PETROPARTI: – Takket være dyktige fagfolk og kloke beslutninger tatt av generasjonene før oss, har våre olje- og gassressurser gitt vårt land enorme muligheter, skriver Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, her sammen med nestleder Ola Borten Moe, medeier og tidligere direktør i oljeselskapet Okea. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Debatt

Vær stolt av det norske oljeeventyret!

Utviklinga av Nordsjøen er en stolt og avgjørende del av norsk historie. Det er en historie om visjonære nasjonale strateger, om modige norske arbeidsfolk og et land som i fellesskap grep de mulighetene som våre naturressurser kunne gi.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

TRYGVE SLAGSVOLD VEDUM, leder av Senterpartiet

Funnet av olje på Ekofisk lille juleaften i 1969 er en merkedag i en nasjonal suksesshistorie som både har finansiert dagens velferdsstat, gitt tusener av arbeidsplasser over hele Norge og skapt en norsk industri i verdensklasse. Det var langt i fra selvsagt at det skulle gå slik.

I tiårene etter andre verdenskrig kom mye av energien i Europa fra kull og importert olje. Det vakte derfor optimisme da det ble funnet betydelige gassforekomster i Nederland. Kunne det finnes muligheter for olje og gass også i Norge?

I mai 1963 erklærte den norske regjeringen suverenitet over den norske kontinentalsokkelen. I 1965 inngikk Norge, Danmark og Storbritannia avtale om deling av sokkelen etter midtlinjeprinsippet. En viktig avtale som ble muliggjort etter blant annet imponerende arbeid av Jens Evensen.

I begynnelsen av det norske oljeeventyret var de utenlandske selskapene dominerende. Men våre nasjonale strateger forstod at det var i vårt lands interesse å bygge opp også en norsk industri på norsk sokkel. Norges ledere visste å benytte vår selvråderett, og påla de utenlandske selskapene som opererte på norsk sokkel å dele av sin teknologi og kunnskap med norske selskaper. Ikke minst måtte selskapene bruke halvparten av sine investeringer på norske varer og tjenester.

les også

Sp om Oljefond-ansettelsen: - Vil ikke bidra til trygghet og ro

Disse modige grepene ble en enorm suksess. Det ble startskuddet på en utvikling som gjorde norske selskaper, norske ingeniører og norske oljearbeidere verdensledende. Vår leverandørindustri eksporterer i dag produkter som etterspørres over hele verden. Ikke minst har dette industrieventyret bidratt til arbeidsplasser over hele landet vårt.

Når vi leser statsbudsjettet, ser vi hvor mye inntektene fra norsk olje og gass har betydd og fortsatt betyr for velferden i Norge. Før coronapandemien planla Norge å bruke 243, 6 milliarder fra vårt oljefond over statsbudsjettet. Hvor mye er egentlig dette? Jo, oljepengene vi planla å bruke bare i 2020 finansierer alle følgende formål til sammen:

 • Hele Norges forsvar (61 mrd.).
 • Alle våre universiteter og høyskoler (39,6 mrd.).
 • Hele budsjettet til Politiet og påtalemyndigheten (22, mrd.).
 • All utbygging og vedlikehold av både vei og jernbane i Norge (63,5 mrd.).
 • Finansieringen av barnetrygden (16,5 mrd.).
 • I tillegg finansierer oljepengene de statlige overføringene til barnevernet, domstolene, jordbruket og Redningstjenesten (til sammen 34,3 mrd.).

Det som kan høres smått utrolig ut, men som er sant, er at vi i Stortinget gjennom krisepakkene nå har doblet oljepengebruken til 484,5 mrd. kroner. Det er oljepengene som har finansiert alle de tiltakene vi nå setter i verk for å sikre arbeidsplasser og utvikling i Norge.

les også

Jobb til jul

De partiene som fremstiller olje- og gassnæringa som noe vi nærmest skal skamme oss over, burde tenke nøye igjennom hvordan Norge ville ha sett ut uten. Det kan ikke være slik at de som sitter lengst unna produksjonen og arbeidsfolka med kjeledress, men nærmest mulig inntektene fra den samme produksjonen, snakker ned jobben som gjøres.

Verden vil trenge mer energi i årene framover.  Tilgang til energi vil vi gi flere mennesker et bedre liv. En del av denne energien vil måtte komme fra hydrokarboner de neste 50 årene. Kan Norge bidra til både å gi verden mer energi og samtidig senke klimautslippene globalt? Ja, det kan vi. Vi kan produsere olje og gass på verdens reneste måte. Vi kan skape verdens første utslippsfri sokkel.

Norsk sokkel er ikke en del av problemet, men en del av løsningen. Ikke bare ligger det et enormt potensial i elektrifisering av sokkelen. Vi har en av de største kapasitetene i verden til å fange og lagre CO2. Oljedirektoratet estimerer at lagringskapasiteten på norsk sokkel er om lag 70 mrd. tonn CO2. Det betyr at CO2 tilsvarende minst 50 år av EUs klimautslipp kan lagres på sokkelen.

les også

Frykter ny oljekrise: – Snart kan det bli flere tomme industrihaller

Den eneste måten å få til dette på, er å bruke kunnskapen og erfaringa til norske ingeniører og norske industriarbeidere. Legger vi ned den norske olje-, gass- og leverandørindustrien, ødelegger vi muligheten til en denne omfattende karbonfangsten som vil avhjelpe klimautfordringene i stor skala. 

Stortinget behandler i disse dager endringer i petroleumsskatteloven. Vedtakene som fattes vil få avgjørende betydning for den norske olje-, gass, og leverandørindustrien.

Spørsmålet er om vi skal ta vare på den næringa som framfor noen har finansiert og fortsatt finansierer velferdsstaten vår. Eller skal vi i en økonomisk krisetid styre ut i fra den tro at fremtidens grønne arbeidsplasser dukker opp av seg selv? Beslutningene kan få avgjørende betydning for velferden til Norske borgere i lang tid framover.

Takket være dyktige fagfolk og kloke beslutninger tatt av generasjonene før oss, har våre olje- og gassressurser gitt vårt land enorme muligheter. Jeg mener vi skal lære av og være stolte av det norske oljeeventyret!

Mer om

 1. Olje og gass
 2. Norsk sokkel
 3. Leverandørindustri
 4. CO2
 5. Klimautslipp
 6. Senterpartiet (Sp)
 7. Trygve Slagsvold Vedum

Flere artikler

 1. Olje- og leverandørindustrien trenger krisehjelp

 2. Arbeidsplassene må reddes nå

 3. Vi skal skape jobber og kutte utslipp

 4. Jobb til jul

 5. Ap er på hælene i olje- og gasspolitikken

Fra andre aviser

 1. Snipp snapp snute, så var oljeeventyret (ikke nødvendigvis) ute

  Aftenposten
 2. Ap: Nordsjøen skal bli fremtidens industriverksted for å gjenreise Norge etter coronaen

  Aftenposten
 3. Ap med stor nordsjøplan som skal gjenreise Norge etter koronakrisen

  Aftenposten
 4. Ingen tro på «grønn» norsk oljepakke: -Helt bakvendt

  Bergens Tidende
 5. Medisin mot korona og oljeprisfall

  Fædrelandsvennen
 6. Tajik om oljepriskollapsen: – Det har blitt mye, mye verre

  Bergens Tidende

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder