GJELDSTYNGET: Visestatsminister Matteo Salvini (t.v.) og finansminister Giovanni Tria. Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

Kommentar

Italia nedgraderes, men nekter å lage nytt budsjett

Italias utøvende regjeringssjef, visestatsminister Matteo Salvini, er i harnisk etter at kredittvurderingsbyrået Moody’s har nedgradert den italienske gjelden til ett fattig hakk over «søppel».

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

Humøret ble ikke bedre av at EU-kommisjonen tirsdag ettermiddag varslet at Roma vil få sitt statsbudsjett i retur. Italia får tre uker på seg til å revidere rammene og komme opp med en ny plan.

Det kommer ikke til å skje, varslet Matteo Salvini, for tiden på reise i Romania. «Vi kommer ikke til å gå tilbake på noe som helst», var hans kontante svar til Pierre Moscovici, EUs økonomikommissær, tirsdag kveld.

Selv om Salvini har seg selv og sin egen gjenstridighet å takke for klassifiseringen av landets økonomi, har han også grunn til å rase. Moody’s vurdering er enøyd, og tar i liten grad hensyn til Italias faktiske situasjon. Den er presset, men stabil.

Både OECD og EU-kommisjonen forutsetter vekst i den italienske økonomien i kommende år. Svært marginal, riktig nok, men innenfor landets evne til å håndtere gjeld, ifølge andre analytikere. Det samme mener økonomiprofessor Giovanni Tria, Italias finansminister, som er statsråd uten partitilknytning.

Nedgraderingen kom fredag etter at børsene stengte, og spenningen var stor forut for børsåpning mandag morgen.

les også

Salvini truer EU med russisk rulett

Begrunnelsen fra Moody’s er det byrået mener er en forverret økonomisk situasjon, samt Italias planlagte budsjettunderskudd og utsiktene for at EU kunne komme til å avvise hele budsjettet.

Noe Brussel altså gjorde tirsdag ettermiddag. Det er første gang et land i eurosonen får budsjettet sendt tilbake på denne måten. Men EU-kommisjonens visepresident, Valdis Dombrovskis, mener at de ikke hadde noe valg. Det foreliggende budsjettforslaget utgjør et «spesielt alvorlig brudd» på budsjettreglene.

Den umiddelbare reaksjonen på Milano-børsen mandag morgen etter Moody’s nedgradering var imidlertid positiv for så vel investorene som italiensk økonomi. Indeksen steg med 1,8 prosent fra start, før den dempet seg noe og flatet ut rundt 1,3 prosentpoeng.

Tirsdag vendte uroen tilbake, og da nyheten fra Brussel kom, steg rentene på italienske statsobligasjoner i takt med at investorene trakk seg ut av rentepapirene.

Økonominettstedet Bloomberg mente mandag at børsoppgangen i åpningstimene speilte at markedet nå trodde at det ikke kunne bli verre. At utsikten for å nedgraderes ytterligere var minimal. Snarere forventet man stabilitet og at børsen ville belønne italienerne med fart i aksjehandelen den nærmeste tiden.

les også

Italias sterke mann

Det var et scenario i strid med Moody’s værmelding. Tirsdag seg de mørke skyene inn over Italia igjen.

Italias statsbudsjett forskutterer et underskudd på 2,4 prosent neste år for å finansiere skattelettelser, senket pensjonsalder og borgerlønn til italienere som ikke evner å komme seg i arbeid. En pengebruk som ytterligere vil øke den massive statsgjelden. Den er allerede på 2300 milliarder euro – 132 prosent av Italias brutto nasjonalprodukt (BNP) – det dobbelte av hva EU har satt som øvre grense.

Gjeldsbyrden er den nest høyeste i EU, og italienske skattebetalere bruker omtrent det samme beløpet på renter som på utdanning. I sommer anbefalte EU-kommisjonen at Roma la opp til en strukturell forbedring på 0,6 prosent av BNP, i tråd med den avgåtte sentrum-/venstreregjeringens forslag.

I stedet har den italienske populistregjeringen lagt frem et underskuddsbudsjett. For øvrig et budsjett i strid med de prinsipper Italia selv har vært med på å forhandle frem så sent som i juli i år – etter at Salvini & co. kom til makten.

At det er en overskridende budsjettlinje i strid med Europaunionens regler, er Roma fullstendig klar over.

I et følgebrev til EU-kommisjonen mandag ettermiddag skrev finansminister Tria at regjeringen er «bevisst på at den har valgt en linje i budsjettpolitikken som ikke er i samsvar» med regelverket.

les også

Berlusconi klar for å ta makten

«Det var en vanskelig, men nødvendig beslutning», heter det i brevet, der det vises til den «dramatiske økonomiske situasjonen» for vanskeligstilte i det italienske samfunnet.

Tria, som er såkalt teknokratisk ekspertmedlem i regjeringen av høyrepopulister og systemkritikere, mener at denne type insitamenter skal gi folk flest en styrket økonomi og stimulere til høyere privatforbruk. Det skal få flere hjul i gang og gjøre Italia i bedre stand til å håndtere sine gjeldsforpliktelser.

Motkonjunkturpolitikk og «New Deal»-grep er kjente måter å håndtere nasjonale økonomiske utfordringer på. Det er heller ikke uprøvd i Italia, hvor myndighetene gjennom historien gjerne også devaluerte sin egen valuta, liren, for å slippe luft ut av gjeldsballongen.

les også

Italias nye regjering: «Romerne er helsprø»

Nå er situasjonen en annen; Italia er medlem i eurosonen og må dele felles valuta med sine største långivere, Frankrike og Tyskland. Eneste mulighet å komme rundt nye nedskjæringer og lammende kutt, er å låne enda mer penger for å finansiere tiltak regjeringen mener vil gi landet mer armslag. På sikt.

Det er en økonomisk teori i slekt med baron von Münchhausens fortelling om da han dro seg selv opp av myra etter håret, men står i stil med Matteo Salvinis forklaringsmodell.

Ifølge ham skyldes Italias problemer utenlandske spekulanter og at det er en situasjon de kan takke den avgåtte regjeringen for.

Han nevner ikke med ett ord at hans parti har hatt regjeringsmakt siden 1996 og deltatt i samtlige Berlusconi-regjeringer, hvor Italias statsgjeld økte til slike høyder at statsministrer Silvio i 2011 mistet kontrollen og måtte gå av.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder