PÅ JOBB: Arbeidsminister Anniken Haugli (H) har lagt frem en ny avtale som skal forsøke å redusere sykefraværet i norsk arbeidsliv. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Leder

Nygammel IA-avtale

Sykefravær og frafall er store problemer i norsk arbeidsliv. Det er ikke lett å se at den nye IA-avtalen umiddelbart vi gjøre stort med det.

Å jobbe er en grunnleggende del av voksenlivet, og på mange måter en forutsetning for å ta skikkelig del i samfunnet. Arbeid gir utvikling og økonomisk frihet. Det skaper gevinster for enkeltmennesket, omgivelsene og Norge. Jobben er samfunnets Kinderegg, og bærebjelken i velferdsstaten. Derfor er det dypt bekymringsfullt at så mange nordmenn i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet.

les også

Ni tidlige tegn på at du blir utbrent

Pluss content

Sykefravær er et sammensatt problem. I noen bransjer handler det om et altfor høyt antall sykedager spredt i tid og på arbeidsstokken, det såkalte korttidsfraværet. Denne typen fravær kan mange årsaker, det kan handle om arbeidsmiljø, belastninger eller i noen tilfeller slett arbeidsmoral. Det norske arbeidslivet er i stor grad bygget på tillit, og gir derfor adgang til bruk av egenmelding, men full lønn fra første sykedag. Dette er et viktig velferdsgode, men det er en ordning som selvfølgelig kan misbrukes.

les også

Dette er NAV-reglene du bør kjenne til

Pluss content

Det mest problematiske fraværet er likevel ikke det korte. Det er i forbindelse med langvarige sykefravær at samfunnet mister arbeidskraft. En skremmende stor andel av dem som har lengre sammenhengens sykefravær kommer aldri tilbake i full jobb. Å få bukt med dette er IA-avtalens fremste mål. Så langt har man ikke lykkes i særlig grad. Den nye IA-avtalen peker ut dette frafallet som en hovedsatsing. Det er bra, men om de nye tiltakene som foreslås er effektive nok er et åpent spørsmål. Spesielt når avtalen ikke gjør noe med sykelønnsordningen. I dag er det er fellesskapet og ikke arbeidsgiverne som blir sittende med den økonomiske belastningen ved at folk er lenge borte eller ikke kommer tilbake. Det kan gi begrenset motivasjon til arbeidsgivere for å holde mennesker med helseutfordringer i stilling.

les også

Slik kommer du deg ut av depresjonen – 16 gode råd

Pluss content

Å unnta innretningen og fordelingen på sykelønn fra det man presenterer som en mulig løsning på frafall står ikke helt til troende. Vi tror tiltakene som presenteres ville vært mer effektive dersom de økonomiske aspektene hadde vært inkludert. Det er selvfølgelig lov å håpe på at den nye avtalen som er lagt frem vil hjelpe på situasjonen, men hvis den heller ikke denne gange gjør det, har man kastet bort fire nye år i kampen mot sykefraværet.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder