– Det er uheldig at enkelte oppdrettere føler seg trakassert. Men de har også vel vitende om motstanden, valgt den kanskje mest omstridte lovlige næringen i Norge i dag, skriver Kaja Efskind. Foto:Kristin Lyseggen,

Debatt

Debatt: Pelsdyroppdrett er et
demokratisk problemPelsdyrbransjen er igjen ute med en kronikk hvor de står
frem som mobbeofre. Alvoret i saken for dem det gjelder, betinger at dette ikke bør utvikles til skittkasting om hvem som skjønner virkeligheten

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

Kaja Ringnes Efskind, informasjonsansvarlig i Dyrevernalliansen

Men la oss bare få en ting klart med en gang: Dyrevernalliansen mobber ikke. Vi peker på fakta. Og fakta er at pelsdyrene lider.

Det er også et ufravikelig faktum at motstanden mot pelsdyrindustrien stadig øker. Stadig flere får øynene opp for dyreplageriet. Undersøkelser viser at over to tredjedeler av det norske folk ikke vil ha denne uetiske næringen i Norge.

Hets og trusler er uakseptabelt

Kaja Ringnes Efskind. Foto: ,

Som Heggset og Kirkebøen skriver i sitt innlegg tar vi selvsagt avstand fra hets og drapstrusler. Dette er noe som ikke skal forekomme i en saklig debatt, og heller ikke noe Dyrevernalliansen praktiserer eller oppfordrer til på sosiale medier. Tvert i mot så er vi nøye med å fjerne kommentarer som er trakasserende, støtende, usaklige eller truende. Vi har strenge retningslinjer på dette som følges opp kontinuerlig. Dette gjelder begge sider i saken.

Det er uheldig – også for debatten – at enkelte oppdrettere føler seg trakassert. Men de har også vel vitende om motstanden, valgt den kanskje mest omstridte lovlige næringen i Norge i dag. Pelsdyroppdrett er og forblir en svært omdiskutert måte å utnytte dyr på. Diskusjon må derfor tåles. Representanter for næringen velger å dytte barna sine foran seg i debatten. Det er et merkelig grep. Barn må skjermes, og holdes utenfor debatten.

Heggset og Kirkebøen forsøker i sitt innlegg å så tvil om Veterinærforeningen sitt standpunkt mot pels. Dette til tross for at Veterinærforeningen har fornyet og gjentatt dette standpunktet flere ganger. Det er ikke bare Veterinærforeningen som har konkludert med at det ikke er mulig å oppnå akseptabel velferd for rev og mink i bur. Det gjør også vårt fremste fagorgan på området, Veterinærinstituttet. Rådet for dyreetikk konkluderte allerede i 1994 med: «Legger man avgjørende vekt på dyras ve og vel, er det etikkutvalgets oppfatning at de driftsformer som anvendes ikke kan forsvares. På denne bakgrunn bør pelsdyroppdrett derfor avvikles.»

Forsøk på avsporing

Pelsdyrnæringen forsøker å avspore debatten ved å fremstille seg som mobbeofre. Sakens kjerne er likevel klar og tydelig; pelsdyroppdrett er dyreplageri. Og det er et demokratisk problem at denne næringen som mesteparten av befolkningen er i mot likevel får statsstøtte, år etter år.

Arbeiderpartiet, Venstre, SV og MDG har programfestet at de ønsker en styrt avvikling av pelsdyrnæringen. Frp vil fjerne den massive statsstøtten som de får i dag, og ønsker sammen med KrF strengere regelverk. Når vi nå går inn i 2015, og fortsatt har dette dyreholdet, etterlyser Dyrevernalliansen politisk handling der lovverket og faglig ekspertise legges til grunn. Vi etterlyser også respekt for opinionen i befolkningen – for folk flest.

LES OGSÅ: Demokratiet vårt blir utfordra!

LES OGSÅ:Pels skal være levende!

Mer om

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder