Foto: Frode Hansen

Kommentar

En politisk forbrytelse

Da 22. juli-terroristen fikk sin første psykiatriske diagnose mente psykiaterne at det høyreekstreme tankegodset måtte være vrangforestillinger. I dag er slike tanker bare så altfor velkjent.

I likhet med massedrapsmannen fra 22. juli har terrorsiktede Philip Manshaus samarbeidet med psykiaterne om en fullstendig psykiatrisk evaluering. Skal man dømme etter opptredenene i fengslingsmøtene har han vært like ivrig etter å forklare seg, like oppsatt på å demonstrere sin ideologiske tilhørighet. Den rasistiske og kulturparanoide verdensanskuelsen som har ligget til grunn, fremstår som et hovedmotiv for drapet på søsteren og angrepet på moskeen i Bærum.

22. juli-terroristens tanker om at Arbeiderpartiet hadde beredt grunnen for en islamsk maktovertagelse virket kuriøs, for å si det mildt, på de fleste i 2011. I dag er det dagligtale i kommentarfelt og på sosiale medier.

Det måtte en helt ny evaluering til i 2012, samt lengre tids døgnobservasjon av et team fra distriktspsykiatriske senter til, for at retten kunne fastslå at 22. juli-terroristen ikke hadde vært psykotisk og måtte straffes for sine handlinger.

les også

Rettspsykiaterne mener Breivik er utilregnelig

Denne gangen var de tre sakkyndige enige etter elleve samtaler. Og det til tross for at man hadde langt mer materiale å bygge på i 2011. I forkant av 22. juli hadde ekstremisten bygget opp et møysommelig dobbeltliv for å skule hva han planla. Han hadde gjort store investeringer, blant annet i et gårdsbruk, utviklet og prøvesprengt en bombe, og samlet 1500 sider med materiale i et «manifest» som redegjorde for motivene og det han mente var en slags kulturell, nasjonal og historisk nødrett.

les også

Terrorsiktede Philip Manshaus (22) erklært tilregnelig

I Manshaus tilfelle har i hvert fall offentligheten hatt mindre sjanse til å danne seg et bilde av hvor dominerende den politiske ekstremismen har vært for handlingene og hvorvidt andre, mer personlige og psykiske faktorer har preget ham.

Men Norge og verden for øvrig har lært mye om ekstremisme det siste tiåret, enten den har vært politisk eller religiøst motivert. Og dermed også at terrorisme ikke først og fremst er et medisinsk problem.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder