Kommentar

VG mener: Selg det som er fornuftig å selge

ARTIKKELEN ER OVER FEM ÅR GAMMEL

UTSALG AV STATSSELSKAPER: På agendaen igjen. Foto:Jan Ovind,VG

Skal staten selge Flytoget eller sitte på et av folkets favorittselskaper? Krangelen om utsalg av statlige selskaper dundrer videre, en debatt som til tider har vært så preget av ideologisk tunnelsyn at det helt har skygget over for de smarteste grepene.

Den borgerlige regjeringen har varslet at den ønsker å selge unna mer av statens eiendeler. Og mange av salgsforslagene er gode. Det er for eksempel ikke helt lett å se hvorfor staten skal drive med utleie av lokaler til seg selv, slik Entra gjør. Til dette har vi mange private aktører som gjør en utmerket jobb. Nå tjener rett nok Entra gode penger til statskassen. En årsak er at selskapet med sine solide leietagere og gulleiendommer har en enklere jobb enn sine private konkurrenter.

Særlig fordi statens eierskap altså virker konkurransevridende, er det positivt at salgsprosessen i Entra er i gang. Men de samme argumentene gjelder naturligvis ikke automatisk alle de andre selskapene staten sitter på. Utover de gode pengene selskapene sender inn i statskassen, er det vesentlig at vi sørger for teknologi og strategisk viktige investeringer forblir på norske hender, slik det for eksempel er med flere av Kongsberg-bedriftene.

Retten til å kjøre på toglinjene som Flytoget trafikkerer for tiden, er ikke en slik strategisk viktig posisjon. For passasjerene vil mer konkurranse her antagelig være positivt. Nå tjener riktignok også Flytoget gode penger for staten, og det mer enn Oljefondet har i avkastning. Men et så solid selskap vil naturligvis også gi en tilsvarende høy pris om vi en gang beslutter å selge det.

Men dette haster ikke. Vi er derfor glade for at den blå regjeringen ser ut til å forholde seg mer pragmatisk til statlig eierskap enn ulike borgerlige konstellasjoner har gjort tidligere. Solberg-regjeringen har sagt at den har god tid, det blir ikke salg i morgen. For det er ikke slik for tiden at Norge har akutt behov for påfyll av kontanter. Historien har vist at dagens statlige eierskap basert på markedsprinsipper har fungert svært godt i mange år. Vi må ikke selge bare for å selge, og vi må for all del ikke selge de selskapene som det er en strategisk viktig grunn til å beholde.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder