SVARER VG: Gyda Grendstad er avdelingsdirektør i Statens vegvesen. Foto: Knut Opeide / grafisk

Debatt

Statens vegvesen svarer VG: Veibygging på dyrka mark

VGs lederartikkel bommer på fakta når det hevdes at Vegvesenets har beslaglagt 650 mål dyrket mark mer enn det etaten har planlagt.

Gyda Grendstad, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Påstanden, som er hentet fra Nationen, er en feillesning av årsrapportene våre. Poenget er at arealbeslaget kommer på et annet tidspunkt fordi prosjektet går fortere eller langsommere enn planene først la opp til. Dette påvirker ikke den totale nedbyggingen av dyrket jord, men tidspunktet.

Bygging av infrastruktur, boliger, kommunale institusjoner og annen urban aktivitet legger beslag på jord og naturverdier. Dette står ikke til å nekte. Bygging av riksveier står nok for langt under 10 prosent av det totale beslaget, men det er selvfølgelig også mye. Vi bygger i skog og i fjell. I visse områder er det vanskelig å unngå at veilinja krysser jordbruksland.

les også

VG mener: Vi har ikke mer matjord å miste

VGs skribent mener at det ikke gjør saken noe bedre at planene for nye veitraseer er avklart gjennom planvedtak. Men det er gjennom planleggingen og vedtak at kommunene og statlige myndigheter, herunder de som ivaretar miljø og jordvern, avveier de ulike interessene . Kommunene bestemmer til slutt hvor veien skal ligge.
Er det uenighet om dette, for eksempel mellom kommunene og landbruksmyndighetene , så løftes saken til regjeringen. Vegvesenet kan med andre ord ikke bygge vei på dyrka mark uten at samfunnet som helhet mener at dette er et akseptabelt kompromiss mellom trafikale hensyn og jord- og landskapsvern.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder