Leder

VG mener: Ruskjørerne må tas

LIVSFARLIG: Flere kjører i fylla. Men færre aksepterer promillekjøring. Foto:GORM KALLESTAD,NTB scanpix

De aller fleste nordmenn mener at kombinasjonen bilkjøring og rus er uakseptabel. Likevel skjer det årlig et stort antall trafikkulykker som følge av rus. Mange med dødelig utfall.

Ifølge en kartlegging av ruskjøringsdommer som Adresseavisen publiserte i går, vil trafikanter i løpet av en 90-minutters biltur i snitt risikere å møte syv sjåfører som kjører i ruspåvirket tilstand. Tre av disse antas å være svært trafikkfarlige.

Det er dessverre ingen ting som tyder på at tallene fra Trøndelag, som avisen har lagt til grunn, er unike for landsdelen. Ruskjøring er et vedvarende onde som pågår i hele landet.

Nettopp derfor har Utrykningspolitiet varslet en skjerpet innsats mot motorførere som er påvirket av alkohol eller andre rusmidler. UP vil i år scanne rundt 3,5 millioner kjøretøy. Det er en innsats vi vil berømme. I tillegg akter politiet å fordoble antallet blåseprøver. Målet er å identifisere og dermed luke ut ytterligere 30 prosent av bilførerne som kjører i rus.

I fjor viste en undersøkelse gjort på oppdrag for Gjensidige at hele 11 prosent av norske menn oppgir å ha kjørt med promille i løpet av de tre siste årene.

LES: EN AV TI MENN HAR KJØRT I FYLLA

Hvor mange som også ferdes i trafikken under påvirkning av medikamenter og narkotiske stoffer, vet ingen. Mørketallene er store. Men det man vet, er nedslående nok. Ifølge tall fra Statens vegvesen og Motorførernes Avholdsforbund (MA) fra 2014, er nesten hver fjerde dødsulykke i trafikken et resultat av kjøring i ruspåvirket tilstand.

De aller fleste nordmenn mener at kombinasjonen bilkjøring og rus er uakseptabel. Likevel skjer det årlig et stort antall trafikkulykker som følge av rus. Mange med dødelig utfall. Frem til og med 2011 viste alle grafer at stadig færre satte seg bak rattet etter at de hadde ruset seg.

I fjor vår anslo MA at mellom 10 000 og 15 000 sjåfører kjører med promille. Hver dag! Til sammen 30 000 kjøreturer daglig anslås å foregå under påvirkning av rus.

LES OGSÅ: VIL HA ALKOLÅS I ALLE BUSSER OG DROSJER NÅ!

Samtidig viser tall fra Vegvesenet at folk flest i økende grad tar avstand fra ruskjøring. Holdningen til promillegrensen er også skjerpet. Mens halvparten av de spurte i 2002 mente at grensene burde heves fra 0,2 promille til 0,5 promille, var omtrent tre fjerdedeler av oss uenige i dette i 2011.

Gode holdninger i folket er avgjørende. Men den ene fyllekjøreren kan gjøre ubotelig skade. Derfor er det viktig at også arbeidet med å sikre veier for møteulykker intensiveres. I tillegg er det svenske pilotprosjektet med alkolås i biler verdt å se nærmere på.

Les også

 1. Vil ha alkolås i alle busser og drosjer – i år

  Etter nærmere femten år med forslag, lanseres det enda ett: Innen utgangen av året skal det bli påbudt med alkolås i…
 2. Studie: Elendig bak rattet når du er fyllesyk

  Fyllesyke førere har lengre reaksjonstid, gjør flere feil, vingler mer og har problemer med å holde konstant hastighet…
 3. En av tre tror de har kjørt med promille

  Nesten en av tre sier de har kjørt bil uten å være sikker på om de hadde ulovlig høy promille.
 4. Alkobom på fergekaien skal stoppe promillekjøring

  Når du kjører av fergen må du blåse i et alkometer tilknyttet en bom. Har du drukket alkohol, åpner ikke bommen seg.
 5. Eksperter: Alle trafikkdrepte bør obduseres

  Statens vegvesen, leger i ulykkesanalysegruppene og Statens havarikommisjon for transport er enige: Alle som dør i…
 6. UP med nye våpen mot promillekjøring

  Hver dag kjøres 126.000 turer i trafikken i ruspåvirket tilstand. Svært få blir tatt.
 7. En av 10 norske menn har promillekjørt siste tre år

  Menn kjører oftere alkoholpåvirket enn kvinner. Hele 11 prosent av norske menn sier de har kjørt med promille i løpet av…

Mer om

 1. Trafikk

Flere artikler

 1. Flere tas for ruskjøring

 2. Stor norsk undersøkelse: En million nordmenn har sittet på med beruset sjåfør

 3. Pillebruk kan koste deg førerkortet

 4. Reglene kraftig skjerpet: Pillebruk kan koste deg førerkortet

 5. VG mener: Fotobokser funker. Dessverre.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder