BESKYLDES FOR LOVBRUDD: Sjef for Etterretningstjenesten, Morten Haga Lunde Foto: Ruud, Vidar / NTB scanpix

Leder

Etterretningspanikk i NRK

At Etterretningstjenesten driver med etterretning er hverken ulovlig eller umoralsk. Den såkalte avsløringen av satellittlyttestasjonen på Ringerike er storm i et vannglass.

ARTIKKELEN ER OVER ETT ÅR GAMMEL

I den gamle militærleiren Eggemoen i Buskerud har den norske Etterretningstjenesten en lyttestasjon. Den henter ned data fra en rekke sivile kommunikasjonssatellitter, ifølge en sak som NRK publiserte før helgen. Stasjonen er norsk, men en del av det tekniske utstyret er levert av den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA. At det finnes en slik stasjon er ingen hemmelighet. På Etterretningstjenestens egne hjemmesider står den oppført som «Forsvarets stasjon Ringerike», og det blir opplyst at den driver «innsamling mot utvalgte satellitter i verdensrommet».

les også

Krangler om datainnsamling kan være ulovlig overvåkning

Såkalt signaletterretning, det vil si innsamling av ulike former for kommunikasjon, avlytting i stor skala om man vil, er en sentral oppgave for alle etterretningstjenester. Informasjonen man fanger opp på denne måten er en helt sentral del av grunnlaget for å lage etterretning som kan komme til nytte. Uten å samle inn eget slikt materiale, kan ikke den norske tjenesten gjøre jobben sin. Kommunikasjon som går gjennom satellitter er en helt naturlig ting å samle inn, det er ikke engang hemmelig at det gjøres.

les også

Mener E-tjenestens arbeid er i strid med loven

NRK påstår at innsamlingen kan bryte med norsk lov, nærmere bestemt forbudet i Lov om Etterretningstjenestens § 4, som forbyr den å drive etterretningsvirksomhet om norske borgere på norsk jord. Bakgrunnen for påstanden er at innsamlingen fra satellittene betyr at en rekke såkalte metadata, det vil si opplysninger om kontakt mellom ulike parter, varighet og tidspunkt, bli lagret.

Denne problemstillingen er vurdert en rekke ganger av EOS-utvalget, og også i Stortinget så sent som i januar 2017. Konklusjonen fra en enstemmig Kontroll- og Konstitusjonskomité var da at den delte utvalgets vurdering av at det ikke var noen grunn til å kritisere tjenesten for denne virksomheten, men at det var behov for en ny lov som tok opp i seg den teknologiske utviklingen. Ikke noe sted er det mulig å se konkrete bevis på at Etterretningstjenesten skal ha brutt forbudet om å overvåke norske borgere på norsk jord. Innsamling av metadata er noe annet enn å sette i gang målrettet etterretning. Den store mengden metadata er et helt nødvendig grunnlagsmateriale for å finne frem til den eller de utenfor Norges grenser som Etterretningstjenesten både bør og skal følge med på for å løse de viktige oppgavene de har fått av Norge.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder