Leder

Rusreformen burde bygge broer, men skaper konflikt

Av VG Leder

NY RUSPOLITIKK: Det er et bredt, tverrpolitisk ønske om å bedre helsetilbudet til rusavhengige. Foto: Jan Johannessen

Rusreformutvalget la før helgen frem sin utredning. Ønsket om en ny ruspolitikk er tverrpolitisk.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Dessverre har utvalget konkludert med så ytterliggående forslag, at det har vanskeliggjort muligheten for enighet om reformer som forener behandling og forebygging. Heller enn å bygge broer for å etablere realistiske forbund, har utvalget valgt en polariserende linje.

les også

Utvalg vil avkriminalisere rusmisbruk

Knapt noen er imot regjeringens veivalg om å styrke helsetilbudet til rusavhengige. Så lenge folk har ruset seg, har folk som ikke mestret avhengighet gått til grunne. En ansvarlig ruspolitikk handler om å balansere behandlingsbehovet og begrense rekrutteringen.

Nedbrytende rusbruk må møtes med helsetiltak. Norge ligger i toppen av statistikken over overdosedødsfall. Det viser behovet for nye og målrettede grep i ruspolitikken. Mer diskutabel er påstanden om behovet for reformer når det gjelder innsatsen opp mot ungdom. Ifølge EUs narkotikaovervåkningsbyrå EMCDDA er Norge blant de land i Europa med lavest andel unge cannabisbrukere. Det må bety at Norge også gjør mye riktig.

les også

Uenig med Elvestuen: Solberg knallhardt ut mot legalisering av hasj

At politiet jager slitne junkier for å prakke på dem bøter, er en myte noen dessverre ser seg tjent med å holde liv i. Oppfatningen om å behandle rusmisbrukere med straffeforfølgelse er for alle praktiske formål forlatt. Likevel finnes den i utvalgets utredning som et premiss for en ny ruspolitikk.

Utredningen konkluderer godt om helsehjelp til tunge rusmisbrukere, men vi er overrasket over utvalgets syn på forebygging. Særlig forståelsen av straff som virkemiddel. Det slås fast at straff er hensiktsløs. Ungdom som pågripes med relativt store doser narkotika, skal – så lenge de hevder det er til eget bruk – ikke straffeforfølges. De skal heller ikke kunne ransakes. Politiet fratas muligheten til å etterforske bakover, som det heter, for å sjekke ut om vedkommende er et ledd i en større operasjon.

les også

Listhaug bekymret over unges narkotikabruk

Narkotika skal ifølge utvalget fortsatt skal være ulovlig. Men besittelse avkriminaliseres. Det kan bli en pedagogisk utfordring. Blir man tatt med stoff, skal den pågrepne pålegges å møte en kommunal ruskonsulent. Det medfører imidlertid ingen sanksjoner om man likevel ikke møter. Å kjøpe, bruke og være i besittelse av narkotika får ingen konsekvenser for vandelssjekk ved f.eks. sikkerhetsklarering eller søknad om våpenlisens.

Allerede har regjeringspartiene Frp og KrF uttalt seg negativt til utredningens konklusjoner. Likeså er Ap og Sp avvisende. Den moderate kjerne i Høyre også er skeptisk til en liberalisering av narkotikapolitikken, der elementet av sanksjoner mot lovbrytere er fjernet. Så langt er det kun SV, MDG og en rusliberal fløy i rest-Venstre som mener det er en uforbeholden god idé å gi ungdom anledning til å eksperimentere med narkotika uten at det skal ha korrigerende konsekvenser.

Kommersielt samarbeid: Rabattkoder