KRITISK: Berit Mortensen er jordmor og medlem av bunadsgeriljaen.

Debatt

En fødselsomsorg i revers

Nå trues hjertet i ABC-enheten på Ullevål. Fødselsomsorgen i Oslo forverres.

BERIT MORTENSEN, Jordmor, doktorgradsstipendiat, sentralstyremedlem og leder av Helsepolitisk utvalg i Rødt og medlem av bunadsgeriljaen

Plutselig, rett før ferien er det foreslått å overføre en jordmorstilling fra ABC til en av de andre fødeavdelingene. Derfor har ABC fått beskjed om å slutte å tilby svangerskapsomsorg, begrunnet med at det er en kommunal oppgave! Å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC er å fjerne avdelingens hjerte.

Vi er alle født av mor. Derfor angår fødselsomsorgen oss alle sammen og derfor er det politisk brennbart tema – bunadsgeriljaen er folkets røst. Hvordan mødre har det i graviditeten, under fødsel og i barseltiden har stor betydning for henne og for barnet. Ikke bare der og da, men videre i livet. 

les også

La oss føde i fred!

Helseministeren Bent Høie er i sin kronikk den 3. juni misfornøyd med at jeg advarer mot mer sentralisering. Han peker på at det er andre regjeringer som har sørget for det. Som om Høyre har stemt imot? De har ivrig stemt for både foretaksmodell og sentraliseringstiltak, uansett regjering. Helseministeren skriver at fødende aldri har vært mer fornøyde enn nå. Ja, vel, bryt det ned i eksempler og tall, herr statsråd. For hvor er kvinnene mest fornøyde? Jo, i de små enhetene, som i Sandnessjøen, Gjøvik og Kristiansund som rangeres høyest på listen over fornøyde kvinner.

De store, travle og fremmedgjørende enhetene i Bergen og Oslo ligger nederst. Hvorfor true med å ødelegge det som folk er mest fornøyd med? Det som også forskning viser er det beste, og som våre retningslinjer anbefaler: små og nære enheter med sammenheng i omsorgen? På tross av kvinners fornøydhet er disse fødeavdelingene truet av sentralisering og nedleggelse. Der opplever kvinner å bli fulgt opp gjennom svangerskapet av jordmødre som de også møter på føde- barsel-avdelingen. Det gir mulighet til å bygge en relasjonell og tillitsvekkende omsorg som har vist seg å ha stor betydning både for helse og tilfredshet. Slik kan og bør omsorgen også organiseres ved de store sykehusene. 

les også

En jordmors bekjennelser: Ikke legg ned én fødeavdeling til!

ABC ved Ullevål sykehus er en slik jordmorledet avdeling for normale fødsler. Det er en storbyenhet med veldig fornøyde mødre og fedre. ABC står for alternativ birth center og kom i gang ved Aker sykehus i november 1997 for å gi et godt tilbud til kvinner som ønsket å føde naturlig, uten unødvendig medisinske inngrep. Avdelingen ble sentralisert til Ullevål i 2004.

Konseptet innebærer at de samme jordmødrene følger opp de gravide gjennom svangerskap fødsel og barseltid. Dette bidrar til å øke kvinnens trygghet til egen kropp og fødselsprosessen, sammen med tillit og kjennskap til de som skal hjelpe henne. Slik sammenhengende jordmoromsorg har vist seg å bidra til reduksjon i unødvendige medisinske inngrep og er anbefalt både i norske retningslinjer og av Verdens Helseorganisasjon (WHO). 

les også

Sa opp drømmejobben som jordmor i protest: – Det handler om liv og død

Kapasiteten på de store avdelingene er sprengt. Det trenges flere jordmødre på de store fødeavdelingene på Ullevål. Vi er inne i en vond sirkel: med manglende en-til-en omsorg føler flere kvinner seg utrygge og flere fødsler settes kunstig i gang med medikamenter. Dette krever overvåking, mindre bevegelsesfrihet og flere vil ha behov for smertelindrende epidural. Medisinske inngrep er ressurs- og kostnadskrevende – flere leger og jordmødre trengs.

Plutselig, rett før ferien er det foreslått å overføre en jordmorstilling fra ABC til en av de andre fødeavdelingene. Derfor har ABC fått beskjed om å slutte å tilby svangerskapsomsorg, begrunnet med at det er en kommunal oppgave! Å fjerne svangerskapsomsorgen fra ABC er å fjerne avdelingens hjerte. Da dør det konseptet som bidrar til nettopp å redusere medisinske ressurskrevende inngrep. Man pisser i buksa for å holde varmen en stund. Hvorfor har ikke forskning større verdi enn at den kun tas i bruk når det passer økonomenes kortsiktige tenkning. Det er gjennom svangerskapet kvinnens trygghet bygges opp.

Det er rett og slett ikke noen ABC avdeling uten svangerskapsomsorgen, det er ikke trygt lenger da. Samhandlingsreformen er en vits som de fleste som jobber i helsevesenet ler mørkt av. Samhandling mellom kommuner og sykehus treneres så lenge de styres av to totalt forskjellige økonomiske systemer, to verdener. Kommunebudsjettet skvises og de markedsstyrte helseforetakene har ikke tanke for annet enn sin egen hellige bunnlinje. Pasienter presses raskest mulig ut av sykehusene, og gravide kvinner er ikke noe unntak.

les også

Utskjelt og undervurdert

Ledelsen på Ullevål må forstå at ABC er ikke stedet å hente jordmorressurser? Det må finnes penger i systemet til den ene jordmorstillingen fra annet hold. Jordmødre er billige i drift, for billig vil jeg påstå. Hva med å vise litt solidaritet – dere overbetalte i ledersjiktet? Kom igjen, foreslå en reduksjon i egen lønn slik at man får forsvarlig jordmorbemanning på de store fødeavdelingene! 

Som helseminister Høie helt riktig påpeker er også kvinner i byene utsatt for å føde uplanlagt utenfor institusjon. Nå må han gripe inn! Trolig vil det å følge våre egne fagre ord i de nasjonale retningslinjene, innføre flere ABC enheter og få flere jordmorstillinger i de store institusjonene hindre at kvinner blir avvist ved overfylte store enheter. Flere jordmødre vil gi mer ro og gjøre kvinnene tryggere, dermed redusere behov for både kirurgiske og medisinske inngrep. På lang sikt vil dette garantert lønne seg både i penger og livskvalitet for den nye familien og framtidige generasjoner.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder