Touraj Keshtkar bedre kjent under artistnavnet Tooji. Foto:Annemor Larsen,VG

Menneskerettigheter over religion

Jeg er heldig som bor i Norge. Jeg tar ikke for gitt at jeg
bor i et land som setter grunnleggende verdier som menneskerettigheter, ytringsfrihet og demokrati høyt i alle sine politiske faner.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER FIRE ÅR GAMMEL

TOOJI KESHTKAR, musiker

... i motsetning til mitt fødeland Iran hvor unge jenter og gutter daglig blir drept, pisket, voldtatt, hengt og kastet ned fra klipper i henhold til Sharialovene.

Gjennom århundrene på grunnlag av religion har menn og kvinner blitt dømt og trakassert basert på hvem de elsker. Å elske noen av samme kjønn er blitt skambelagt i form av sodomi og synd med hånden på de hellige bøkene, hvor samfunnets grunnstruktur basert på religiøse verdier, gjør homofili straffbart.

Står frem som homofil: «Dette er det viktigste jeg har gjort i hele mitt liv»

Vi har kommet langt siden da, og i likhet med kvinnerettigheter rundt omkring i verden er vi på riktig vei med LHBT-rettigheter i 2015. I mange land kan man uavhengig av legning gifte seg, stifte familier og vise kjærlighet åpenlyst uten å frykte for sitt liv eller å bli trakassert. Men det er ikke lenge siden forholdene var annerledes her i Norge.

Touraj Keshtkar aka Tooji. Foto:Annemor Larsen,VG

Det var ikke før i 1972 at homofili ble avkriminalisert, i 1977 at Norsk Psykiatrisk Forening opphevet homoseksualitet som en «mental forstyrrelse» og at Sosialdepartementet noen år senere fjernet homofili som sykdomsdiagnose. I 1993 vedtok Stortinget partnerskapsloven som gir lesbiske og homofile par de samme rettigheter og plikter som heterofile par har gjennom ekteskapet. Unntaket er muligheten til å inngå partnerskap i kirken. Dette på grunnlag av at trossamfunnene selv bestemmer hvilke holdninger de har til de homofile; altså lovlig diskriminering.

I 1998 ble homofile og lesbiske inkludert i en egen anti-diskrimineringsparagraf (§55a) i arbeidsmiljøloven, men det ble imidlertid åpnet for yrkesforbud innen trossamfunn. Ikke før i 2014 ble diskrimineringsloven altomfattende for homofile. Det vil si altomfattende utenom kirken, med grunnlag i unntaksbestemmelser i arbeidsmiljøløven. Det gis atter en gang unntaksbestemmelse på at kirken som trossamfunn fremdeles kan diskriminere ved ansettelser i betrodde stillinger.

Det vil si statsansatte, vel å merke, da kirken lønnes av staten. Det offentlige eier kirkebyggene, og en god del av skattepengene vi betaler går til å drifte dette. Den samme stat som stiller krav om at ingen mennesker skal bli diskriminert for hverken hudfarge eller legning, gjør et unntak ett sted i samfunnet; kirken.

I motsetning til resten av samfunnet, skal kirken frifinnes for diskrimineringsloven. Det gir kirken grunnlag og tillatelse til å diskriminere mennesker ved å si at homofili er syndig, gudsstridig og ikke aksepteres i det hellige rom.

Les også:Toojis tøffe år (krever innlogging)

Jeg vil poengtere at det ikke er slik i alle kirker, akkurat som om det ikke er alle mennesker som diskriminerer, men at det er åpning og lov for kirken å ha denne holdningen i motsetning til resten av samfunnet.

Vi lever i et samfunn der vi gang på gang ser rapporter og statistikk som påpeker at unge gutter og jenter bærer skam for legningen sin. En undersøkelse publisert av NOVA 13. september 2007, der 11.500 ungdommer ved ungdoms- og videregående skole i Oslo ble spurt, viste at homofile og bifile gutter og jenter er overrepresentert i trakasserings- og voldsstatistikken. De er også overrepresentert i statistikk for psykiske lidelser og selvmord.

Verster det for de minoritetsbakgrunn og religiøs bakgrunn, da de i mange tilfeller hverken blir akseptert av deres egne familier, eller av Gud.

Mens du sitter og leser dette, er det noen som blir slått, trakassert og utstøtt i vårt frie land. Mens du sitter og leser dette, er det en ung gutt eller jente som vurderer å ta sitt liv på grunn av skammen de er blitt pålagt. Våre politikere, du og jeg, står til ansvar for å gjøre slutt på denne diskriminering som legitimeres av kirken og deres unntak i loven.

Det er på tide at vi setter menneskerettigheter over religion.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder