SE TIL NORDEN, GRETA! – Hun burde heller rette søkelyset mot land som Kina og India som står for 35 prosent av verdens klimautslipp, skriver Frp-nestleder Terje Søviknes. Foto: Mattis Sandblad

Debatt

Frp-Søviknes: – Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt

Greta Thunberg burde hyllet nordisk klimapolitikk, fremfor å forsøke å narre folk til å tro at de nordiske landene er årsaken til klimaendringer. Dessverre er det symbolpolitikk og skremselspropaganda som får styre den viktige klimadebatten.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TERJE SØVIKNES, 2. nestleder Frp og tidligere olje- og energiminister

Thunberg ble sist uke tildelt Nordisk Råds miljøpris, og benyttet anledningen, via to andre skoleelever, å beskylde de nordiske landene til nærmest å ikke gjøre noe for å redusere klimautslipp. Det er feil og en total forvrenging av sannheten.

Alle som er opptatt av å redusere klimautslipp burde hyllet de nordiske landene, og spesielt Norges innsats for å redusere verdens utslipp av klimagasser.

Thunberg velger å bruke talerstolen til å forsøke å gi oss som bor og jobber i de nordiske landene dårlig samvittighet for verdens klimautfordringer. Det fortjener vi ikke.

Thunberg burde heller rette søkelyset mot land som Kina og India som står for 35 prosent av verdens klimautslipp. For å sette tallene i sammenheng står Norge og Sverige i dag for hver sin promille av de globale CO2-utslippene. Kina og India har de siste to årene økt sine utslipp med 5 ganger Norge og Sveriges totale utslipp. Industrilandene står for om lag 1/3 av globale utslipp, å kutte utslipp utenfor OECD er helt avgjørende for å løse klimaproblemet.

les også

Carl I. Hagen sendte kritisk e-post om Greta Thunberg til hele Stortinget

Det forteller oss at vi ikke kan redde verden med symbolpolitikk i de nordiske landene, men vi kan utvikle teknologi som våre bedrifter kan tjene penger på, samtidig som det bidrar til store utslippskutt globalt.

Selv om vi er små så gjøres det fremskritt hver dag. Norske klimagassutslipp pr innbygger er i år lavere enn det var i 1990, og framskrivingene viser at utslippene pr nordmann vil fortsette å falle.

Nordiske bedrifter er langt fremme på å ta i bruk ny teknologi. Sverige har kuttet sine utslipp 26 prosent siden 1990 og er blant verdens beste land når det gjelder brukt av biodrivstoff og har i stor grad gått bort fra oljefyring til oppvarming. Thunberg har all grunn til å være stolte av arbeidet som nå gjøres med biodrivstoff i Sverige av selskaper som Preem, Setra og finske St1. Nesten halvparten av Norges utslipp av klimagasser blir tatt opp igjen av skogen, og vi har mye å lære av Sverige når det gjelder å utnytte denne ressursen bedre.

Svaret på å kutte globale klimautslipp handler ikke om å stoppe utvikling og vekst i verden. Det vil bare føre til mer fattigdom og (gjøre det vanskeligere å håndtere klimaproblemet). Det bør ikke Thunberg ønske seg. Hun bør ønske seg mer kapitalisme og mindre sosialisme. Det er markedet og vekst, som fører til teknologisk utvikling og vekst, også i grønnere arbeidsplasser.

Folk dør, sier Greta Thunberg, men sannheten er at det ikke har vært færre klimarelaterte dødsfall på 120 år, grunnen til dette er at økonomisk vekst og velstand gjør oss sikrere og mindre sårbare, skrev SSB-forsker Bjart Holtsmark nylig i den svenske avisen Expressen.

les også

Greta Thunberg nekter å ta imot prisen fra Nordisk råd – refser blant annet Norge

Verdens befolkning vokser og hundrevis av millioner mennesker trenger økt levestandard. Dette krever bruk av energi, og det er bare et luftslott å tro at fornybar energi vil etterkomme dette på kort sikt, selv om det er målet og selv om det går fremover.

Da trenger verden mer naturgass og olje fra land som Norge og Danmark.

Thunberg har ved gjentatte anledninger kritisert norsk olje- og gassutvinning. Norge produserer rundt to prosent av verdens olje og tre prosent av gassen. Dersom vi stenger den norske sokkelen vil produksjonen bli erstattet av andre land for eksempel Venezuela, Russland og Saudi-Arabia som da vil øke sin oljeproduksjon.

Naturgass er ikke uten utslipp, men det er bedre enn alternativ, som er kraft fra sterkt forurensede kullkraftverk. Nylig hadde Storbritannia sin første uke uten bruk av kull i energiforsyningen siden 1882. De har kuttet CO2-utslippene fra strømproduksjon med 25 millioner tonn CO2 ved å erstatte kull med gass – det er like mye som rundt halvparten av Sveriges totale CO2-utslipp og det hadde ikke vært mulig uten norsk gass. På lengre sikt kan den etablerte gassinfrastrukturen også benyttes til hydrogen laget av naturgass med karbonfangst og lagring, noe som ville vært et kjempefremskritt.

I gjennomsnitt produserer Norge olje og gass med svært lave utslipp sammenliknet med resten av verden. Det nye Johan Sverdrup-feltet som Thunberg trekker frem i negativ forstand produserer olje med 90 prosent (!) lavere utslipp enn verdenssnittet. Greta Thunberg burde heie på norsk oljeproduksjon og Johan Sverdrup-feltet spesielt.

Få land i verden har så mange elbiler som Norge. I Norge selges det i dag flere elektriske biler enn biler som går på fossilt drivstoff. Ja, svenskene i grensetraktene har sett det i flere år allerede; Det blir stadig flere norskregistrerte elektriske biler å se i Sverige.

Det skyldes at norske myndigheter bevist har brukt skatte- og avgiftspolitikken for å heie frem ny og grønnere teknologi. Vi har senket avgifter på elektriske biler slik at folk flest har fått råd til å bytte ut fossile biler, med ny teknologi. I september var åtte av ti nye biler lav- og nullutslippsbiler.

les også

Greta og gamle gubber

I 2013 var utslipp fra nye personbiler i Norge på nivå med EU. I dag ligger vi mer enn 40 prosent under EU. Det er et resultat av rask innfasing av elbiler og lavutslippsbiler gjennom lave avgifter og noe vi har klart uten en moraliserende pekefinger om at folk skal skamme seg for å kjøre til jobben eller gjøre andre hverdagslige ting.

Nordmenn kjører ikke elektriske biler fordi vi tvinger dem til det. De kjører det fordi vi legger til rette for at stadig flere velger elektriske biler som et godt, miljømessig og økonomisk alternativ.

Jeg mener vi skal kutte utslipp, men ikke utviklingen. Flere land burde lære av Norge, hvor vi bruker politiske rammevilkår for å legge til rette for at folk investerer i grønnere teknologi og løsninger.

Dessverre styres den internasjonale og nordiske klimadebatten av symbolpolitikk. Samtidig øker verdens utslipp.

Mer om

 1. Greta Thunberg
 2. Klimapolitikk
 3. Johan Sverdrup-feltet
 4. Johan Sverdrup
 5. Oljeproduksjon
 6. Fremskrittspartiet (Frp)

Flere artikler

 1. MDG angriper Norges nye pengebinge

 2. Jo, vi må slutte med olje og gass!

 3. Regjeringas feilslåtte klimanasjonalisme

 4. Klimafeide i regjeringen

 5. Greta Thunberg: – Dette er å mislede, ikke å lede

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder