VIL ENDRE: – Det er et paradoks at europeisk lovgivning promoterer ansvarsfraskrivelse for de samme terroristene som slåss mot våre europeiske verdier, skriver Frp-toppene. Foto: VG/NTB Scanpix

Debatt

Kriminelle utlendinger skal stilles til ansvar

Det er et paradoks at terrorister som slåss mot vestlige verdier kan beskytte seg selv mot å bli stilt til ansvar ved å dra til Europa

SYLVI LISTHAUG, 1. nestleder i Frp
JØRAN KALLMYR, justisminister (Frp)

Krekar-saken er et eksempel som viser at det er på tide å ta et kritisk blikk på asylsystemet. Det kan ikke fortsette å være slik at utlendinger som er ettersøkte i utlandet og som får avslag på sine asylsøknader ikke kan sendes ut av Norge. Det kan heller ikke være slik at terrorister og kriminelle utlendinger som begår handlinger som drap og voldtekt ikke kan utvises, utleveres eller straffeforfølges i utlandet – fordi de tilfeldigvis har begått forbrytelser i et land hvor de kan bli utsatt for dødsstraff. 

Frp vil ta til ordet for at internasjonale ordninger sikrer at enkeltpersoner skal stå til ansvar for sine forbrytelser og fremmer retur til hjemlandet eller tredjeland. Kriminelle utlendinger skal ikke få bli i det rike vesten, når handlingene har funnet sted i land som Syria, Irak og Afghanistan. Vi mener at alle Europeiske land har et felles ansvar for å fremme en lik praksis og et likt regelverk som sikrer at ingen kan beskytte seg selv mot straffeforfølgning i det landet hvor forbrytelsene er begått og det er størst nærhet til bevis. Europa må stå sammen i solidaritet med ofrene som har blitt utsatt for grove forbrytelser – det betyr at vi må sette ofrene først. 

les også

UDI: Statsborgerskapet til Krekar-meddømt kan tilbakekalles

Kriminelle utlendinger som slåss mot vestlige verdier skal ikke kunne unnlate å ta ansvar for sine forbrytelser gjennom å beskytte seg selv mot dette ved å dra til europeiske land, som Norge. Det er et paradoks at europeisk lovgivning promoterer ansvarsfraskrivelse for de samme terroristene som slåss mot våre europeiske verdier. Dette har lenge vært et problem for europeiske land, nå må Norge ta en lederrolle. Vi vil ha en slutt på dette – det er ikke en menneskerett å kunne unndra seg fra å bli stilt til ansvar i det landet en har begått kriminelle handlinger.

Frp vil samarbeide på tvers av europeiske landegrenser for å unngå at personer unndrar seg fra å bli stilt til ansvar for kriminelle handlinger og vi vil jobbe for å fremme en mer effektiv strafferettsbehandling. Vi ønsker å sikre at vi ikke får en situasjon i Norge hvor IS-krigere som har rømt her til lands for å slippe å bli stilt til ansvar for sine handlinger i Irak og Syria ikke kan utleveres til dette formålet og vi må ofre befolkningens sikkerhet og skattepenger. Derfor er det nødvendig å handle nå.

les også

Listhaug om Krekar: – Vi ønsker å bli kvitt den mannen så fort som overhodet mulig

Vi stiller spørsmål ved hvorfor det er Norges ansvar å ta vare på personer som har fått avslag på sine asylsøknader og som er dømte for terror- og drapstrusler, og som i tillegg er oppførte på FNs liste over personer som er tilknyttet al-Qaida. Dette betyr at vi må ta en kritisk gjennomgang av den europeiske Menneskerettighetskonvensjon sammen med andre europeiske stater for å hindre at denne konvensjonen, andre internasjonale konvensjoner og internasjonal sedvane blir en hvilepute for kriminelle utlendinger som er for feige til å stå til ansvar for sine egne handlinger.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder