Foto: Roar Hagen

Leder

Ikke bare sorgen for pensjonistene

Antall minstepensjonister krymper. Og det siste tiåret har eldre flest fått mye mer penger. De med minst har fått størst økning.

De oppmuntrende nye tallene, kom fra Statistisk sentralbyrå denne uken. Og de kan være verdt å ha i bakhodet etter vårens protester. Pensjonistforbundet demonstrerte mot årets trygdeoppgjør.

Og det er selvsagt deres fulle rett.

Men også Ap-leder Jonas Gahr Støre har båret ved til bålet. Nylig påsto han at pensjonistene har fått dårligere kjøpekraft hvert år med den blåblå regjeringen, noe Faktisk.no har vist er feil.

les også

Nå kan du få superpensjon

Støre har rett i at det har vært noen magrere år. Årene etter oljenedturen satte sitt preg på Norge. Også pensjonistene merket nedturen. Noen grupper har hatt realnedgang i inntekt siden.

Når lønnsveksten likevel har vært så sterkt det siste tiåret, må det ses i sammenheng med stor økning i årene før. Det gjør at pensjonene har økt langt mer enn prisveksten i perioden.

Og det er de med lavest inntekt som har opplevd kraftigst vekst relativt sett. Årsaken er at folk flest har jobbet og tjent seg opp mer i pensjon - særlig kvinner. Dessuten har de fått skatteletter og pensjonen er satt opp.

les også

Ta det rolig, hold deg kald

Andelen minstepensjonister går også kraftig ned. Minstepensjonistene har i stor grad også vært skjermet for konsekvensene av trygdeoppgjørene, fordi satsen er hevet.

Men vi skal huske på at det fortsatt er en del som sliter. Særlig kan det være trangt for enslige pensjonister i byene som må leie bolig.

Likevel har også de med lav inntekt, fått det mye bedre økonomisk. NAVs analyser viser at pensjonister med dårlig råd («vedvarende lavinntekt») har gått ned hvert eneste år siden 2004. Det er nå færre fattige blant eldre (ni prosent) enn i resten av befolkningen som helhet.

les også

Erna og Sivs formuesskatte-kutt går til pensjonister

Det er gledelig å se at folk flest tjener på pensjonsreformen, til tross for dens tungt kritiserte regel om underregulering av pensjonene. Den betyr at de får mindre når det går bra i Norge. Men om det går dårlig, får de mer. Og underreguleringen av pensjonen gir en utjevning mellom pensjonister, fordi dette rammer velstående hardere.

Noe av det viktigste ved omleggingen, var at den åpnet for å ta ut pensjon samtidig som man jobber.

I et reform-trøtt land synes problemet ofte å være at det er umulig å se hva godt ulike reformene skal gjøre. Men pensjonsreformen virker for befolkningen. Og det bør være poenget med store reformer.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder