De enslige mindreårige

Stadig flere tar nå til orde for at de såkalte oktoberbarna må få bli i Norge. Det er snakk om over hundre unge mennesker, hovedsakelig fra Afghanistan, som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere, og som fikk midlertidig opphold.

Dette er asylsøkere som utlendingsmyndigheten har vurdert at ikke har krav på beskyttelse, men som har fått bli i Norge frem til myndighetsalder.