Leder

Her trengs offentlig rundvask

Av VG Leder

TRYGDESKANDALEN: Erna Solberg har bedt alle virksomheter under de ulike departementene om sjekke om de også har feiltolket EØS-reglene. Foto: Harald Henden

Trygdeskandalen ruller videre i sektor etter sektor.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

– Jeg beklager at dette har skjedd, sa skattedirektør Hans Christian Holte til NRK fredag. Skatteetaten har funnet 17.500 saker der folk har betalt tilbake penger til Nav uten å få igjen skattepengene de har krav på.

Før helgen varslet statsminister Erna Solberg en full EØS-gjennomgang i alle departement og deres underliggende etater.

Dagen etter sendte Samferdselsdepartementet ut melding om at de endrer sitt regelverk, slik at uføre EØS-borgere også får honnørrabatt i Norge. Det viser seg at staten har tolket en EU-forordning feil, også her.

les også

Slår full NAV-alarm: Alle departementer skal under lupen

Etater som kan stille helt firkantede krav til brukerne, klarer ikke selv å følge reglene. Vanlige borgere står opp mot et svært apparat som til og med har trukket folk i trygd, helt feilaktig, for harryturer til Sverige.

Det kommer til å ta tid å rydde opp i dette. Og det er ikke usannsynlig at det ramler flere skjeletter ut av de offentlige skapene fremover.

I den polariserte debatten om det norske «handlingsrommet» i EØS, må lærdommen være at det ikke er noe handlingsrom i saker som dette, etter at en forordning er vedtatt i Brussel.

les også

Slik jobber NAVs innsatsgruppe med å finne ofrene for skandalen: Har betalt ut 2,3 millioner

Det er før vedtaket av en forordning Norge kan ha noe påvirkningskraft. Den er selvsagt begrenset, all den tid Norge ikke er medlem av EU. Likevel blir vi til tider hørt både gjennom uformelle og formelle kanaler. Særlig på områder vi har kompetanse på.

Når en forordning, som den nå mye omtalte trygdeforordningen, er vedtatt, skal den innføres ord for ord også i Norge. Ingen mener vi skal skaffe oss handlingsrom ved å bryte loven.

Da Norge var ferskt EØS-medlem på 1990-tallet, het det seg at vi var et foregangsland og at vi ofte for lengst hadde vedtatt det som kom fra Brussel.

les også

Rødt fremmer mistillitsforslag mot Anniken Hauglie

I dag ser vi at Norge henger etter for eksempel på miljø og forbrukerrettigheter. Det finnes også flere eksempler på at EU går foran på arbeidstagerrettigheter.

Og det vi har fått erfare til det fulle i trygdeskandalen, er jo nettopp at EØS-avtalen sikrer flere individuelle rettigheter enn norsk lov.

Det ville vi nok vært klar over om vi var med fra start. For dette er en skandale som ville vært lettere å unngå om vi var fullverdige medlemmer av EU.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder