MOT VEST: Ved landsbyen Kingisepp i Leningrad-regionen pågår arbeidet med å legge Nord Stream 2. Bildet er tatt i juni. Foto: ANTON VAGANOV / X06532

Kommentar

Russisk gass splitter allierte

Russland fremstiller det som en ordinær energiavtale. Men Nord Stream 2 prosjektet handler om mye mer. Et nytt gassrør fra Russland splitter vestlige allierte og fyrer opp under stormaktsrivaliseringen.

les også

Putin vinner når allierte krangler

Nord Stream 2 er en gassrørledning fra Russland til Tyskland via Østersjøen. Den er 1200 km lang og koster 80 milliarder dollar. Prosjektet eies av Gazprom, Russlands mest verdifulle selskap. Planen er å ferdigstille prosjektet i år.

Tyskland er en sterk pådriver. Flere andre EU-land er kritiske. USA advarer i sterke ordelag mot Nord Stream 2. President Donald Trump varsler sanksjoner mot alle som medvirker i byggingen. Russland er allerede den største eksportør av gass til Europa. Europa har kjøpt russisk gass siden Sovjetunionen eksisterte. 

Hvorfor skaper da en ny rørledninger så store bølger?

les også

Trump stilte Stoltenberg til veggs: – Ikke NATOs ansvar

Russland forsyner i dag EU med 33 prosent av gassen de bruker. De ønsker en større andel av et voksende marked. Det samme gjør USA, som tilbyr større leveranser av LNG på skip til Europa. På ett plan er dette en handelskrig. USA og Russland er konkurrenter på gass- og energimarkedet. Men dette handler vel så mye om politikk og sikkerhet.

Gjennom Nord Stream 2 skal gass strømme mot vest og valuta tilbake mot øst. Det vil sikre Tyskland energi og gi Russland store inntekter. Energi er blitt et skarpt våpen i konflikten mellom øst og vest som blusset opp etter Russlands annektering av ukrainske Krim i 2014. Hadde spenningen mellom øst og vest vært mindre ville også prosjektet vært mindre kontroversielt, om enn ikke uproblematisk.

Europa trenger gass og en ny gassrørledning vil sikre stabile leveranser fra Russland. Det er en målsetting for EU å ha flere ulike energikilder. Samtidig vil Nord Stream 2 gjøre Europa mer avhengig av russisk gass. Det gir prosjektet en politisk dimensjon.

USAs president Donald Trump kritisere ofte Tyskland for å bruke altfor  lite på NATO-forsvaret, samtidig som tyskerne vil gjøre seg avhengige av russisk gassimport. I april sa visepresident Mike Pence at Tyskland risikerer å “bli holdt som gissel” av Russland hvis byggingen av Nord Stream 2 fortsetter. Energiminister Rick Perry har kalt prosjektet en gavepakke til president Vladimir Putin.

les også

Fem dype kløfter som skiller USA og Europa

Vestlige land står sammen om de økonomiske sanksjonene mot Russland etter anneksjonen av Krim, men skiller lag når det gjelder salg av russisk gass til Europa. Russlands største inntektskilde kommer fra eksporten av olje og gass. Europa velger ikke å ramme Russlands akilleshæl, avhengigheten av råvareeksport. I stedet samarbeider Tyskland og andre med Gazprom for å kjøpe større mengder russisk gass. 

Store europeiske selskaper, som har deltatt i bygging eller finansiering av Nord Stream 2 , kan bli rammet av amerikanske straffetiltak. Striden om oljerørledningen er ytterligere et eksempel på hvor anstrengt forholdet er mellom øst og vest, og også mellom USA og viktige europeiske allierte. Europeisk uenighet og amerikanske trusler passer Putin utmerket. Det er i Russlands langsiktige interesse å svekke det vestlige samholdet. Det er derfor ikke bare økonomisk viktig for Russland å legge en nytt gassrør. Å gjennomføre Nord Stream 2 vil være en stor politisk seier.

Arbeidet med å bygge Nord Stream 2 er blitt forsinket fordi Danmark ikke har innvilget tillatelse til å legge rørledningen i dansk farvann utenfor Bornholm. I sommer trakk selskapet som bygger rørledningen tilbake søknaden om å bygge i dansk territorialfarvann. To alternative ruter, nord og sør for dansk sone, er til behandling. Danmarks nye utenriksminister Jeppe Kofod sier dette ikke lenger er en vurdering av utenrikspolitiske hensyn, men kun av hensyn til miljø og skipstrafikk.

Et land som blir direkte berørt er Ukraina, som fra før er i en langvarig konflikt med Russland. Den gjeldende avtalen mellom Russland og Ukraina om å forsyne Europa med gass utløper ved årsskiftet. Med et nytt gassrør kan Russland langt på vei klare seg uten Ukraina som transittland for naturgass. Det vil frata Ukraina betydelige inntekter. 

Striden angår også Norge som er den nest største gasseksportør til Europa. I 2018 dekket Norge 25 prosent av EUs gassetterspørsel, noe som ga 270 milliarder kroner i inntekt. Økt tilgang på gass, gjennom nye gassrør og økt import av flytende naturgass (LNG), kan redusere gassprisen og med det Norges inntekter.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder