NORSKE VERDIER: Linda Hofstad Helleland og Sp-nestleder Ola Borten Moe har skapt mye furore med sine utspill om norske verdier denne sommeren. Foto: Ole Martin Wold VG

Alt handler ikke om innvandring

At debatten om norske verdier utviklet seg til å bli en debatt for eller mot innvandring, er egentlig litt trist.

 • VG Debatt

Artikkelen er over to år gammel

LINDA HOFSTAD HELLELAND, kulturminister (H).

Da jeg bidro til å sette i gang en debatt om norske verdier var jeg på pilgrimsvandring. Med 500 år siden reformasjonen som bakteppe og jubileum for pilegrimsleden mente jeg det var en anledning til å diskutere og skape mer bevissthet rundt hvilke grunnleggende verdier vårt samfunn historisk er bygget på. Offentlige ordskifter har en egen dynamikk, men at denne debatten raskt utviklet seg til å bli en debatt for eller mot innvandring, er egentlig litt trist. Jeg ønsket meg en debatt om det finnes et større VI, ikke en konflikt mellom VI versus DEM.

Høyre-Linda og Sp-Ola samstemte: Norske verdier er under angrep

Debatten om norske verdier er vanskelig. Det er neppe mulig å bli 100 prosent enig, men det er heller ikke ønskelig. Debatten har vist oss at verdier og kultur engasjerer. Identitet, kultur, det som definerer oss som fellesskap og det som er viktig for oss, det skaper en debatt med masse lidenskap. Og det er bra.

Linda Hofstad Helleland, kulturminister. Foto: Bjørn S. Delebekk VG

Men nå må vi også bruke sjansen til noe mer, å dreie debatten over på grunnleggende kultur, historisk arv og tradisjoner. For, tar vi vare på det som viktig for oss? Møtes våre nye innbyggere med tydelige forventninger? Åpenhet om normer og fordomsfri debatt? Det er noen verdier vi i Norge aldri bør kompromisse på, ytringsfrihet, religionsfrihet, likestilling og toleranse for annerledeshet og legning. Diskriminering og hatefulle ytringer hører ikke hjemme her.

Vi trenger både en grunnmur av verdier, og en debatt om disse. Men da må vi komme forbi det stadiet der vi tillegger hverandre meninger på vaffelnivå. Vi må la innvandringsdebatten ligge, og gripe muligheten til å debattere kultur.

Mer enn kroner og ører

For det første vil jeg trekke frem at en god kulturdebatt er en debatt som er større enn en diskusjon om kroner og ører. Kroner og øre er selvfølgelig viktig, og Høyre ønsker sterk statlig medfinansiering av kunst og kultur. Men vi må også kunne diskutere mål, innhold og kvalitet. Hvorfor er kunst og kultur viktig for oss som enkeltmennesker, og som identitetsbygger i et samfunnet? Hva er de viktigste kulturbærerne i vår tid? Hvilke kulturelle verdier ønsker vi at våre barn skal ta med seg videre til sine barn?

For hva har vi felles?

Språket er vår viktigste kulturbærer. Vi som bor i Norge bor i et lite språkområde, og vi er avhengig av at det skrives nytt og produseres drama på norsk. Tilsvarende gjelder for litteraturen. Gjennom språket har vi blitt kjent med nye helter, både i innbundne klassiskere med støv på og gjennom strømming på mobilskjermen. For hva har ikke Nora i Ibsens dukkehjem hatt å si for likestillingskampen i Norge? Noe mange kanskje i dag tar for gitt. Eller hvor viktig har ikke SKAM vært for å gi oss innblikk i nye problemer jenter som Sana møter i 2017?

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Musikken har også formet oss. Det handler ikke bare om Grieg eller folkemusikk. I krisesituasjoner som under krigen var nasjonalsangen et symbol på frihet, og Nordahl Griegs tonesatte dikt "Kringsatt av fiender" bidro til å samle oss til ny styrke etter 22. juli. Men det er viktig at det også skrives ny musikk på norsk for glede og begeistring. I 17. maitog er det for eksempel nå vanskelig å komme utenom et korps som spiller Alexander Rybaks «Fairytale».

På samme måte er arkitektur og bygningskultur også langt mer enn bare stavkirker. Vi blir jo stolte når Snøhættas bygg SF MOMA innvies i San Francisco , eller når vi ser Bjørvika vokse frem som en moderne og klimavennlig bydel med spenstig formuttrykk. Samtidig forteller de mer enn 5000 kulturhistoriske bygningene her til lands historien om oss, og holder i live byggeskikk og håndverkstradisjoner gjennom bruk og nødvendig vedlikehold.

Sylo Taraku: Nordmenn mangler respekt for autoriteter

Intet er 100 prosent norsk eller eksklusivt for oss nordmenn. Men det gjør det ikke mindre norsk eller mindre vårt av den grunn. For tradisjoner og deler av kulturen dør ut, og nye kommer inn. Akkurat som norske verdier, er ikke norsk kultur blitt til i et vakuum. Derfor er det så viktig at de kulturpolitiske virkemidlene også må legge grunnlaget for nyskaping, og stille spørsmål til dagens selvbestaltete oppfatninger.

De gode intensjonene må gjennomføres

Norge preges av et mangfold av kulturelle uttrykk, og til det trenger vi et mangfold av virkemidler både for institusjoner og det frie feltet. Høyre ønsker en sterk statlig medfinansiering av kultur, men det er også nødvendig å få flere verktøy i kassa, og sikre en større total finansiering. Derfor er gaveforsterkningsordningen, satsingen på kultur som næring og Talent Norge tiltak som gir kunst og kultur flere ben å stå på. For oss er ikke armlengdes-avstand mellom politiske myndigheter på den ene siden og kunstnere og kulturinstitusjoner på den annen, honnørord uten innhold. Da Solbergregjeringen overførte festivalstøtten til Norsk Kulturråd var det fordi det ikke fremmer kunst og kultur at så store midler fordeles gjennom politiske detaljstyring. Og, at vi tror kunsten blir best og utfordrer oss mer når det er kulturfaglige vurderinger som avgjør og ikke politiske.

Norge skal være hovedland på bokmessen i Frankfurt i 2019, og regjeringen jobber også nå for at vi skal ha en tilsvarende status på filmfestivalen i Berlin samme år. Slike storsatsinger er med å gi utøvere i alle kunstsjangre muligheter og internasjonale impulser, men også en mulighet til å markere noe mer. Noe som er norsk og hva det betyr i vår tid.

Takten i samfunnsendringene er nå så hurtige og verden mer urolig enn på mange år, så jeg tror vi trenger noe bortenfor politikken, nyhetsbildet og markedet som både bidrar til å holde oss sammen og utfordre våre vante oppfatninger om oss selv. Kunst og kultur har kraft til begge deler, og gjør samfunnet vårt mer kreativt, mer innovativt og godt å leve i. Opplevelse av felles kulturarv skaper identitet og utvikler gode felleskap. Samtidig som nyskapning gir oss evne til kritiske tekning og debatt som er nødvendig for å forstå oss selv og vår samtid.

Les også

 1. Tryggheten til folk flest er viktigere enn terroristenes rettigheter

  Vi kan ikke møte denne ondskapen og intoleransen med dialog, naivitet og vern av deres rettigheter.
 2. VG spør folket: Hva er norske verdier? – Det er bygda og norsk mat

  «Norske verdier» har hatt en sentral plass i sommerens start på valgkampen.
 3. Et forsvarsskrift fra Ring 3

  Selv om «folk flest» flytter til Oslo og omegn og nyter godt av hva byen har å by på, er hovedstaden et sted man elsker…
 4. Gro Harlem Brundtland inn i verdidebatten

  UTØYA (VG) Gro Harlem Brundtland (78) mener det kommende valget handler om hva slags nasjon Norge ønsker å være.
 5. Listhaug vil lansere offentlig svarteliste for hatpredikanter

  Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil nekte hatpredikanter å komme inn i Norge.
 6. Hvor er de norske verdiene når man ikke tåler å se et par med forskjellig hudfarge?

  Jeg er lei meg for vennen min, men også for alle de som ikke ser ut som Ola Nordmann og som må leve med rasisme hver dag.
 7. Sp vil la kommunene innkreve mer i skatt

  Sp er enig med Frp i motstanden mot eiendomsskatt, Men Sp-nestleder Ola Borten Moe vil gi kommunene en ny…
 8. Je suis muslimjævel, innvandrerdrit

  Barna mine må lære at det ikke er pent å banne, men noen ganger er det greit likevel.
 9. Nordmenn mangler respekt for autoriteter. Det er en verdi verdt å ta vare på

  Som innflyttet nordmann fra en annen kultur, er det likhet og skepsis mot autoriteter som sterkest representerer…
 10. Sylvi slår tilbake: Lyver absolutt ikke om KrF

  Sylvi Listhaug (Frp) vedgår at hun ble hissig i mandagens debatt om norske verdier, der hun blant annet sa at Knut Arild…
 11. Kulturkrig og valgkamp

  Årets valgkamp må være en av de mest spissede og polariserte i Norge siden andre verdenskrig.
 12. Lover kamp mot sentralisering

  BOGSTAD GÅRD (VG) Ap, SV og Senterpartiet mener at lokaldemokratiet er under press. Nå lover de satsing på distriktene.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder