MØRKT MONUMENT: Mange hundre metalliske roser, smidd av jern av rundt 850 smeder fra Norge og andre land, kan bli hovedstadens 22. juli-minnesmerke.
MØRKT MONUMENT: Mange hundre metalliske roser, smidd av jern av rundt 850 smeder fra Norge og andre land, kan bli hovedstadens 22. juli-minnesmerke. Foto: Krister Sørbø VG

VG mener: Ja til rosemonument

MENINGER

Innspillet om å reise jernrosemonumentet etter 22. juli ved Oslo domkirke bør applauderes og imøtekommes.

Publisert:

Når både kirken selv og Oslo kommune, som eier den grønne flekken hvor det i dag står et rødt hjerte, synes å mene at dette er et egnet sted, bør alle gode krefter nå bare sørge for at det blir realisert. Vi trenger ikke en ny utmattende runde om minnesmerker i forbindelse med terroraksjonen i Oslo og på Utøya for seks år siden.

"Vi har liten forståelse for at Solberg-regjeringen lot seg presse til å minimalisere de vedtatte, nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet til noe «lavmælt» ...

Det var Aftenposten som tidligere denne uken skrev om de 900 jernrosene som ligger på et loft i Bærum i påvente av en beslutning om hvor monumentet skal stå. Domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas, er ifølge avisen svært positiv til å ha dette monumentet ved kirken. «Det var jo der det spontant ble lagt ned roser etter 22. juli, og hvor rosehavet vokste», sier hun, og mener videre at domkirken er et naturlig minnested fordi det er et sted hvor mange kan møtes, minnes, være i sorgen og i fremtidshåpet.

VG mener: Et vanskelig, men riktig valg

Dette er synspunkter vi deler. Vi har liten forståelse for at Solberg-regjeringen lot seg presse til å minimalisere de vedtatte, nasjonale minnestedene på Sørbråten og i Regjeringskvartalet til noe «lavmælt», slik kommunalminister Jan Tore Sanner fremholdt som en passende måte å minnes norsk etterkrigstids verste terroraksjon på.

At den sittende regjeringen heller ikke vil ha et kunstnerisk uttrykk for å markere det nasjonale traumet, men har omdefinert det til en sak for statsbygg, er også en underlig beslutning. Derfor er det viktig at jernrosemonumentet blir noe av, slik at hovedstaden får i hvert fall ett uttrykksfullt minnesmerke.

VG-kommentar: Nå må minnesmerket på plass

«Jernrosen» var opprinnelig et Facebook-initiativ som oppsto i august 2011, altså i måneden etter udåden. Siden den gang har ca 850 smeder, fra Norge og andre land, smidd roser av jern. Også pårørende og overlevende har bidratt.

Monumentet er en gave, men vil bli vedlikeholdt og beplantet av levende roser via kommunale kulturmidler. Opprinnelig ble minnesmerket vurdert som for stort til å plasseres i parken ved siden av domkirken, men omfanget er nå redusert, slik at kommunen vurderer denne plasseringen som mer sannsynlig. Lokaliseringen er også førstevalget til den nasjonale støttegruppen etter 22. juli.

Endelig avgjørelse skal tas over sommeren. Vi håper og tror denne beslutningsprosessen får et bedre og mer verdig utfall enn det regjeringen endte opp med.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

Her kan du lese mer om