OPPFORDRING: – Våre ledere – nå må dere lede! Vi venter på nye marsjordre. Vi vil ha tydelige, nasjonale og felles retningslinjer for hvordan vi skal slå ned viruset, skriver kronikkforfatterne. Foto: PRIVAT/Frode Hansen, VG

Debatt

Vi må «slå ned», og ikke «bremse» coronaviruset

Pandemien er over oss, enten vi innser det eller ikke. Vi ber regjeringen vurdere hvilke av de sør-koreanske og kinesiske tiltakene som kan innføres i Norge.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Artikkelen er over 128 dager gammel, myndighetenes råd angående coronasmitten kan derfor være utdaterte. Du kan alltid holde deg oppdatert i vår spesial, eller gjennom FHIs nettsider.

INGVILD AGLEDAHL, PhD, MPH, assistentlege (LIS2)
MARIT VIDRINGSTAD, overlege og spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer
MADS GILBERT, overlege dr. med

Regjeringens nye mål om å «slå ned» viruset er bra. Vi får informasjon fra time til time om den ekstremt raske utviklingen i Italia, Spania, Frankrike, UK og USA. Dødstallene, bildene og videoer fra overfylte sykehus og intensivavdelinger gjør dypt inntrykk. Vi ser og hører utmatta, hardt arbeidende helsearbeidere i Milano, Madrid, London, New York og New Orleans. Dette gjør sterkt inntrykk på oss. De forsøker å varsle om hva vi kan ha i vente.

Antall nye registrerte smittede i Norge har økt siste uke med snitt på 264 nye pr dag, 135 i Danmark, 240 i Sverige og 1724 i Storbritannia. I Italia, Spania, Frankrike, Tyskland og nå USA øker antall registrerte smittede med flere tusen pr. dag (2.433 - 12.049), og smitteraten bare øker.

Pandemien er over oss, enten vi innser det eller ikke. Vi ber regjeringen vurdere hvilke av de sør-koreanske og kinesiske tiltakene som kan innføres i Norge.

Selv om tirsdagens pressekonferanse var positiv, kom ingen nye, tydelige tiltak for hvordan vi nå skal «slå ned» viruset. Hvor skal sosial omgang strammes til? Hvem skal testes? Hvordan skal helsearbeiderne beskyttes når det mangler smittevernutstyr?

Testing har så langt vært begrenset til personer med akutt luftveisinfeksjon med feber, hoste eller tung pust som skal innlegges eller er innlagt på sykehus, personer som har vært i nærkontakt med bekreftet smittede, og helsearbeidere med symptomer. Når skal nye testkriterier iverksettes?

Det haster å effektivisere prøvetaking, smittesporing og rask, effektiv isolasjon av smittede. Skal vi bryte smittekjeden må vi teste, teste, teste, som WHO anbefaler, isolere smittede og teste videre.

Danske helsemyndigheter har erkjent at de ventet for lenge med å teste mulig smittede slik WHO utvetydig anbefalte alle land å gjøre.

Tidsskriftet Nature publiserte nettopp tall fra en modell som viser at strenge begrensninger på sosial omgang, utstrakt testing og rask isolering av smittede er avgjørende for å redusere antall døde. Slike tiltak må være godt etablert før dødsraten når 0,2/100.000 innbyggere pr uke. I følge Nature krysset Italia 0,2-terskelen 3. mars, UK 17. mars og USA 22. mars. I Norge krysset vi terskelen 24. mars. I Norge har 22 pasienter med covid19 mistet livet bare siste uke, dvs. at antall døde den siste uken økte 3,7 ganger (fra 10 til 32) og i skrivende stund har vi nådd en dødsrate på 0,41/100.000 pr uke.

I Folkehelseinstituttets risikovurdering datert så seint som 25. februar, skrev rådgiverne til regjeringen, følgende: «Noen få importerte og uoppdagede tilfeller vil kunne være nok til å starte en epidemi i Norge, men antallet nye tilfeller forventes å ligge på under 100 de første seks ukene.»

Fem uker senere, har vi ikke «under 100», men 4415 registrerte smittede og 32 døde (30.03.20). Trolig er antall smittede langt høyere og vi ser bare toppen av isfjellet.

Først fredag (27.03) publiserte FHI alderen til de 112 covid-pasientene som har vært eller er innlagt på norske intensivavdelinger. Gjennomsnittsalderen for disse 112, antatt sykeste, er 59 år (spredning 14 år-93 år). Hele 65 prosent av de aller sykeste er mellom 40 og 69 år, bare 27 prosent er 70 år eller eldre. Hver annen pasient (50 prosent) er uten andre «underliggende sykdommer», noe som bekrefter noe fagfolk allerede har påpekt: Også yngre aldersgrupper uten underliggende sykdom risikerer alvorlige forløp når de blir smittet.

Alle som arbeider med akutt syke – og skadde – vet at svekket helse og høy alder er kjente risikofaktorer, slik det selvsagt også er for syke corona-smittede. Men mange tror nå de er sikret mot alvorlige – og dødelige forløp – fordi de er «unge, uten underliggende sykdom». Det er feil. Misforståelsen kan svekke oppslutningen i folket om de strenge smittevern-tiltakene.

I dag er over 320 covid-pasienter innlagt på norske sykehus. 139 pasienter har vært innlagt på intensiv, 94 er der fortsatt  (per 29.mars). Norge har 289 etablerte intensivplasser med mulighet til å tredoble nåværende kapasitet, hvis det er personell nok til å bemanne alle sengene.

Vi mangler spesielt intensivsykepleiere. Mange lokalsykehus er avhengige av tilreisende vikarer som jobber noen uker om gangen, en ressurs vi ikke lenger kan lene oss på nå. Helsepersonell utenfor klinisk arbeid må omdisponeres inn i sykehusavdelingene – alle varme hender trengs hos pasientene nå. Skal vi klare å ivareta både et økende antall alvorlig syke covid19-pasienter og samtidig tilby forsvarlig helsehjelp til alle som trenger det må viruset slås hardt ned nå! 

Vi mangler smittevernutstyr. Sykepleiere, ambulansepersonell og leger møter restriksjoner på bruk av munnbind, visir og hansker i kontakt med pasienter. For mulig smittede pasienter som for eksempel skal føde, eller de som bare skal stelles i seng: Vi må velge – fordi vi ikke har nok. 

FHIs smittevernveileder forteller at vi ikke trenger beskyttelsesutstyr om vi er på to meters avstand fra pasientene i mindre enn 15 minutter. Dèt skjer ikke ofte i klinisk arbeid.

Smittevernlagrene i landets sykehus ble aldri fylt opp i forkant av pandemien. Myndighetene har lenge kjent til mangelen på smittevernutstyr. Å sikre alle arbeidstakere i helsesektoren forsvarlig smittevern er arbeidsgivers lovpålagte ansvar.

Heldigvis avtar  antallet sykehusansatte  i karantene, men antall bekreftet smittede blant helsepersonell i sykehus har økt med 20 pr dag den siste uken. 

Mangel på smittevernutstyr kan ikke styre hvem som skal isoleres på sykehus. Berettiget mistanke om corona-smitte må utløse effektive tiltak som beskytter personalet. Tydelige, planlagte ‘smitteløyper’, smitteheiser og egne smitte-poster må etableres, og utvides, etter hvert som pasientgruppen øker. 

Stenging av skoler, barnehageplasser og andre sosialt begrensende tiltak for befolkningen har selvsagt også konsekvenser for folkehelsen. Dette må vi bøte på så godt vi kan, samtidig som vi treffer nødvendige tiltak for å stanse pandemien.

Til våre ledere: Nå må dere lede! Vi venter på nye marsjordre. Vi vil ha tydelige, nasjonale og felles retningslinjer for hvordan vi skal slå ned viruset. Vi vil ha nok og forsvarlig smittevernutstyr til alle profesjonsgrupper.

Vi vil med andre ord ha det beste grunnlaget for å behandle de som er så uheldige å bli syke og trenger helsearbeidere i primærhelsetjenesten, ambulansetjenesten og sykehusene.

Nå haster det!

Mer om

 1. Coronaviruset
 2. Corona-dødsfall
 3. Sykehus
 4. Smittevern
 5. Solberg-regjeringen
 6. WHO

Flere artikler

 1. Sterkere tiltak, ikke lettelser

 2. Universitetssykehuset Nord-Norge støtter «søringkarantene»: Frykter for kapasiteten

 3. Tusenvis fryktet coronasmitte: Fastlegene sendte bare 1 av 20 pasienter til sykehus

 4. Pluss content

  «Vi har hatt det første dødsfallet på avdelingen»

 5. Et halvt år med corona

Fra andre aviser

 1. De er gamle. De kysser og klemmer. Og de mangler barnehageplasser. Her er noen av grunnene til at så mange dør i Italia.

  Aftenposten
 2. Dødsraten blant koronasmittede øker på verdensbasis

  Aftenposten
 3. Regjeringen åpner barnehager under usikre epidemiologiske forhold. Det er ikke det klokeste valget.

  Aftenposten
 4. Disse tallene viser effekten av å stenge Norge. Nå er viruset holdt i sjakk fem dager i strekk.

  Aftenposten
 5. Intensivsykepleieren (63) på Stord fikk tilbud om å slippe pasientkontakt. Han takket nei for å verne yngre kolleger.

  Bergens Tidende
 6. Leger i Pakistan sultestreiker med krav om smittevernutstyr

  Aftenposten

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder