Leder

VG mener: Vi trenger bompengene

Onsdag skal Stortinget ta en pause fra bompengepanikken og stemme over tre nye bompengeprosjekter i milliardklassen.

Det gjelder utbygging av E-6 på strekningene Moelv - Øyer i Hedmark og Oppland, Ulsberg - Melhus i Trøndelag og utbygging av E-18 på strekningen Langangen - Dørdal i Telemark. På grunn av bompengeopprøret ble det plutselig sådd tvil om Fremskrittspartiet ville snu og stemme mot. Nå har partiet gjort det klart at de likevel vil stemme samlet for prosjektene.

Alt annet ville vært uhørt. De tre veiprosjektene har vært under planlegging lenge og vil bidra til tryggere og raskere veier i sine regioner. Selv om opinionen har endret seg, kan ikke et regjeringsparti, som attpåtil har styrt samferdselsdepartementet de siste seks årene, opptre så lettsindig. Frp har frivillig valgt å sitte i regjering, og da må de også oppføre seg som et regjeringsparti. Selv når det er vondt og vanskelig.

les også

Bompenge-krangelen: Lokale Frp-ere krever at staten tar regningen for fylkesveier

Frp er flinkere til å dobbeltkommunisere enn til å finne nye løsninger. Deres primære ønske er at oljefondet skal finansiere de nye veiene. Landsmøtevedtaket er så uansvarlig og urealistisk at selv Frp innser at det aldri kommer til å skje. Et annet av partiets desperate forslag, er å si nei til alle nye bymiljøpakker. Det vil i praksis være å frata mange byer mulighet til å utvikle sine bysenter, bedre kollektivtrafikken og bygge nye veier. Uavhengig av hva man mener om bompenger, er de fleste enig i at Oslo, Trondheim og andre storbyer er blitt mye bedre å bo og bevege seg i etter at de fikk bymiljøpakker.

Bompengepartiets sterke fremgang har utløst en debatt om hvordan vi skal finansiere veibygging. Den folkelige motstanden har vist at dagens bompengemodell har noen åpenbare svakheter. En perfekt finansieringsmodell finnes neppe, men målet må være å spre belastningen bedre enn dagens bomringer. At man i fortsettelsen vil se med et mer kritisk blikk på hvilke prosjekter som skal bygges ut, er fornuftig. Men å la seg rive med av bompengepanikk og straffe de prosjektene som står for tur, er både urettferdig og uansvarlig.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder