig i at det ikke er bra for noen, aller minst de unge selv. Alle bør også kunne stille seg bak at det skal lønne seg å jobbe. Og ikke bare på papiret. Det må lønne seg også i praksis.

Samtidig er det ingen kvikkfiks å bare frata folk ytelser. For det er alltid en grunn til at unge dropper ut.

De pengene som spares på disse kuttene, må gå til å gi unge individuell oppfølging for å hjelpe dem tilbake i utdanning og jobb. Det er ikke innsparingene for staten som er det mest sentrale her. Det viktigste er bedre fremtidsutsikter for de unge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder