TERRORSIKRING: – Selv om handlekraft og optimisme er viktig og bra, er det kun ved å erkjenne risiko og konsekvensene av terror at vi som nasjon står bedre rustet til å håndtere en eventuell terrorhandling, skriver kronikkforfatteren. Foto: Håkon Mosvold Larsen NTB scanpix

Debatt

Terrorsikring er mer enn blomsterkasser

Selv om utplasseringen av blomsterkasser var gode, er det naivt å tro at vi kan sikre oss mot terror.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

MAHMOUD FARAHMAND, senior manager for sikkerhet og beredskap i BDO

De siste månedene har vi vært vitner til endringer i trusselbildet. Dette har resultert i debatter om bevæpning og sikringstiltak. Hovedstadens egen paradegate, Karl Johan, ble nylig sikret mot mulig kjøretøysangrep. Selv om tiltakene iverksatt er gode, om enn ikke estetisk vakre, er det naivt å tro at vi kan sikre oss mot terror.

MAHMOUD FARAHMAND. Foto: PRIVAT

Den aller beste måten å sikre seg mot terror på er å forebygge den før den finner sted: Tettere samarbeid og informasjonsutveksling mellom de norske sikkerhetstjenestene, bedre forebyggende arbeid i kommunene og troverdige beredskapsplaner for å redusere konsekvensene av en pågående handling. Det krever klar og tydelig ansvarsfordeling.

I tillegg til de synlige tiltakene, må myndighetene iverksette tiltak for å koordinere og bedre kommunikasjon av beredskapsplaner. Disse planene må øves inn, også når det føles ubehagelig eller går på bekostning av daglige gjøremål. Dessuten må vi være ærlige om konsekvensene og akseptere utfallet.

Få flere kronikker og kommentarer: Følg VG Meninger på Facebook!

De nye betongrørene på Karl Johans gate fremstår sikringsmessig som en nødsituasjon drevet av handlekraft. Uten å rippe opp i gamle sår, har nettopp handlekraft vært en mangelvare når man tidligere har jobbet med sikring av hovedstaden. De nye sikringstiltakene vil kunne ha en betryggende effekt på deler av befolkningen. Osloborgerne ser at noen tar tak i den stadig økende trusselsituasjonen og agerer når det er behov for det.

Jeg sporer en viss optimisme i tiltakene som er iverksatt. Det ligger en eim av midlertidighet rundt tiltakene. Det kan tyde på at Oslo kommune, i samråd med sikkerhetsmyndighetene, mener tiltakene ikke trenger å være varige. Tiltakene kan med liten innsats og ressursbruk flyttes eller fjernes. Sammenlignet med tilsvarende sikringstiltak i Stockholm, er betongrørene alt annet enn vakre. Spørsmålet er om hensynet til bybildets estetikk er verdt det omfattende arbeidet det er å installere sikringer som våre naboer har gjort.

Enkelte har valgt å omtale oppsettet av de enorme blomsterpottene som «hulter til bulter». Blomsterpottene er satt opp i et såkalt sjikane-mønster med den konsekvens at hastigheten må reduseres betydelig for at bilister skal kunne kjøre rundt barrierene.

Hindringene vil dermed ha en reell effekt på det formålet de er satt opp for. Betongrørene, som veier mer eller mindre et halvt tonn, vil utgjøre en formidabel barriere mot kjøretøysangrep. De vil også redusere skadepotensialet av en eventuell terrorhandling gjennomført med kjøretøy. Lavere hastighet vil medføre mindre skadeomfang, og det vil gi de myke trafikantene bedre mulighet til å komme seg i sikkerhet under en terrorhandling.

I tillegg til den fysiske sikringen, skal reglene for vareleveranser til Karl Johans gate strammes inn. Jeg kan med stor sikkerhet si at terrorister, eller andre som har tenkt til å gjennomføre kriminelle handlinger, neppe lar seg stoppe av skilt og regler. Når det er sagt, vil denne typen innstramming ha en oppdragende effekt på de som regelmessig bruker fasilitetene langs Karl Johan, og kunne bidra til økt årvåkenhet.

Betongklosser, blomsterpotter og granitt vil kunne stoppe angrep med kjøretøy, men terrorister vil finne andre måter eller arenaer å utføre den planlagte ugjerningen på. Dermed vil sikringen av Karl Johan og tilknyttede gater flytte risikoen til andre lokasjoner i hovedstaden. Disse må derfor sikres i tur og orden.

Dessverre tilsier all erfaring at hindring av terrorhandlinger vanskelig lar seg gjøre. Terrorister lar seg sjeldent stoppe av slike fysiske barrierer som nevnt over. Selv om handlekraft og optimisme er viktig og bra, er det kun ved å erkjenne risiko og konsekvensene av terror at vi som nasjon står bedre rustet til å håndtere en eventuell terrorhandling.

Les også

 1. Slik skal Karl Johan sikres mot terror

  Oslo kommune skal utplassere tunge blomsterkasser og andre hindringer på Karl Johan, for å hindre at potensielle…
 2. Sjekk terrortiltakene i ditt politidistrikt

  Politidirektoratet mener tiltakene som allerede er innført tar høyde for den skjerpede sikkerhetssituasjonen i landet.
 3. IS' siste skanse

  Krigen mot den såkalte islamske stat (IS) er snart over i Syria og Irak, men den internasjonale innsatsen mot voldelig…
 4. Full strid om trusselbeskrivelse: Utvalgsleder mener PST har holdt tilbake informasjon

  Bevæpningsutvalgets leder mener PST må ha holdt tilbake informasjon fra dem.
 5. Statsadvokatembetet ønsker bevæpnet politi - slakter utredning

  Det nasjonale statsadvokatembetet (NAST) mener det bør innføres generell bevæpning for norsk politi ved at skytevåpen…
 6. SV om bevæpning på Oslo Lufthavn:
  – En snikinnføring av permanent bevæpning

  SV mener justisminister Per-Willy Amundsen snikinnfører permanent bevæpning av politiet på Gardermoen, uten å vise til…
 7. – Fra et bastant nei, via et tja, til ja til et bevæpnet politi

  Dilemmaene i spørsmålet om bevæpning er mange, men det som må være avgjørende er verden slik den faktisk er og truslene…
 8. Den nye terrorvirkeligheten

  Betongrør, sluser og væpnet politi. Terrortruslene endrer Norge og knuser etablerte sannheter.
 9. Regjeringen går inn for å bevæpne politiet på Oslo Lufthavn

  NYDALEN (VG) Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) opplyste om avgjørelsen på en pressekonferanse…
 10. Stoltenberg: 95 prosent av IS-territoriet er gjenerobret

  BRUSSEL (VG) Den internasjonale koalisjonen mot IS markerer nå at 95 prosent av områdene som IS holdt i Irak og…
 11. Avinor vil ha bevæpnet politi på flyplassene

  Avinor ønsker at politiet på alle de store flyplassene i Norge er bevæpnet til enhver tid.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder