SAKLIGHET: – Vi tar sterk avstand fra hets, trakassering og enhver bruk av begreper som «okkupasjon», «krig» og «terror» i denne debatten, skriver forfatterne.

Debatt

Vindkraftdebatten: – Nei til hat, ja til saklighet

Vi tar avstand fra hatefulle ytringer i vindkraftdebatten. Miljødebatten skal være saklig og kunnskapsbasert, med respekt for meningsmotstandere.

SILJE ASK LUNDBERG, leder i Naturvernforbundet
MAREN ASCHEHOUG ESMARK, generalsekretær i Naturvernforbundet

Diskusjonene rundt vindkraft har blusset opp de siste ukene, etter at Regjeringen presenterte utkast til rammeplan for vindkraft på land.  Naturvernforbundet arbeider for å stanse klimaendringene og bevare biologisk mangfold, og våre medlemmer gjør en formidabel innsats over hele landet. Vi ønsker å føre en saklig debatt, med respekt for våre meningsmotstandere. Og vi opplever at det er slik våre tillitsvalgte og aktive opptrer.

Dessverre har det kommet svært ubehagelige kommentarer og til dels hatefulle ytringer mot vindkraftutbyggere og -tilhengere som VG tok opp på lederplass i helgen. Naturvernforbundet tar sterk avstand fra hets, trakassering og enhver bruk av begreper som «okkupasjon», «krig» og «terror» i denne debatten. Slike ytringer flytter fokus fra en diskusjon om politikk til unødvendige angrep på enkelte selskaper og personer, og skader debatten om både klima- og naturvern.

les også

Vi tror på ei vindkraftfri øy

Verden står overfor to store kriser – katastrofale klimaendringer, og tap av uerstattelig og livsviktig naturmangfold – som må løses i felleskap. En kombinasjon av å fase ut fossile energi, og satse på energieffektivisering og fornybar energi, er nødvendig for å nå Parisavtalens mål om å begrense global oppvarming til 1,5 grader. Ved all energiutbygging må det tas særskilt hensyn til naturmangfold, folkehelse, landskap og naturbaserte næringer. Dette krever store endringer i samfunnet og levemåten vår, og må derfor baseres på saklig, nyansert diskusjon og et sterkt faglig grunnlag.

Vindkraftanlegg og tilknyttet veinett har en svært lei tendens til å bli omsøkt og plassert i sårbare og inngrepsfrie naturområder, med store konsekvenser for biologisk mangfold, men også med negative konsekvenser for både reindrift og reiseliv. Naturvernforbundet ønsker ikke slike inngrep i viktige naturområder. Vi er bekymret for at den nye nasjonale rammeplanen for vindkraft på land kan føre til store konflikter.

I områder som Sørmarkfjellet og Innvordfjellet i Trøndelag er det gitt konsesjon til vindkraftverk, hvor kunnskapsgrunnlaget som ble lagt til grunn for konsesjonen var svært mangelfull og hvor inngrepet vil kunne ødelegge verdifulle naturområder og leveområdene til truede arter som hubro.

les også

Nå holder det, folkens

Det må være en kraftig skjerping av miljøkravene når vindkraft vurderes. Utgangspunktet for vindkraft på land må være mindre anlegg som legges i industrialiserte områder, langs etablerte infrastrukturnettverk og på arealer der naturverdiene allerede er sterkt forringet. Naturvernforbundet vil bidra til at det faglige grunnlaget i slike diskusjoner styrkes. Det er derfor vi har blant annet bedt om stans i anleggsarbeidet for å bygge ut Sørmarkfjellet-vindkraftanlegg etter at hubro ble observert i området.

Vi håper VG også vil bidra til å øke kunnskapen i klima- og miljødebatten. Her er det særlig viktig at fakta kommer frem. Vi ønsker ikke at stemmer som fornekter klimaeffekten til fornybar energi eller ikke anerkjenner de viktige naturverdiene som står på spill, skal få dominere .

Våre meningsmotstandere skal føle seg trygge på at de ikke blir hetset eller trakassert, og at de blir behandlet på en respektfull måte av alle som er engasjert i klima- og naturvern.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder