SVARER: Kunnskaps- og integreringsminister Trine Skei Grande. Her er hun på Gamlebyen skole i Oslo i forbindelse med valget høsten 2019. Foto: Terje Bringedal

Debatt

Skolen skal tilpasses eleven

Mange elever får ikke den utdannelsen de fortjener fordi skolen har vært for ensrettet. Nå skal skolen tilpasses eleven – ikke omvendt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her.

Trine Skei Grande, Kunnskaps- og integreringsminister

Siden Reform 94 har 1,5 millioner ungdommer tatt plass på skolebenken i videregående opplæring. Mange har fullført, men altfor mange har falt fra. Årsakene er sammensatt, men i en god kronikk i denne avisen beskriver tre konserndirektører i Veidekke det også regjeringen mener er et av hovedproblemene: 

Ensretting av både hverdagen og innholdet i skolen.

Alle har trolig hatt en eller flere klassekamerater som ikke har fått utløp for potensialet som bor i dem fordi skolen har manglet en plass for dem å utfolde seg på. 

Som kunnskapsminister er jeg glad jeg har sett frustrasjonen noen følte på nært hold. Lite motiverer meg mer til å fornye og å bidra til å forbedre norsk skole enn minnet om unge mennesker som frarøves muligheten til å vende skaperglede, engasjement og utforskertrang til en god utdannelse. Og dermed: En god start på livet.

les også

Praktiske fag må inn i skolen. Norge trenger flere fagarbeidere

Dykker vi ned i detaljene beskriver Veidekke-direktørene en grunnskole som mest av alt fungerer som forberedende utdanning til studiespesialiserende i videregående opplæring. Mange har nok dessverre opplevd det slik, og følt at Reform 94 bare ga status til det akademiske, mens yrkesfagene ble undervurdert.

Denne regjeringen har derfor vært opptatt av å bedre de praktiske og estetiske fagenes status. I fjor høst la vi for eksempel fram en strategi for det praktiske og estetiske innholdet. Ikke bare i skolen, men helt ned på barnehagenivå, samt i lærerutdanningen. Styrking av fagkompetanse og bedre rekruttering av lærere med denne kompetansen har vært en viktig del av målet. 

Noen måneder etter at vi la fram strategien, fastsatte vi også nye lærerplanene i grunnskolens fag og de felles gjennomgående fagene i videregående opplæring. Rett rundt hjørnet er også nye læreplaner i yrkesfagene i videregående. Læreplanene legger rammene for innholdet i skolen, og den nye planen legger mer vekt på de praktiske og utforskende sidene i alle fag. De legger også opp til dybdelæring og variert undervisning. 

les også

«Bare» en lærling, «bare» en elektriker?!

Og her er vi inne på noe helt sentralt: Elever i grunnskolen skal få kunnskap, ferdigheter og erfaringer med innhold og arbeidsformer som i større grad avspeiler de mange retningene og mulighetene de har senere i livet. 

I kunst og håndverk legges det for eksempel særlig vekt på håndverksferdigheter. I mat og helse skal elevene oppleve matglede og lære å lage mat. I musikk skal de i stor grad utøve, oppleve og lage musikk. I kroppsøving er bevegelse, aktivitet, deltakelse og samspill viktig. 

I en pågående høring foreslår vi også å innføre eksamen i praktiske og estetiske fag. Vi mener det også vil bidra til å øke fagenes status, samt gi elevene bedre muligheter til å få vist fram og utviklet den praktiske og estetiske kompetansen.

Fra høsten 2020 blir også det nye, praktiske håndverksfaget som nå er under utprøving et ordinært valgfag. Legger vi til at valgfagene på ungdomstrinnet nå er på høring, har jeg tro på flere forbedringer i tiden som kommer.

Mye er bra, men bedre er alltid mulig. De siste årene har vi fått en rekke offentlige utvalg og ekspertgrupper til å se på tidlig innsats, elevers mestring og kjønnsforskjeller i skolen. Sist ut var Liedutvalget, som så på struktur, innhold og organisering av den videregående opplæringen.

Nå følger vi opp nettopp dette arbeidet, og skal ta tak i videregående opplæring. Målet er at ni av ti skal fullføre og bestå innen 2030. Alle fortjener en skole hvor de opplever at de lykkes og en skole som ser enhver elevs potensial.

Mer om

  1. Skole og utdanning
  2. Undervisning

Flere artikler

  1. Nå kommer Grande-reformen: Alle skal oppleve mestring i videregående

  2. Praktiske fag må inn i skolen. Norge trenger flere fagarbeidere

  3. Utdanningsforbundet om gjenåpning av skolene: – Må skje på en måte som oppleves som trygg

  4. Det bør synges mer julesanger i skolen

  5. Disse nye yrkesfagene kan du velge

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder