HANDEL: – Vår vekst og vår velstand er i stor grad tuftet på at vi gjennom generasjoner har vært påkoblet verden, skriver NHO-president Arvid Moss. Foto: NTB SCANPIX

Debatt

NHO-presidenten: – Vi berøres når det stormer utenfor stuedøra vår

Eksport har for mange nærmest blitt et fremmedord og noe fjernt. Samtidig har Norge aldri vært mer sammenvevd med verden enn vi er i dag. Flere enn hver fjerde ansatt i næringslivet har en jobb knyttet til handel med verden rundt oss.

ARVID MOSS, president i NHO

Onsdag 9. januar går NHOs årskonferanse av stabelen, og temaet «Vi og verden» synes å bli mer aktuelt for hver dag som går. Daglig fylles norske aviser av saker om en verden i endring: I USA er store deler av statsapparatet nedstengt fordi Donald Trump ikke får midlene som kreves for å bygge mur mot Mexico, i Storbritannia sier Theresa May at demokratiet er i fare om ikke brexit-avtalen får støtte, i Frankrike fortsetter de gule vestene å demonstrere, og i Sverige har de fremdeles ikke klart å danne ny regjering etter valget i fjor høst.

Selv om konfliktene befinner seg stadig nærmere oss, kan de kaotiske tilstandene vi leser om føles langt unna. Men det er viktig å minne oss selv på at vi i Norge ikke er avskåret fra verden. Snarere tvert imot. Vår vekst og vår velstand er i stor grad tuftet på at vi gjennom generasjoner har vært påkoblet verden, blant annet gjennom de mulighetene det har gitt oss til å handle med omverdenen. Svært mange av oss, langt flere enn vi kanskje tenker over, har en jobb som kan knyttes til vår eksport.

les også

EØS-motstanderne setter norske interesser i spill

En ny rapport laget av Menon for NHO slår fast at norsk eksport, eksklusive olje og gass, i 2017 la grunnlag for omkring 465 000 arbeidsplasser. Selve olje- og gasseksporten var på 500 milliarder kroner i 2017, og petroleumsnæringen er med det fremdeles Norges største eksportnæring. Allikevel utgjorde ansatte i eksportnæringer utenom olje og gass altså om lag 25 prosent av alle sysselsatte i norsk næringsliv. Det betyr at flere enn hver fjerde ansatt i næringslivet er avhengig av vår handel med resten av verden.

Rapporten viser i tillegg at norsk eksport på ingen måte er et storbyfenomen. Det finnes bedrifter i hele landet som enten selger sine varer og tjenester direkte til utlandet, eller som leverer sine varer og tjenester til bedrifter som gjør det.

For eksempel vil en eksportbedrift på Vestlandet være avhengig av å kjøpe varer og tjenester fra en bedrift i Nord-Norge eller et annet sted i landet. Og når en hjørnesteinsbedrift på Innlandet vokser og bygger ut, betyr ikke det bare flere arbeidsplasser for bedriften selv, det betyr flere ansatte i den lokale transportbedriften som får flere varer å frakte, for håndverksbedriften som kan bygge flere boliger, i tillegg til at det oppstår en rekke andre tjenester som må utvikles og fylles. Slik gir handel opphav til ringvirkninger.

les også

Her er de største eksport-suksessene

Vi er velsignet med mye her i Norge, blant annet verdens nest lengste kystlinje. Vår nærhet til havet og vår kunnskap og kompetanse har gjort oss verdensledende innenfor havbruk, sjøfart og etter hvert også innenfor offshore leverandørindustri. Beregningene fra Menon viser at om lag 70 prosent av den norske eksporten var havbasert i 2017. Dette legger grunnlag for arbeidsplasser som holder liv i mange lokalsamfunn i hele Norge.

I tillegg har vi opp gjennom årene lært oss å utnytte verdiene som ligger i vannkraften, mineraleforekomstene og mye annet . Det er viktig å være klar over at uten muligheter for eksport på de vilkår vi har i dag, ville våre naturressurser vært langt mindre verdt. Handel har gjort Norge mye rikere.

Nettopp derfor berøres vi her i Norge når det stormer utenfor stuedøra vår. Når stormaktene krangler seg imellom, endrer spillereglene og ønsker å la kjøttvekta rå, da er det viktig at vi står side om side med de som ønsker det samme som oss, de vi både deler verdier med og har et økonomisk fellesskap med.

Kunder i Europa kjøper 75 prosent av alt vi eksporterer. Mesteparten av dette reguleres gjennom EØS-avtalen. Det er derfor ikke uten grunn at bedrifter over hele landet blir nervøse når det også her hjemme er røster som ønsker at vi skal bryte ut av handels-fellesskapene vi er så avhengige av. For dersom handel skal styres av den sterkestes rett, kan våre fem millioner fort bli smått i en stor verden.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder