MÅ FÅ SJANSEN: – En viktig årsak til den rivende utviklingen er at Mats Møller Dæhli har fått sjansen til å vise seg frem. Dette prinsippet er overførbart til arbeidslivet, skriver arbeidsminister Robert Eriksson. Foto:Bjørn S. Delebekk,VG

Debatt

Kronikk: Fra innbytter til fast på laget

LO streiker mot regjeringens forslag om å øke adgangen til å ansette midlertidig. La meg slå fast: Det blir endringer. Men jeg vil spille på lag med fagbevegelsen for å få et best mulig regelverk.

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Robert Eriksson, arbeids- og sosialminister (Frp)

De som kjenner meg vet at jeg er en lidenskapelig fotballsupporter, og at jeg ofte bruker sammenligninger fra idrettens verden for å understreke et poeng. Det kan være nyttig også i spørsmålet om midlertidige ansettelser: Mats Møller Dæhli er Norges kanskje mest profilerte fotballspiller om dagen, med suksess både på landslaget og på klubblaget Cardiff. Dæhli har i mange år vært et stort talent, som gradvis har blitt bedre og bedre.

En viktig årsak til den rivende utviklingen er at unggutten har fått sjansen til å vise seg frem. Først med noen innhopp for Molde, deretter for Cardiff og landslaget. I dag spiller han fast for den walisiske klubben, samtidig som han har utviklet seg til å bli en bærebjelke under Per-Mathias Høgmo på landslaget.

Poenget mitt? Sjansen er større for å få fast plass på laget om du først får noen innhopp som innbytter. Dette prinsippet er overførbart til arbeidslivet. For meg er det viktig at alle får muligheten til å vise frem hva de kan – og jeg er hellig overbevist om at alle har et eller annet talent i seg.

Midlertidige stillinger av noen måneders varighet kan for de som i dag står utenfor arbeidslivet fungere på samme måten som den «20-minutteren» som var med på å løfte unge, lovende Dæhlie til fast plass på laget.

Fast ansettelse hovedregelen

Robert Eriksson (Frp). Foto:Petter Emil Wikøren,VG

Fast ansettelse skal fortsatt være hovedregelen i norsk arbeidsliv. Det må ingen tvile på. I tråd med regjeringsplattformen foreslår jeg nå enkelte oppmykninger i reglene for midlertidig ansettelse, for å inkludere de som i dag står på utsiden av arbeidslivet. LO i Oslo og andre fagforeninger svarer med politisk streik. Det har de selvfølgelig all rett til, men jeg håper fagbevegelsen i tiden fremover fokuserer på hvordan de kan påvirke innretningen på forslagene til endringer.

Sannsynligheten for å få en fast heltidsstilling er betydelig større for personer som har hatt en midlertidig stilling, sammenlignet med dem som har vært arbeidsledig, fastslår OECD i sinferske rapport «Employment Outlook». Også annen forskning viser at midlertidige ansettelser kan være et springbrett inn i arbeidslivet for de som står utenfor, enten det skyldes hull i CV-en, lettere psykiske lidelser, språkproblemer eller annet. Da jeg i sommer deltok under Arendalsuka merket jeg meg at også LO-leder Gerd Kristiansen uttalte at midlertidige stillinger kan være et virkemiddel for å hjelpe sårbare grupper inn i arbeidslivet.

Jens Stoltenberg satte for noen år siden ned et eget idépanel, som i 2011 kom med innspill til hvordan man kan øke yrkesdeltakelsen blant personer med nedsatt funksjonsevne. Flere av utvalgets medlemmer argumenterte for mer utstrakt bruk av midlertidige ansettelser.

Klare begrensninger

Det har så langt i debatten ikke kommet godt nok frem at alternativet til midlertidig ansettelse ikke er fast ansettelse. Alternativet er arbeidsledighet og utenforskap. Man unnlater også konsekvent å nevne at vi ønsker å sette klare begrensninger for bruk av midlertidige ansettelser. I høringsnotatet drøftes flere mulige alternativer, som har det til felles at de skal hindre misbruk av arbeidstakerne og sørge for et trygt, fleksibelt og familievennlig arbeidsliv.

Det skal ikke være adgang til å ansette samme arbeidstaker flere ganger etter hverandre. Det blir ikke mulig å erstatte arbeidstakere med en annen midlertidig ansatt, og vi ønsker også å innføre karanteneperioder for bedriftene. Under karantenen vil det ikke være adgang til å inngå ny avtale om midlertidig ansettelse for utførelse av samme oppgaver – verken med samme eller en annen arbeidstaker. Det vil dessverre alltid finnes useriøse bedrifter som forsøker å utnytte ordningene om midlertidige ansettelser, men det gjør de også under dagens regelverk. Forslaget om å innføre karantenetid gjør at arbeidsgivere må ansette i fast stilling dersom behovet er der. Ansetter de midlertidig, vil de «miste» stillingen i karantenetiden. Dermed er det lite attraktivt å ansette midlertidig i de tilfellene der det er et reelt behov for en fast ansatt.

Det er nettopp for å komme frem til den beste innrammingen på oppmykningen av regelverket, at jeg ser det som viktig at arbeidstakerorganisasjonene bidrar med full tyngde. Skal vi lykkes med å ta dem som bryter arbeidsmiljøloven, er det viktig med et godt samarbeid mellom regjeringen og partene i arbeidslivet.

Springbrett inn i arbeidslivet

LO gjør sitt beste for å vise at OECDs nye rapport slår beina under mine forslag til endringer av arbeidsmiljøloven. Leser man rapporten med andre briller, får derimot konklusjonene en annen farge. OECD slår fast at for enkelte grupper – særlig ungdom – kan midlertidige ansettelser være et springbrett inn i arbeidslivet. OECDs generelle konklusjon er ikke til å misforstå: «For de fleste grupper vil det å ta imot en midlertidig jobb ikke redusere, og i noen tilfeller og til en viss grad, øke sjansene for å få en fast jobb senere.»

Tidligere studier har vist at midlertidig ansatte kommer forholdsvis raskt over i fast stilling i Norge. Statistikk fra arbeidskraftundersøkelsene (AKU) dokumenterer at omlag 2/3 av de midlertidige ansatte har vært mindre enn ett år hos sin nåværende arbeidsgiver. I rapporten Labour Market Mobility in Nordic Welfare States kommer det fram at kun fem prosent av de som går i midlertidige stillinger er arbeidsledige ett år etter. Halvparten er i fast jobb på samme tidspunkt.

Jeg håper de som vil streike på Youngstorget tar imot min invitasjon til samarbeid om endring av arbeidsmiljøloven. Jeg danser mer enn gjerne med LO, og skal gjøre det jeg kan for ikke å tråkke dem på tærne. Men LO må gripe sjansen til å svinge seg.

Les også

 1. «Jeg er så inderlig provosert og forbanna over det han der Eriksson foreslår»

  LO-leder Gerd Kristiansen går til frontalangrep på arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp).
 2. Kronikk: Ikke for folk flest, Eriksson!

  Kjære Robert Eriksson. Jeg ser du vil «revolusjonere» det norske…
 3. Venstre kan sikre flertall for ny arbeidsmiljølov

  Venstre åpner for å sikre flertall for regjeringens forslag til ny arbeidsmiljølov, også om KrF eventuelt ikke blir med.
 4. Frp-Eriksson hardt ut mot LOs generalstreik-trussel: - Jeg biter ikke på trusler - da har dere møtt feil mann

  Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson (Frp) reagerer kraftig på at LO-foreninger planlegger generalstreik.
 5. Unio-Folkestad advarer mot nytt, «dramatisk» forslag: - Vil fjerne tryggheten for norske arbeidstakere

  Unio-sjef Anders Folkestad sier regjeringen fra i dag går bort fra ansettelser og at det norske folk nå får ett års…
 6. Rekordtall for LO

  LO har passert 900 000 medlemmer med god margin, noe som er ny rekord.
 7. LO-Gerd: - Dette er en krigserklæring

  LO-leder Gerd Kristiansen raser etter møte med arbeidsminister Robert Eriksson i dag, hvor han varsler flere…
 8. Mannen som gjør LO rasende: Her er ditt nye arbeidsliv - med Frp

  Frp-statsråd Robert Eriksson bryter bevisst en lang tradisjon…
 9. Kronikk: I arbeidstakernes interesse

  1. mai feiret vi arbeiderbevegelsens seire, og markerte hva vi fortsatt vil kjempe for.
 10. LO-foreninger til kamp mot Eriksson-forslag: Vil lamme Norge med generalstreik

  OSLO/ARENDAL (VG) En rekke av landets største LO-foreninger planlegger flere politiske streiker det neste året mot…
 11. Kronikk: Vil ha «ryddige» løsninger

  Regjeringen har gjort mindre enn man kunne forvente i arbeidslivspolitikken.
 12. LO-grasrotopprør: «I fagbevegelsen har vi gått fra å ha lua i hånda til å ha den på hue. Det er der den skal være og det skal vi kjempe for»

  Det dras i gang et organisert grasrotopprør i LO mot arbeidsminister Robert Eriksson.
 13. LO, Unio og YS sammen mot Robert Eriksson

  ARENDAL (VG) Her, i annen etasje på Tyholmen Hotell i Arendal, møttes i går de tre mektigste arbeidstaker-bossene i…
 14. Tar grep – midt i høringsrunden: Frp-Eriksson vil la deg jobbe til du er 72

  Arbeidsminister Robert Eriksson (Frp) vil forkaste bedriftsinterne aldersgrenser og heve dagens 70-årsgrense til 72 år…
 15. Skuffelse og forventning etter regjeringens elleve første måneder

  Norske organisasjoner ser ulikt på om regjeringen har levert i løpet av sine første elleve måneder.
 16. Eriksson lover flere midlertidige ansettelser

  Arbeidsminister Robert Eriksson slår i bordet tre dager før høringsfristen går ut, og fastslår at regjeringen vil myke…

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder