FALSKE BESKYLDNINGER: – Listhaug sier at KrF er altfor naive i innvandringspolitikken. Det er feil, skriver Knut Arild Haræide. Foto: Tore Kristiansen VG

Angrep er Listhaugs eneste forsvar

Sylvi Listhaug bruker falske beskyldninger til å ramme meningsmotstandere.

VG Debatt
ARTIKKELEN ER OVER TO ÅR GAMMEL

KNUT ARILD HAREIDE, leder i Kristelig Folkeparti.

Det kom tydelig frem i VG fredag 14. juli. Jeg hilser en fair debatt om sak velkommen, men registrerer at hun bruker falske motivbeskyldninger til å ramme meningsmotstandere.

Bakgrunn: Frp og KrF kjemper om de kristne velgerne

I intervjuet velger Listhaug å gå til frontalangrep på KrFs bistandspolitikk. Påstanden er at for KrF er «det mer viktig å gi masse penger enn hva pengene brukes til». Det er ikke riktig. KrF prioriterer bistand fordi det hjelper mennesker ut av fattigdom. Derfor er KrF selvsagt mest opptatt av at pengene faktisk går til å bekjempe den ekstreme fattigdommen, som daglig frarøver medmennesker liv, helse og grunnleggende menneskerettigheter.

KNUT ARILD HARÆIDE, partileder i Krf. Foto: Klaudia Lech VG

I vår behandlet Stortinget et omfattende forslag til bistandsreform fremmet av nettopp KrF. Alle forslagene vi fikk vedtatt gikk på å bedre bistandens innretning og kvalitet, ikke på størrelsen av bistandsbudsjettet. Hvorfor ikke søke fakta, Listhaug, i stedet for å lage fordommer om andre?

En ansvarlig innvandringspolitikk

Listhaug sier at KrF er altfor naive i innvandringspolitikken. Det er feil. Norsk innvandringspolitikk har gjennom årtier har vært preget av streng regulering. Det har stortingsflertallet sørget for – inkludert KrF. Norge har tradisjon for å sikre at vi skal ha kontroll på innvandring. Fra 1980-årene har tallet på asylsøknader gjort det viktig å skjelne mellom de som har rett til beskyttelse etter FNs flyktningkonvensjon og andre som reelt sett er arbeidsmigranter.

VG-SPESIAL: Se om KrF og Frp kan havne i regjering sammen

De siste årene har Midtøsten og Afrika vært rammet av flere store konflikter som bidro til økte flyktningstrømmer. Enorme antall våget livet i båter over Middelhavet. I flere land kom situasjonen ut av kontroll og grensekontroll og andre innvandringsregulerende tiltak ble innført i flere land, også Norge. KrF har tatt ansvar sammen med andre for en ansvarlig innvandringspolitikk som tar nødvendige reguleringshensyn når det gjelder arbeidsmigranter, samtidig som Norge skal oppfylle sine folkerettslige plikter og gi forfulgte beskyttelse i henhold til flyktningkonvensjonen. KrF har en balansert og realistisk innvandringspolitikk, i motsetning til Frp.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Kristne innvandrere

Men det er historisk feil av Listhaug å gi inntrykk av at innvandrere bare er ikke-kristne som legger press på de kristne verdiene. For hva er det «vi har sett over tid»? Fra noen land kommer det flest muslimer eller buddhister, men mange er også kristne. De bidrar til å videreformidle kristne verdier til nye generasjoner.

Flere «flyktningbølger» til Norge har kommet fra land med mange kristne. Etter Sovjetunionens invasjon i Ungarn i 1956 fikk vi mange kristne flyktninger derfra. Etter militærkuppet i Chile i 1973 fikk vi mange kristne flyktninger derfra. Etter 2004 har vi fått en bølge av arbeidsinnvandrere fra Polen og andre EU-land. Mange av dem kan treffes på søndagsgudsjenester i Oslo, Bergen og en rekke andre steder i Norge.

Er det disse innvandrerne Listhaug sikter til når hun sier at innvandrere legger press på kristne verdier?

Les også: Listhaug tok et oppgjør med KrF på omstridt kristen-konferanse

Kristne verdier

KrF har gjennom årtier søkt å ivareta viktige kristne, norske og vestlige verdier. Den kristne kulturarven er en skatt vi må ta vare på og formidle til nye generasjoner. Når verdier som menneskeverdet, nestekjærligheten og forvalteransvaret gjennomsyrer samfunnet, blir det bedre.

Når menneskerettigheter, rettstat og demokrati rår, blir samfunnet mer rettferdig. Derfor er det så viktig at vi tar vare på de kristne verdiene i vårt samfunn. Men hovedansvaret for å formidle den kristne tro ligger på kirkesamfunn og hver enkelt av oss kristne.

Israel og jødene

FrP og KrF deler et positivt syn på Israel. Likevel hevder Listhaug hun kan levere bedre Israel-politikk en KrF. Det har vi ikke sett noe av på Stortinget. FrP og KrF står sammen om merknader om betydningen av en fredsavtale basert på en to-statsløsning. Så hvor stikker forskjellen?

Kanskje i FrPs landsmøtevedtak om forbud mot jødisk omskjæring av guttebarn? «Et overgrep mot jøder i Norge», uttalte leder i Det Mosaiske Trossamfunn i Oslo. Til og med Israels Utenriksdepartement protesterte kraftig på slik diskriminering av jøder. Vil FrP virkelig ta fra jødene religionsfriheten i Norge? Her er FrP på klar kollisjonskurs med KrF.

I VG mener Listhaug at det er totalen i partiprogrammet som er det avgjørende for en velger før man stemmer. Det skal jeg gi henne rett i. Og det er nettopp totalen i FrP sitt partiprogram som viser den store forskjellen mellom Frp og KrF. Frp vil ha full shopping på søndagen, ta bort den økonomiske støtten til alle kirkesamfunn, liberalisere alkoholpolitikken og gen- og bioteknologiloven, vil fjerne sexkjøpsloven og sier ja til tvillingabort. Der gjør vi et annet verdivalg

Jeg tror en grunn til at mange kristne velgere stemmer KrF er at de ser et parti som kjemper for menneskets ukrenkelige verdi, som kjemper for verdens fattige og som tar kampen for familien. De ser et parti som styrker tidlig innsats i skolen for å gi en bedre oppvekst til de som trenger det mest og som løfter minstepensjonistene inn i en verdig alderdom. KrF et parti som kjemper for noe som er større enn seg selv. Vi setter verdier foran egeninteresser for å skape et rettferdig samfunn.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder